8.9 C
תל אביב
28 בינואר 2020
ליכודניק
צעירים

אפליית צעירים בבחירות לוועידת הליכוד

האמת מאחורי אפליית הצעירים בבחירות לוועידת הליכוד

בשבועות האחרונים, דובר רבות בדבר הניסיונות לדחיית הועידה, ורבים וטובים ממני הביעו דעתם בנושא לכאן ולכאן. כמו כן גם בית המשפט פסק בעניין, נגד דחיית הועידה.

ברצוני להעלות נקודה מסוימת, שהתגלתה לי לא מזמן, בעניין סעיף בחוקה שגורם לאפליית צעירים, ומונע מהם להשתתף בהליך הדמוקרטי, של בחירת ועדה חדשה.
על פי סעיף 18 בחוקת הליכוד הידוע יותר כתיקון נמרודי: "חבר זכאי לבחור למוסדות התנועה ולמוסדות הסניף, ובלבד שהיה לחבר התנועה לפחות 16 חודשים לפני יום הבחירות ושילם בהם כסדרם את דמי החבר השנתיים.. חבר זכאי להיבחר למוסדות כאמור אם היה לחבר התנועה לפחות שנתיים לפני היום הקובע ושילם בהן כסדרם את דמי החבר השנתיים"
סעיף זה, אמור למנוע תופעות שמכונות "מפקדי ארגזים", תופעה פסולה, שטוב עשו שמנעו אותו.
אולם, סעיף זה גם גורם לאפליה קשה נגד צעירים בני 18-20. לצורך המחשה אני אביא כדוגמה את דניאל גילצר, יו"ר צעירי הליכוד בפ"ת  ד[אחד מסניפי הצעירים הפעילים ביותר, אם לא הפעיל ביותר], בן ה19, אשר התפקד לליכוד מוקדם מאוד-כבר בגיל 18 וחודש, לפני יותר משנה[כידוע ניתן להתפקד לליכוד אך ורק מגיל 18 ומעלה]. דניאל פעיל מאוד בקרב הצעירים וגם מוכר, מפעילויות רבות שערך בסניפו. כשרצה דניאל להתמודד לבחירות לועידה הקרובה, הוא גילה שלא רק שאינו יכול להיבחר, גם אינו יכול לבחור, מכיון שלא עבר את הזמן הדרוש כחבר התנועה-מפאת גילו.
המצב הזה הוא הזוי ובעייתי, כי כיצד אפשר לדרוש מחבר ליכוד דרישה שאי אפשר, על פי החוקה, לעמוד בה?! פירוש הדבר הוא אפליה בוטה על רקע גיל, ובעצם הדרתם של צעירים רבים מהשתתפות פעילה בתנועה.
למען הסר הספק, מלבד דניאל גילצר [ודור חרל"פ] ישנם צעירים רבים הנמצאים במצב בעייתי, ואינם יכולים לבחור או להיבחר מפאת גילם הצעיר.
סעיף זה מנוגד לעקרונות הליכוד, המבוססים על שוויון.
הסעיף הנ"ל גם פוגע בדור הצעיר, כשהוא אומר להם: בשביל לעמוד בצמתים, לתלות שלטים ויתר הפעילויות-אתם טובים, אבל בשביל להשפיע בתנועה, לבחור ולהיבחר-לא. דבר זה מרחיק צעירים מהתנועה, וכבר אמר זאב ז'בוטינסקי, מנהיגה הרוחני של התנועה, כי "בלעדי הנוער לא תיתכן שום תנועה".
חובה על תנועת הליכוד לטפל במקרים מעין אלו, אם חלילה לא תפעל התנועה, קיימת האפשרות שבית המשפט יתערב, גם במחיר דחיית הועידה.
הכותב הינו רכז הנוער בסניף הליכוד פ"ת [בקרוב בן 17].

Related posts

הליכוד שולח נציגות לועידת הצעירים של ה – AECR

עינר אביב

תא לביא בירושלים התווה את קווי המתאר של המחלוקות בליכוד

אלי חזן

150 צעירים בכנס פתיחת הקמפיין של קבוצת תגר בבית שמש

אלי חזן

מפגש צעירים וסטודנטים בלשכת שר האוצר

אריק זיו ויזר

נשיאות ועידת צעירי הליכוד: ניהול מרכזי צעירים, טיפוח קשרים עם משרדי ממשלה רשויות מקומיות ונדל"ן

Gilad Trugbild

כח הפלד עם צעירי הליכוד בדרום

אלי חזן

השאר תגובה

דילוג לתוכן