30.2 C
תל אביב
20 ביוני 2024
ליכודניק
הכנסת

לוח אירועים וישיבות ועדות הכנסת ליום שלישי 9.2.2010 – מעודכן!


יום שלישי, כ”ה בשבט תש”ע, 9.2.2010

בשעה 12:00

באולם “נגב”:

יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין ייפגש

עם חניכי המכינה הקדם צבאית הדרוזית

 

 

ישיבות ועדות הכנסת

 

יום שלישי, כ”ה שבט תש”ע, (9/2/2010)

 

– מ ע ו ד כ ן –

ועדת הכנסת

יום שלישי

 

 

 

בשעה 12:00

בשעה 13:00

1.

ערעורים על החלטת יו”ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

 

 

 

 

2.

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת

 

 

 

 

3.

בקשת חה”כ אלי אפללו להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לתושבי יישובים בגולן), התש”ע-2010 (פ/1982/18), לפני הקריאה הטרומית

 

 

 

 

 

בשעה 14:30

ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת – הכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת הכספים

יום שלישי

 

 

 

בשעה 10:00

1.

שכר נושאי משרה שיפוטית

 

 

 

 

2.

פרטנר תקשורת בע”מ – חלוקת דיבידנד

 

 

 

 

3.

“דיון מהיר” בנושא:  דו”ח קרן המטבע העולמית על המדיניות הכלכלית של ישראל קובע כי יש להגביר עצמאות הפיקוח על שוק ההון ולהפרידו מהאוצר (2372 פניה קירשנבאום)

 

 

 

 

4.

הצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון מס’ 2) (יד דוד בן-גוריון), התשס”ט-2008 (כ/270)

 

 

 

 

5.

שינויים בתקציב לשנת 2010

 

 

 

ועדת הכספים – המשך…

 

בשעה 14:00

ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

 

 

 

1.

נשים ועולים

 

 

 

 

2.

הכרה בהוצאות ארוח לצרכי מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת הכלכלה

יום שלישי

 

 

 

בשעה 10:00

הצעת חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס’ …), התש”ע-2009 (מ/436)

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, מינהל התכנון, מינהל מקרקעי ישראל, המועצה לתכנון ובניה, נציגי ועדות מחוזיות, ממונה על רישום מקרקעין, לשכות רישום מקרקעין, מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות ארצית של בוני ומפתחי ישראל, מרכז למיפוי ישראל, לשכת עורכי הדין

 

 

 

 

 

בשעה 12:00

1.

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה), התשס”ט-2009

 

 

 

 

2.

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)(תיקון), התשס”ט-2009

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, השירותים הווטרינרים, ארגון לחקלאות אורגנית, ארגון מגדלי עופות, התאחדות מגדלי בקר לחלב, ארגון מגדלי בקר לבשר, המועצה לענף החלב בישראל, יצרני ומשווקי ביצים, המועצה לענף הלול, אגודת הנוקדים, הסתדרות הרופאים הוטרינרים, ארגון הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות, ארגון צרכנות אורגנית, ארגוני צרכנים, יצרני ומשווקי מזון אורגני, ארגונים להגנה על בעלי חיים, תנובה, מוזמנים נוספים

 

 

 

בשעה 14:00

הדרישה להתפטרות יו”ר הרשות לחשמל הצעה לדיון מהיר של חה”כ כרמל שאמה

 

 

 

 

 

 

*הישיבה נדחתה – על מועד חדש תבוא הודעה*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי

 

 

 

בשעה 09:30

הצעה לסדר-היום בנושא: ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג’ת הצעה לסדר היום של חה”כ מגלי והבה

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, מרכז השלטון המקומי, ועד ראשי רשויות ערביות, עיריית באקה אלגרבייה-ג’ת

 

 

 

 

 

בשעה 11:30

הצעת חוק שמירת הנקיון (תיקון מס’ 15) (תשלום למודיע על השלכת פסולת בנין שלא כדין), התש”ע-2009 של חה”כ גדעון עזרא (כ/298)(פ/1270/18) – הכנה לקריאה שניה ושלישית

