19.1 C
תל אביב
19 באפריל 2024
ליכודניק
ממשלה

שר החינוך מציג : יותר למורים יותר ולתלמידים

רפורת “עוז לתמורה” בבתי הספר התיכוניים יוצאת לדרך  

היום (א’) בטקס חגיגי נחתם הסכם “עוז לתמורה”, הרפורמה בחטיבות העליונות, בשותפות בין ממשלת ישראל, השלטון המקומי וארגון מורי בתי הספר העל יסודיים.

טקס החתימה החגיגי התקיים במעמד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החינוך, גדעון סער, שר האוצר, ד”ר יובל שטייניץ, יו”ר ארגון המורים, רן ארז ויו”ר מרכז השלטון המקומי, שלמה בוחבוט.

 

עוד לקחו חלק: מנכ”ל משרד החינוך, ד”ר שמשון שושני, הממונה על השכר באוצר, אילן לוין, סגן בכיר לממונה על התקציבים באוצר, משה בר סימן טוב.

 

הרפורמה “עוז לתמורה” מבוססת  על קידום מהותי במעמדם, בשכרם ובתנאי עבודתם של המורים ועל חתירה למצוינות בהוראה.

עיקריה המרכזיים של הרפורמה (פירוט סעיפי הרפורמה מצורפים)

 • עלייה משמעותית בשכר המורים- עלייה של למעלה מ51%
 • שינוי שבוע העבודה של המורים- מעבר לשבוע עבודה של 40 שעות: 24 פרונטאליות, 6 פרטניות, 10 תומכות הוראה
 • מצוינות בהוראה– קידום ותגמול מורים על בסיס הערכה ומצוינות

                                      תגמול כלל המורים בבתי הספר המצטיינים בהישגים לימודיים, חברתיים וערכיים

 • חיזוק מעמד וסמכות המנהל
 • שיפור סביבת העבודה של המורים והתאמתם למבנה שבוע העבודה החדש

 

הרפורמה “עוז לתמורה” מבטאת את נחישות הממשלה להשקיע בחינוך ולקדם רפורמות בחינוך בכל שכבות הגיל- מהגיל הרך ועד להשכלה הגבוהה.

 

 

עלות יישום הרפורמה בהבשלה מלאה: תוספת שכר של למעלה מ- 3 מיליארד ₪  בבסיס תקציב משרד החינוך והשקעה נוספת של מאות מיליוני שקלים בשיפור התנאים הפיסיים בבתי הספר והתאמתם לשבוע העבודה החדש.

בחודשים האחרונים נעשה מאמץ מרוכז לסכם ההסכם הקיבוצי במהלך הקיץ כדי לאפשר תחילת יישום הרפורמה בשנת הלימודים הקרובה, תשע”ב. התהליך הושלם והרפורמה תצא לדרך ב1/9/11 ב50 בתי ספר מדגימים ויישום הדרגתי של תוספת שעות לימוד פרטניות ושעות תומכות הוראה בכל החטיבות העליונות במערכת החינוך.

עד שנת הלימודים תשע”ה הרפורמה “עוז לתמורה” תיושם במלואה בכל החטיבות העליונות.

החל משנת הלימודים הקרובה מורים חדשים שיצטרפו לחטיבות העליונות יועסקו בתנאי “עוז לתמורה”.

 

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר:”זהו יום בשורה לחינוך בישראל. מדובר בשינוי לא רק בהפניית התקציב אלא גם בשינויים בסדר יומם של המורים. אנחנו כבר רואים תפנית המתבטאת בתוצאות ראשונות בזכות ההירתמות של כלל הגורמים המעלים מעלה את החינוך בישראל למען עתיד המדינה- עתיד טוב יותר”

 

שר החינוך, גדעון סער, אמר:”זה אחד הימים המאושרים עבורי כשר החינוך ואחד הימים החשובים לממשלת ישראל ולמדינת ישראל. אנו נמצאים בעידן חדש במערכת החינוך, שבו כל שלבי הגיל נמצאים בתוך רפורמות- מגני הילדים ועד למערכת ההשכלה הגבוהה.

במסיבת העיתונאים קרא שר החינוך לצעירים להצטרף למערכת החינוך ואמר:”היום, אני רוצה לקרוא לצעירים אידיאליסטיים ומוכשרים ללכת להוראה ולחינוך. למערכת החינוך יש כיוון חיובי ואופטימי. אין מקום שבו ניתן להשפיע יותר על עתיד החברה והמדינה מאשר בחינוך והוראה”

 

שר האוצר, ד”ר יובל שטייניץ, אמר:“ההון החשוב ביותר במדינת ישראל הוא ההון האנושי ולכן אנו משקיעים היום בעתידנו. בשנתיים האחרונות השקענו בחינוך יותר מבכל תחום אחר, קיצצנו בתקציב הביטחון כ- 3 מיליארד ₪ וריסנו תוספות בתחומים אחרים כדי לאפשר את הרפורמה הזאת ואת הרפורמה בהשכלה הגבוהה. לא זכורה בתולדות ישראל ממשלה שהשיקה שתי רפורמות בחינוך בעלות של מיליארדים”.  

