26.2 C
תל אביב
29 במאי 2024
ליכודניק
בארץ

פורום נשים ציוניות טוען : גורמים פוליטיים מנסים לחדור לוועדת טירקל

במכתב שהופנה לחברי ועדת טירקל כותבת תמר הר פז המייצגת את הפורום : 

 1. מטרתה האמיתית של העתירה היא החדרת השקפה פוליטית לתוככי הועדה במסווה של דאגה לענייני מגדר וכן הודאה במעורבותם של גופים, המזוהים כגופים בעלי אג’נדה פרו פלשתינאית באחורי הקלעים של העתירה.

                                              

ט’ באלול, תש”ע/ 19.8.10

        כתובת למשלוח דואר:                                        

רח’ תר”ן 1, רחובות 76248

                

לכבוד ועדת טירקל,

כבוד השופט העליון (בדימוס)

מר יעקב טירקל

                                   

הנדון: חדירת גורמים פוליטיים לועדת טירקל

 1. כידוע לכם בסוף חודש יולי הגישו שדולת הנשים בישראל, עמותת כ”ן וארגון “איתך-מעכי”  עתירה[1] (להלן: “העתירה”)  ובה דרשו לשלב נשים בועדה הציבורית, לבדיקת הארוע הימי מיום ה- 31 במאי 2010, המכונה גם “ועדת טירקל” (להלן: “הועדה”). פעילות הארגונים הנ”ל (להלן: “העותרות”) נימקו את דרישתן בסעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה תשי”א-1951 ובדרישה כללית לשוויון יצוג לנשים.
 2. דא עקא, למשרדי “פורום נשים ציוניות” הגיעו התכתבויות של העותרות ובהן הודאה מפורשת כי מטרתה האמיתית של העתירה היא החדרת השקפה פוליטית לתוככי הועדה במסווה של דאגה לענייני מגדר וכן הודאה במעורבותם של גופים, המזוהים כגופים בעלי אג’נדה פרו פלשתינאית באחורי הקלעים של העתירה.
 3. אנו, חברות “פורום נשים ציוניות”, מצאנו לנכון להעביר לידיכם את המסמכים הנ”ל (המסומנים כנספחים א’-ב’) ולהתריע בפניכם על התופעה המדאיגה שבניסיון להחדיר לועדה גורמים פוליטיים, אשר ישפיעו על אופי הועדה ועל החלטותיה.

נספחים א’+ב’

 1. נספח א’, הוא שרשור מיום 27.7.10 שנשלח לקבוצת מכותבות , המכונה: [email protected] ומתאפיינת במיילים הפרו-פלשתינאים שלה.  השרשור הנושא את הכותרת:  ” עתירה לבג”צ של ארגוני נשים נגד ראש הממשלה- מייל מקרן שמש “ נפתח בהודעה על העתירה, הצפויה להיות מוגשת למחרת.

ההודעה נענית ע”י אחת המכותבות כדלקמן: ” … ראיתי לנכון לכתוב לכן ולהסביר שעתירה מסוג זה מעוררת שוב את הדיון בענין ייצוג נשים והגבול בין ייצוג בכל מחיר , בכל קונטקסט ובלי לחשוב על איזה סוג של ייצוג

אני חושבת שהיה מן הראוי שתהיה לכולנו עמדה קודם בענין וועדת החקירהומי באמת אמור לקיים חקירה של המתקפה של צה”ל בהחלטת הממשלה על המשט האם ישנה זכות למי שקיבלו את ההחלטה לתקוף משט במים הבינ”ל ולגרום להרג של פעילים האם לאותו גורם יש את הזכות למנות וועדת החקירה

האם לא היה מן הראוי לדרוש מינוי וועדה בינ”ל ואז לדרוש שתכלול נשים כולל ישראליות ידועות כפעילות שלום שנים ארוכות

הגיע אולי הזמן לראות את ענין ייצוג נשים לא רק מהזווית הליברלית אלא להתייחס למורכבות שבענין למרות שזה דורש לפעמים עמדה יותר ברורה מנושאים פוליטים דבר אשר הינו גם מעיד על רצון אמיתי לשינוי והשפעה שהם בעצם מטרת כל ייצוג ולא הייצוג כמטרה לשעצמה“.

