27.9 C
תל אביב
17 באוגוסט 2022
ליכודניק
במצודה והמוסדות

רשימת המועמדים בסניף רמת גן

מיסדים

 

שם משפחהשם פרטי
אברמובראובן
אנגלסמןיעקב
אנגלסמןסופיה
אסורסלם
אשכנזיאנשל
גיחוןזאבה
דהריסלם
דהריעזריאל
דהרירחל
מאנעסאמי
מועלםשמואל
מישורימנחם
מלצראמנון
סביוןישראל
סביוןנעמי

 

לועידה

 

שם משפחהשם פרטיסניף ליכודסניף התמודדות
אבישרשמשוןרמת גןרמת גן
אדיבאשררמת גןרמת גן
אליאסזמירהרמת גןרמת גן
אליאסיחזקאלרמת גןרמת גן
אליהושושנהרמת גןרמת גן
אלעזרישולה פדיקדימה-צורןרמת גן
אנקוהז’קלודרמת גן
אסוריהודהרמת גןרמת גן
אסורלילירמת גןרמת גן
ארביבסיגליתרעננהרמת גן
ארץ קדושהבהרםרמת גןרמת גן
ארץ קדושהסנזרמת גןרמת גן
בר-חניןמאירנתניהרמת גן
גוילייוסףרמת גןרמת גן
גולדברגמשהרמת גןרמת גן
גושר גולןרוןרמת גןרמת גן
ג’יבלייורם )ג’ורג'(רמת גןרמת גן
גנירמי רחמיםרמת גןרמת גן
דהריאבנררמת גןרמת גן
דהריצדוקרמת גןרמת גן
דהריציוןרמת גןרמת גן
דוידייאיררמת גןרמת גן
דוידימריםרמת גןרמת גן
דויטשדליהרמת גןרמת גן
דייןנוריתרמת גןרמת גן
הראלרפאלרמת גןרמת גן
וילשטייןנעהרמת גןרמת גן
זמר טובאהרןרמת גןרמת גן
זמר טובאודטרמת גןרמת גן
זמר טובחיים חואתירמת גןרמת גן
זמר טובמאיר חירמת גןרמת גן
זמר טובתמררמת גןרמת גן
חובארהיאיררמת גןרמת גן
חזןיצחקרמת גןרמת גן
חיימוביץאיזורמת גןרמת גן
חסוןאלירמת גןרמת גן
חסוןנסיםרמת גןרמת גן
חסידרחלרמת גןרמת גן
חסידשירמת גןרמת גן
יצחקמרדכירמת גןרמת גן
כהןאורןנתניהרמת גן
כהןבתיהקרית גתרמת גן
כהןחייםרמת גןרמת גן
כהןרמירמת גןרמת גן
כוכבייגאלרמת גןרמת גן
כוכבישמעוןרמת גןרמת גן
כרמונהאורירמת גןרמת גן
לייטולימורנס ציונהרמת גן
לנגיעקברחובותרמת גן
לרמןשמואל מירמת גןרמת גן
מאורגלעדרמת גןרמת גן
מדגארדודרחובותרמת גן
מירנץיהונתןרמת גןרמת גן
מלחיאברהםרמת גןרמת גן
מרצינייהודהרמת גןרמת גן
נמרודיאביבהרמת גןרמת גן
נמרודיזמירהרמת גןרמת גן
נמרודילילירמת גןרמת גן
נצרבועזרמת גןרמת גן
סבןאשררמת גןרמת גן
סייגאורירמת גןרמת גן
סיריאבנררמת גןרמת גן
סנסמשהרמת גןרמת גן
סקוזהאיליהשוהםרמת גן
עמרםאילנהרמת גןרמת גן
עמרםאיתןרמת גןרמת גן
פדלון פלדויקטוררמת גןרמת גן
פדרשלמהשוהםרמת גן
פישלרחנוךרמת גןרמת גן
פלאיסימהרמת גןרמת גן
צאמלאורןרמת גןרמת גן
צארוםיואברמת גןרמת גן
צארוםרוניתרמת גןרמת גן
צברימשהיהודרמת גן
צירולניקובאיזוסלברמת גןרמת גן
רוביןישראלרמת גןרמת גן
רווחמשהרמת גןרמת גן
רוז’קובזינוביירמת גןרמת גן
רומנורוני יעקברמת גןרמת גן
רוקחברכהרמת גןרמת גן
שורץראובןשוהםרמת גן
שוררדודרמת גןרמת גן
שטגמןאילהרמת גןרמת גן
שיריןצבירמת גןרמת גן
שרקשרגארמת גןרמת גן
ששוןכדורי אופתח תקוהרמת גן

 

סניף

 