 

 

 

 

 

 

*הישיבה נדחתה – על מועד חדש תבוא הודעה*

 

 

 

 

 

בשעה 12:00

סיור במערת שמעון הצדיק בירושלים

בהמשך לדיון בוועדה בנושא שכונת שמעון הצדיק – שייח ג’ארח

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, עיירית ירושלים

 

 

 

 

 

ועדת החוקה, חוק ומשפט

יום שלישי

 

 

 

בשעה 09:00

הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (ביטול הגבלת מספר החברים בשותפות מקצועית), התשס”ט-2009 של חה”כ יריב לוין (פ/1445/18) – הכנה לקריאה ראשונה – דיון (אם יסתיים הדיון תתקיים הצבעה)

 

 

 

 

 

בשעה 11:00

הצעת חוק העונשין (תיקון מס’ 106) (אינוס על ידי אישה), התש”ע-2009 של חה”כ זבולון אורלב, חה”כ רונית תירוש (כ/279)(פ/540/18) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון (אם יסתיים הדיון תתקיים הצבעה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי

 

 

 

בשעה 09:00

הסעות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המועצה לשלום הילד, מרכז השלטון המקומי, ארגוני הורים, ארגוני מורים, עמותות וארגונים למען אנשים עם מוגבלות, מועצת התלמידים והנוער הארצית, מוזמנים נוספים

 

 

 

 

 

בשעה 11:00

התייקרות דמי שכירות למורים צפוניים המועסקים במחוז דרום וחוסר הוגנות בחישוב התמריצים הצעה לדיון מהיר של חה”כ מסעוד גנאים

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, מרכז השלטון המקומי, ארגוני מורים, ארגוני הורים, מוזמנים נוספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי

 

 

 

בשעה 09:00

ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 

 

 

 

1.

דוח ביקורת על המועצה לבטחון לאומי – ספטמבר 2006 – ישיבת מעקב

 

 

 

 

 

 

2.

תהליך איוש תפקידים, אחריות ופעילות שוטפת של המל”ל

 

 

 

 

 

 

בהשתתפות: מנכ”ל משרד ראש הממשלה וראש המל”ל

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

משרד מבקר המדינה, נציגי משרדי הממשלה, המטה לביטחון לאומי, נציבות שירות המדינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוועדה למאבק בנגע הסמים

יום שלישי

 

 

 

בשעה 11:00

הברחות סמים לישראל

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, מכס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת האתיקה

יום שלישי

 

 

 

בשעה 13:30

קביעת כללים לעריכת אירועים בכנסת על ידי חברי הכנסת

 

 

 

*הישיבה סגורה לתקשורת*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוועדה לפניות הציבור

יום שלישי

 

 

 

בשעה 09:30

פניות ציבור לגבי השירות הניתן על ידי חברות הכבלים והלווין

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, המועצה לשידורי כבלים ולשדורי לווין, חברת HOT, חברת YES, המועצה הישראלית לצרכנות, אמון הציבור, רשות ההסתדרות לצרכנות, פונים

 

 

 

 

 

*הישיבה תתקיים באולם ההרצאות (אולם “גליל”) ותשודר בערוץ הכנסת*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוועדה לזכויות הילד

יום שלישי

 

 

 

בשעה 12:00

אידיאל היופי המוצג בתקשורת – מודל שלילי לחיקוי הגורם לאנורקסיה בקרב בני נוער

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, ארגוני נשים, מגזינים לנשים, סוכנויות דוגמנות, עיתונות ותקשורת, הנהלות קופות החולים, בית חולים שניידר לילדים, הנהלת בית חולים רמב”ם, איגוד רופאי הילדים, איגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והנוער, ההסתדרות הרפואית, עמותת “שחף”, בית חולים הדסה עין-כרם, ויצ”ו ישראל, פסיכולוגים, הסתדרות הפסיכולוגים, מוזמנים נוספים

 

 

 

 

 

*הישיבה תתקיים באולם ההרצאות (אולם “גליל”) ותשודר בערוץ הכנסת*

 

 

 

 

 

בשעה 13:30

החלת דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס”ח-2008 של חה”כ זבולון אורלב (כ/193)

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, ארגוני נשים, האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך , המועצה הלאומית לשלום הילד, פורום רכזות משפחתונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי

 

 

 

בשעה 11:00

1.