 1. הנה כי כן, הודאה מפורשת כי העניין האמיתי מאחורי העתירה הוא קידום ההשקפה שצה”ל הוא הצד התוקפני בארועי המשט והמטרה הרצויה היא מינוי נשים בעלות עמדות פוליטיות ספציפיות. שימת לבכם לדברי הכותבת בתחילת הדברים לפיהם רק לייצוג נשים בקונטקסטים ובסוגים מסוימים יש ערך בעיניה ולא לייצוג נשים בגופים ציבוריים ככלל אותו היא מכנה “ייצוג בכל מחיר”. דברים העולים בקנה אחד עם סוף דבריה לפיהם ייצוג נשים אינו מטרה לשעצמה .
 2. יתכן שניתן היה לפטור את הדברים כמייל שכתבה מכותבת שאינה קשורה לעותרות, אלא שעל המייל הנ”ל עונה לא פחות מאשר קרן שמש, עורכת הדין אשר יצגה בבג”ץ את העותרות יחד עם עו”ד ענת טהון.  

והיא רושמת את הדברים הבאים: “שלום עאידה,

אני מבינה את טיעונך אך אנחנו לגמרי לא הסתפקנו בייצוג הליברלי

של נשים (כמו בכל העתירות שלנו על ייצוג). אנחנו גם מגישות

חוות דעת מגדרית אשר עוסקת בנקודת מבט של נישם (הטעות במקור – ת.ה.) פעילות שלום

ונשים תחת המצור בעזה. כל זה גם מופיע בעתירה ואנו דורשות

למנות אישה שמייצגת קול זה.

נשמח לשיתוף בהגשת חוות הדעת

תודה

קרן שמש”

 1. למותר לציין שהדברים לגבי יתורו של יצוג נשי אלא עם כן הוא עולה בקנה אחד עם השקפת העולם של העותרות, אינו תואם את הביטוי “קולן המגוון של נשים שונות ורבות בישראל“, אשר מגישות העתירה כל כך מרבות לחזור עליו ובודאי שאינו עולה בקנה אחד עם הדאגה לשיוויון בין המינים, שהן טוענות לו בעתירה.
 2. שימת לב כי לשרשור, מכותבות נוספות מארגון “איתך”, ר’ כתובת המייל: ‫[email protected], (ש’ 11 מסוף רשימת התפוצה) וכתובת המייל [email protected], (ש’ 6 מסוף רשימת התפוצה) וכן מכותבת הגב’ יפעת זמיר, מנכ”ל עמותת כ”ן, אשר אף היא בין העותרות, ר’ כתובת המייל: ‫[email protected], ( ש’ 3 מסוף הרשימה), ואף אחת משלוש הגברות הללו, שהן חברות בכירות בעותרות לא מוסיפה לשרשור מייל, המביע מחאה, או הסתייגות מהדברים.
 3. נספח ב’ מיום 11.8.10 הוא שרשור שנפתח באותה קבוצה על ידי הגברת דורית אברמוביץ’, יו”ר “קואליציית נשים לשלום”, גוף שהיה מעורב בעידוד חרם צרכני בחו”ל על ישראל והמשך הפעלת שיפוט האוניברסאלי בבריטניה על בכירים וקצינים מישראל. המייל נפתח באופן הבא :

היי יקירות,

“בהמשך לעתירה ולגל התקשורתישיצרנו“, הנה דברי בג”צ מהיום… זו ההשפעה של ארגוני הנשים, זהו המקום המרכזי שאנו תופסות, ואין ספק שממש ולחלוטין לא ניתן להתעלם מאתנו. והלוואי שלא היו אירועי המשט הרעים והנוראים שהיו מחייבים אותנו למחאה זו. מזכירה כי לוועדת טירקל תובא חוות דעת מגדרית של איתך-מעכי על  על (הטעות במקור- ת.ה.) הנשים במצור בעזה.