שם משפחהשם פרטי
אבישרשושנה
אברמובראובן
אגבבאאריה
אדןיוסף
אהרונובעקיבא
אהרןמשה חי
אוחיוןציון
אוחיוןשרון
איתןמיקי מיכאל
אליאסיחזקאל
אלמגורחגית
אסוריהודה
אסורלילי
אסורסלם
ארבלאפרים
ארליךשושנה
ארץ קדושהבהרם
ארץ קדושהוהיד
ארץ קדושהסנז
בינשטוקאפי )מנחם(
בן ארושיגאל
בן חייםעובי
בסוןאסף
בר סלעדורון
ברוךיחזקאל
ברוךכרמל
ברוךשני
ברוך-דרוריליאת
ברמץזאב
ברנבואיםאירינה
ברק )מועלמי(גדעון
גויליאילן
גוילידינה
גוילייהושע
גוילייוסף
גוילייוסף
גולדפרבלילי
גולדפרבשפריר
גושר גולןרון
גזיןנונה
ג’יבלייורם )ג’ורג'(
גנירמי רחמים
דהריאבנר
דהריאלון
דהריסלם
דהריצדוק
דהריציון
דוידוףאורלי
דוידייאיר
דוידימרים
דויטשדליה
דייגידבורה
דייןנורית
דישלושרון
דרוישדוד
דרוריאלמוג
הושמנדאברהם
הללשרית
הראלגל
הראלהולי אולגה
הראלרפאל
וג’יםמירב
וילשטייןנעה
ולדבויםאבישי
זכאיאבנר
זליכהרן
זמר טובאהרן
זמר טובאודט
זמר טובאסתי לירון
זמר טובחיים חואתי
זמר טוביוסף
זמר טובמאיר חי
זמר טובתמר
חגיעמי
חיוןרפאל
חייםגיל
חייםרונן
חייםשרונה
חיימוביץאיזו
חיימוביץסרגיו
חסוןאלי
חסוןחיים
חסוןעופרה
חסידישעיה
חסידרחל
חסידשי
חרירישראל
טחןאריה
טחןאריה
טחןבת שבע
טחןמאיה
טחןשמואל
טייביעקב
ידידדניאל
יולזריאלמוג
יוסףדני
יוסףיצחק
יפהשלומי
יפעייהודה
יצהריגל
יצחקאהרון
יצחקמרדכי
יצחקימשה
ירצינסקימלה
כהןאברהם
כהןאורי
כהןאליעזר
כהןורד
כהןחיים
כהןעופר
כהןקרן
כהןרמי
כהןשרון
כוכבייגאל
כוכבישמעון
כרמונהאורי
לויצפורה
לוישלום
לוקאליהו
לרמןשמואל מי
מאורגלעד
מאנעסאמי
מדרגיא
מירנץיהונתן
מלחיאברהם
מלכהדניאל
מנעדוד
מנעיעקב
מסרימרים
מרצינייהודה
נחשלמה )סל
נחמיאסנורית
נמרודיאביבה
נמרודיזמירה
נמרודייצחק
נמרודילילי
נצרבועז
סבןאשר
סייגאורי
סיריאבנר
סמראיחגית גורגיה
סמראישמעון
סנדרוביץיוני
סנדרוביץעומר
ספניאסתר בטי
ספניגדעון
סרורכרמית
עבודיניסים
עבודישי
עדיאלאביבה
עדיאלסימה
עוזאשר
עוז מדרגילי אורלי
עזראגלעד
עמברמרדכי
עמברנינה
עמברשאול
עמררוני
עמרםאילנה
עמרםאיתן
עשורנטלי
פדלון פלדויקטור
פישלרחנוך
פנחסוברחל
פנירייפה
פרביןעמוס
פרדראסתר
פרידמןברנרד דב
פרסקורחמים
פרץיפה
צאמלאורן
צאמלאורן
צאמלרוזה
צארוםיואב
צארוםרונית
צבאגרמי
צוריחזקאל
צורמירב
ציזיקמשה
צירולניקובאיזוסלב
צמחרועי ראובן
צמחרפאל
קארורוני
קורוליוביוליה
קיזלשמשון
קישיואב
קלינגרגיל מיכאל
קלראפי
קצבחיים
קצבכרמית
קצבעודד
קרסיקחגאי
קרסיקניצן
רבינוביץחיים
רוביןישראל
רווחמשה
רומנואופירה
רומנורוני יעקב
רוקחברכה
ריוחאהובה
ריוחיצחק
ריוח – טחןמלכה
שאמהאברהם אבי
שאמהגד )גרגי
שאמהג’ולי
שאמהיצחק
שאמהכרמלה
שאמהסמיר
שאמהפנחס
שאמהפנחס
שאמהשולמית
שאמהשי
שאמה-בנקשטייןורד
שוכמכרגדעון
שוכמכרויולט
שוררדוד
שחרורצח
שטגמןאילה
שיריןצבי
שלוםאורלי
שלוםאפרת
שלוםרונן
שמעשושנה
שמעוןאמיר מאיר
שמעוןמזל
שמשמני
שרוןאליהו
שרייברחן
שרעביעידן
שרקשרגא
תמיריוספיאתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

עתירה לבית הדין של הליכוד לכינוס מרכז הליכוד לאישור ההסכמים הקואליציוניים

אריק זיו ויזר

רשימת המועמדים בסניף יבנה

אריק זיו ויזר

כולנו נגד שינוי החוקה

אריק זיו ויזר

הוראות למתמודד בפרימריז המוניציפלי

אריק זיו ויזר

רשימת המועמדים בסניף תל אביב דרום

אריק זיו ויזר

בולדוזר חברתי לבולדוזר של המרכז

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן