22 C
תל אביב
21 בנובמבר 2019
ליכודניק
במצודה והמוסדות

המבקר קורא לסדר

עו"ד שי גלילי במכתב נוקב למנהלת הליכוד בדבר הבטחת החזרי כספים למועמדים בבחירות שנערכו בליכוד. בלעדי לליכודניק : המכתב עצמו 

 

15 לנובמבר 2013   

   

   

לכבוד                                                    בפקס: 03-5258085  

מר גדי אריאלי, מנכ"ל מפלגת הליכוד,  

מר מאור חמו, גזבר מפלגת הליכוד,  

מ"מצודת זאב" ברחוב קינג ג'ורג' 38,  

תל אביב  

   

ח. נ.,  

   

הנדון: צו לקבלת מידע ותשובה  

   

מכוח סמכותי שבסעיף 131 לחוקת הליכוד, הנני לפנות כלפייך כדלקמן:  

   

1.       כזכור אשתקד התקיימו הבחירות הפנימיות בסניפי הליכוד לבחירת צירי ועידת המפלגה. במסגרת זו, יצאה החלטה של יו"ר ועדת הבחירות, השופט (בדימוס) מר יהושע גרוס, שקבעה כי מועמדים בסניפים שבהם יתקיים שיעור הצבעה שלמעלה מארבעים אחוזים, יקבלו החזר יחסי מדורג מאגרת המועמדות (דמי ההשתתפות) ששולמה על ידם.  

2.       לפתחי הגיעה תלונה של מועמד בסניף חיפה, שלטענתו התקיים שיעור הצבעה של ששים אחוזים בסניף זה, ואף על פי כן, לא זכה הוא לכל החזר של דמי ההשתתפות לעיל.

3.       על כן, אבקשכם להביא לעיוני פירוט של כל הסניפים שבהם שיעור ההצבעה באותן בחירות פנימיות עלה על ארבעים אחוזים (בפירוט של אחוזי ההצבעה בכל סניף), וכן פירוט לאלו חברים הושבה האגרה היחסית (דמי ההשתתפות) ששולמה מצידם בבחירות האמורות.

4.       אציין למען הסר ספק, כי קבלת המידע המבוקש הינה מחוייבת, לאור סמכותי הנקובה גם בסעיף 9(א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, אשר קובע בזאת הלשון:

"(א) המבקר הפנימי רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע, שברשות הגוף שבו הוא משמש מבקר או שברשות אחד מעובדיו, ושלדעת המבקר הפנימי דרוש לביצוע תפקידו; מי שנדרש למסור מסמך או מידע כאמור יהיה חייב למלא אחר הדרישה תוך תקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

5.       אודה מראש כאמור על שיתוף הפעולה בביצוע מלאכתי כדין.

 

Related posts

אמנת הליכודניקים לחידוש ההתיישבות ביהודה ושומרון

אריק זיו ויזר

רשימת המועמדים בסניף אבן יהודה

אריק זיו ויזר

רשימת המועמדים בסניף יבנה

אריק זיו ויזר

רשימת המועמדים בסניף קרית אתא

אריק זיו ויזר

השר ארדן נפגש עם פעילי ליכוד מרכזיים בכפר סבא

אריק זיו ויזר

ראשי הרשויות הערביות ממשיכים להתפקד לליכוד

אריק זיו ויזר

השאר תגובה

דילוג לתוכן