הסתרת מידע ואי גילוי נאות:

 1. במייל זה מציגה אברמוביץ’, את “קואליציית נשים לשלום” המזוהה כשמאל ראדיקלי ופוסט ציוני כמעורבת בעתירה ובתוצאותיה ומודה כי עבורה העתירה למינוי נשים היא מחאה על עצם המשט. לא ברור מדוע אברמוביץ’ קושרת בין שני הדברים שהרי החלטת בג”ץ מיום 12.8.10, לקבל את העתירה כלל לא עסקה בשאלת המשט, אלא רק קבעה חובה למנות אישה בועדה. מכאן שיש לקרוא את המייל הזה בהמשך למייל הקודם (נספח א’), לפיו יש כוונה לאייש את המינוי לועדה באישה בעלת עמדות מסוימות ומחוגים מסויימים ובניגוד גמור לחובתו של חבר ועדת חקירה להיות נקי מכל פניה, או עמדה מוקדמת לגבי נושא החקירה.
 2. בכל מקרה כאמור נחשפים המניעים האמיתיים לעתירה, שהרי היא כותבת “והלוואי שלא היו אירועי המשט הרעים והנוראים שהיו מחייבים אותנו למחאה זו” ולא כותבת  “והלוואי שלא היו מרכיבים את ועדת טירקל ללא נשים, שהיו מחייבים אותנו למחאה זו”. שימת לבכם, שגם במייל הזה כמו במייל הקודם מכותבות בכירות מארגון  “איתך-מעכי“. ר’  [email protected]‏, (ש’ 16, מסוף רשימת התפוצה),  [email protected]‏, (ש’ 32 מהסוף) ואף עו”ד ענת טהון, עצמה שחתומה על העתירה ויצגה את העותרות בבג”ץ. ר’ Anat Thon ‫[email protected] ‏ (ש’ 20 מהסוף) ואף אחת מהן אינה מכחישה את הדברים.
 3. יצויין כי על אף האמור לעיל, באותו היום, בדיוק, ה-  12.8.10 משיבה עו”ד ענת טהון בשלילה לשאלת כתב הג’רוזלם פוסט אם מטרתה האמיתית של העתירה היא להכניס אנשים בעלי אידיאולוגיה שמאלנית לועדה. מצ”ב דיווח ג’רוזלם פוסט על החלטת בג”ץ והכחשותיה של עו”ד ענת טהון כנספח ג’.
 4.  דברים אלה מנוגדים גם לדברים שאמרה בראיון שנערך איתה באתר האינטרנטי,  “עכבר העיר” מיום 29.6.10 ובו נכתב: ” עו”ד טהון-אשכנזי אומרת שגם בארגון שלה התלבטו בדילמה הזאת.ברור לנו שבעצם הצבת הדרישות אנחנו נותנות הכשר מסוים לוועדה. כשאנחנו נלחמות בממסד, אנחנו מכירות בו, משחקות בכללי המשחק”, היא אומרת. “זו אחת הסיבות שלא הסתפקנו בדרישה לשתף נשים אלא ביקשנו לצרף לדו”ח הוועדה חוות דעת מטעמנו, שתציג בין השאר את עמדת הנשים שהיו במשט. למרות הסמכות הצרה של הוועדה והחשדנות שבה אנו מתייחסות אליה, בכל זאת חשוב לנו שהאמירה תיאמר. זו חקירה שמונתה לחקור אירוע חשוב ויהיה בעייתי להתעלם ממנה…אנחנו לא רוצות ייצוג באשר הוא”, היא מבהירה, “יש לנו עמדות, אנו ארגון דו-לאומי…”. גם בראיון היא מודה שייצוג נשים באשר הוא זה לא המטרה הרצויה, אלא רק יצוג כזה שעולה בקנה אחד עם העמדות הדו לאומיות של הארגון שלה.

דעה קדומה:

 1. כמה מילים על ארגון “קואליציית נשים לשלום” אשר מעורב כאמור מאחורי הקלעים של העתירה שהוגשה ועל תפוצת [email protected] (להלן: “התפוצה”), ביום 4.6.10 פרסם הארגון הנ”ל בעיתון “הארץ” מודעת תמיכה בחנין זועבי, שהשתתפה במשט מצ”ב מודעת התמיכה כנספח ד’, אשר אף היא פורסמה בתפוצה.

ביום 24.7 התפרסמה בתפוצה פניה מח”כ חנין זועבי , המודה לחברות התפוצה על תמיכתן בה , {שימת לב שגם כאן נכללות בין המכותבות פעילות ארגון “איתך-מעכי” ר’ [email protected]‏, (ש’ 4 מהסוף), [email protected]‏, (ש’ 31 מהסוף) ו – [email protected]‏,  (ש’ 16 מההתחלה)} , ביום 29.5.10 פורסמה בתפוצה הזמנה להפגנה לטובת המשט הטורקי הצפוי להגיע ואילו ביום 7.6.10 הועבר בתפוצה מייל תחת הכותרת ” Martyrs of Mavi Marmara”. מצ”ב המיילים כנספח ה’. 

 1. אף העתירה עצמה מסגירה כי העותרות אינן מחכות לתוצאות ועדת החקירה וכבר גיבשו לגבי אירוע המשט. עמדה המאשימה את פעולת צה”ל. ר’ סעיף 14 בעתירה: “לאור התוצאות הטרגיות שהובילהההשתלטות ותחת ביקורת לאומית ובינלאומית נוקבת, תוך התהוות משבר חמור ביחסי החוץ של מדינת ישראל, החלו קולות הדורשים הקמת ועדה אשר תבחן את אופן השתלשלות האירועים ואת הליך קבלת החלטות, עובר לנסיבות הרות האסון אשר בסופו של דבר הובילה הפשיטה וכן סעיף 95 בעתירה: “במקרה דנן, ניתן להניח כי זווית מגדרית תסייע במחשבה אחר חלופות פעולה שונות שונות – הן בעבר והן עתידיות –  הן להטלת הסגר והן להשתלטות על המשט במסגרת האירוע הימי ב-31 במאי 2010.“, היינו העותרות כבר קבעו כי יש צורך בשיטות פעולה שונות (אם כך לשם מה נותר עוד צורך בועדת חקירה?) ואף חיוו דעתן לעניין הטלת הסגר על עזה, אשר איננו בתחום השיפוט של הועדה.

הגשת רשימה מטעם העותרות:

 1. לפורום נשים ציוניות ידוע על כוונת העותרות להגיש מועמדות מטעמן לועדת טירקל והן אף פנו לרשימת התפוצה  [email protected] , בבקשה לסיוע. (ר’ סוף נספח ב’). לאור כל האמור לעיל ולאור הודאתן הגלויה במטרתן הפוליטית, ברי כי כל הצעה שתבוא מטעמן תהיה בבחינת מינוי פוליטי ולפיכך מינוי פסול ועוד בועדת חקירה מהסוג של “ועדת טירקל”, אשר אמורה להיות ועדה נייטרלית, שמורכבת מאנשים מקצועיים בלבד וחסרי פניות פוליטיות.
 2. לאור כך ולאור האבסורד שבלהציב בועדת חקירה, את מי שכבר גיבש דעה, פורום נשים ציוניות מודיע כי הוא מתנגד לכל מועמדת, אשר תוצע על ידי העותרות.

הפורום יוסיף כי אף לאור העדר תום הלב שבהתנהלות העותרות, העדר הגילוי הנאות והסתרת מידע מהציבור אין לאפשר להן להציע מועמדות מטעמן, בבחינת “אין חוטא יוצא נשכר”.                                                                                                       

                                                                                               

                                                                                                על החתום:

                                                                                                עו”ד תמר הר-פז,                                                                                                                                              “פורום נשים ציוניות,                                                                                                                                           www.tzion.co.il

 


[1] בג”ץ 5660/10אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

ספר חדש שיצא לאור מגולל את קורות חייו של צורי דדוש

אלי חזן

ממשיכים לשחוט יהודים והעולם הצבוע ממשיך לשתוק’!

אריק זיו ויזר

מה שדני והולנדי עושים על מנת לקרב בין עמי האזור

אריק זיו

פורום ביחד מקרבים בין יהודים ללא יהודים : התארחו ברהט אצל קרינאווי

מערכת ליכודניק

בלי בושה: שלום חנוך מתנגד לנאום השרה רגב בפסטיבל ישראל

אריאל אילוז

חברי הכנסת דודי אמסלם ואברהם נגוסה חילקו משלוחי מנות במחסומים

Gilad Trugbild
דילוג לתוכן