17 C
תל אביב
21 בנובמבר 2019
ליכודניק
דעות כללי

פרשת "וישב"

מטרת החלומות וסיפורו של יוסף היא, להראות את יד ההשגחה העליונה המכוונת את ירידת בני יעקב למצרים כדי לקיים את ההבטחה לגלות במצרים .
כל החלומות שחולם יוסף הם מכוונים למטרה אחת, לפרוע את השטר שנתן הקב"ה לאברהם בברית בין הבתרים " ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם".
"ויְקַנְאוּ-בוֹ, אֶחָיו; וְאָבִיו, שָׁמַר אֶת-הַדָּבָר". יעקב צפה להתגשמות חלומותיו ,אותן חלומות שיגרמו לקנאה בין האחים ובין יוסף, למעשה יעקב תורם לאותה קינאה בעשיית כתונת הפסים ליוסף המייחדת בינו לבין אחיו. לכאורה הכל נראה טבעי כמשפחה נורמטיבית שיש קנאות והעדפות.
והכל נראה מוזר כשיעקב שולח את יוסף לאחיו לדרוש בשלומם, ואינו יודע לאן הוא שולח אותו, ויוסף אינו יודע לקראת מה הוא הולך. כל הסיפור בא ללמד אותנו את האמונה הגדולה שאין אדם נוקף(פועל) אצבע מלמטה ( כלומר מבצע דבר בעולם), אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה ( כלומר אין דבר נעשה בעולם ללא הוראה אלוקית לבצע ).
יוסף אומר את הדברים האלה לאחיו, לאחר שהוא מתוודע אליהם, והם וחוששים שמא ישיב להם כגמולם ויפרע מהם, אך יוסף מדגיש בדבריו בסוף הסיפור :" ועתה, לא-אתם שלחתם אותי הנה, כי, האלוהים; וישימני לאב לפרעה, ולאדון לכל-ביתו, ומושל, בכל-ארץ מצריים". ועכשיו מובן כי כל הנסיבות נראו בצורה טבעית אך ה' סובב את הדבר זוהי המסקנה: של סיפור מכירת יוסף היא לגרום לירידת עם ישראל לגלות למצרים ולהשתעבד שם .
שבת שלום ומבורך
חג אורים שמח
מעיר הנצח ירושלים
אלי כהן מספר 344 בליכודיאדה

Related posts

פרשת לך לך

אלי כהן

פינסקר : אוטואמנסיפציה ליהודים. שלו : אוטואנטישמיות תוצרת ישראל.

ליכודניק

מכתב לציפי

אלי חזן

הבנקים למשכנתאות – גולם שקם על יוצרו

עינר אביב

ביבס למירי רגב 2017 שנת הפריפריה

הרויזיוניסט

פרשת תזריע מצורע –נצור לשונך מרע

עינר אביב

השאר תגובה

דילוג לתוכן