הצעה לסדר ב”דיון מהיר” של חה”כ איתן כבל בנושא: מצוקת ותנאי האשפוז הירודים בבתי החולים הפסיכיאטריים

 

 

 

 

2.

הצעה לסדר ב”דיון מהיר” של חה”כ חיים אמסלם בנושא: חוסר מענים לטיפול בנפגעי נפש בקהילה

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, ההסתדרות הרפואית, איגוד מנהלי בתי החולים הממשלתיים, איגוד מנהלי בתי חולים, ארגון רופאי המדינה, המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, ועד ארצי מנהל ומשק בתי חולים ממשלתיים, הסתדרות האחיות, איגוד הפסיכיאטריה בישראל, המועצה הלאומית לבריאות הנפש, המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה, בזכות, מל”מ, עוצמה, בנפשנו, צב”י, האגודה לזכויות החולה, פורום מנהלי מרכזים קהילתיים לבריאות הנפש, כח לעובדים, מוזמנים נוספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – המשך…

 

בשעה 12:30

ועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – ההחלה ההדרגתית של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), על כל הרשויות המקומיות

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, המרכז לשלטון מקומי, מרכז המועצות האזוריות, איגוד לשכות המסחר, מוזמנים נוספים

 

 

 

 

 

בשעה 13:00

ועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס”ז-2007

 

 

 

 

 

 

מוזמנים:

נציגי משרדי הממשלה, המרכז לשלטון מקומי, המוסד לביטוח לאומי, נציבות שירות המדינה, הנהלת בתי המשפט, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, התאחדות המלונות, איגוד לשכות המסחר, דואר ישראל, עמותת נגישות ישראל, פורום הארגונים לתקנות הנגישות, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, קרן קיימת לישראל, איל”ן, החברה למתנ”סים, הרבנות הראשית לישראל, איגוד המסעדות בתי קפה וברים, התאחדות חברות הביטוח, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלאכה והתעשייה, התאחדות הסוחרים הכלליים, ארגוני הסוחרים בישראל, בית התפוצות, להב, איגוד הבנקים, המרכז לעיוור בישראל, מרכזים המפעילים את תוכנית ויסקונסין, חברת החשמל, חברת בזק, רכבת ישראל, חברת מוטורולה, חברת מירס, חברת סלקום, חברת פלאפון, המועצה לשידורי כבלים ולוויין, רשות השידור, הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו , עמותת הגשמה, המרכז הישראלי לכלבי נחייה לעיוורים, אגודת החירשים, אח”א, בקול, המכון לקידום החירש, מיח”א, אגודת שמע, שמע קולנו, פורום מנהלות מקלטים, אגודת ניצ”ן, עמותת לש”ם, ג’וינט ישראל, שק”ל, אס”י, בזכות, ארגון אופק לילדינו, אלו”ט, אקי”ם ישראל, ית”ד, ארגוני הנכים, ארגון נכי צה”ל , ארגון נפגעי תאונות עבודה, ארגון נכי המלחמה בנאצים, אגף נגישות עיריית קרית גת, עוצמה, בית איזי שפירא, נגיש לכל, המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה, התאחדות בתי המלון, מוזמנים נוספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

אקוניס אחד מול כל השמאל

אריק זיו ויזר

האם תופסק אפליית המורות במעונות?

אריק זיו ויזר

מה גרם מופז לשר החינוך לעשות?

אלי חזן

שטראכה : מחויב ערכית ואמיתית לשימור זכרון השואה

נכבה בפרלמנט הישראלי

אלי חזן

עובדי פרי גליל במעמד הוקרה ותודה לח”כ פיניאן

אלי חזן
דילוג לתוכן