 

יו”ר ארגון המורים העל-יסודיים, רן ארז: “נגמר פרק משמעותי ביותר במו”מ. נחתם הסכם קיבוצי שהוא לא רק הסכם שכר, אלא גם רפורמה אמיתית במערכת החינוך. רפורמה זאת תצליח כי יוזמיה הם מורים בעלי הפרופסיה”.

 

 

 

עקרונות הרפורמה “עוז לתמורה”

 

 • עלייה משמעותית בשכר המורים- תוספת של מעל 51% לשכר

העלייה בשכר של 51.35% תתבצע על פי החלוקה: 42% בגין הרפורמה, 7.25% בגין תוספת הסתדרות, 2.1% בגין שחיקה.

בנוסף לתוספת שכר משמעותית זו יקבלו המורים תוספות שכר נוספות ומענקים על בסיס קידום, הערכה והצטיינות אישית והצטיינות בית ספרית. 

 

 • ·       שבוע עבודה חדש למורים

שבוע העבודה של המורים ישתנה מ24 שעות ל 40 שעות.

המורה יעבוד בימים א-ה 8:00-16:00 וביום ו’ 8:00-13:00.

שבוע העבודה החדש של המורים:

24 שעות הוראה פרונטאליות בכיתה

6 שעות פרטניות שעות פרטניות- בשעות אלה תתקיים למידה בקבוצות קטנות לתגבור וחיזוק תלמידים, יינתן סיוע רגשי לתלמידים וישולבו תחומי העשרה בנוסף לתכנית הלימודים.                                                                                         לשעות הפרטניות ערך רב בקידום ההישגים הלימודיים, בקידום אקלים חינוכי מיטבי ובחיזוק הקשר בין המורים והתלמידים.

10 שעות תומכות הוראה-  בשעות אלה ישהו המורים בבית הספר ובהן יעסקו בהכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים, יקיימו ישיבות עבודה, שיחות ומפגשים עם ההורים והתלמידים וייקחו חלק בהשתלמויות צוותיות. 

 

 • ·       מצוינות בהוראה

מתוך מטרה לקדם את המצוינות ולשפר את איכות ההוראה במערכת החינוך ייושמו מודלים, שייבנו על ידי הרשות הארצית למדידה ולהערכה, לצרכי הערכה אישית ובית ספרית. הערכת המורים ובתי הספר תהווה בסיס לקידום ולתגמול נוסף של המורים. 

 

מסלולי קידום למורים על בסיס מילוי תפקיד והערכה-

מורים בחטיבות העליונות יוכלו לזכות ל4 דרגות קידום במהלך תפקידם במערכת החינוך ולזכות לתוספת שכר נוספת של עד 8%.

לכל זכאות לדרגת קידום ותוספת של 2% בשכר יצטרכו המורים לצבור 10 נקודות זכות. נקודות זכות לקידום בדרגות המורים יוכלו לצבור באמצעות מילוי תפקיד כהלכה במהלך שנת לימודים מלאה ועל פי דירוג הערכה.

צבירת נקודות זכות בגין מילוי תפקיד- נקודות הזכות יינתנו על פי אופי התפקיד ואופן ביצוע במהלך שנת לימודים מלאה- התפקידים: רכז שכבה, רכז חינוך חברתי, רכז מקצוע, רכז מדידה והערכה, רכז התאמות לבחינות בגרות, רכז טיולים ומחנך כיתה.

צבירת נקודות זכות בגין הערכה-

המורים יוערכו על פי מודל ההערכה שייבנה באמצעות הרשות הארצית למדידה ולהערכה ובכל בית ספר יהיו זכאים 30% מהמורים לנקודות זכות לתגמול בגין מצוינות באופן הבא:

 

                    תפקיד

דירוג ההערכה

מחנך

רכז שכבה, רכז מקצוע, רכז הערכה, רכז חינוך חברתי, רכז טיולים

מורה שאינו בעל תפקיד

10% הגבוהים ביותר

3

2

4

10% הבאים לאחר מכן

2

1

3

10% הבאים לאחר מכן

1

0.5

2

 

 

מענקים על בסיס הערכה

החל משנת הלימודים תשע”ב בכל בית ספר בו תיושם הרפורמה 15% מהמורים שיצטיינו בתוצאות ההערכה יהיו זכאים למענק חד פעמי של 5,500 ₪.

 

תגמול מורים בגין הצטיינות בית ספרית

תיושם תכנית לתגמול מורים על בסיס הישגים לימודיים, חברתיים  וערכיים של בית הספר.

40% מבתי הספר ברפורמה שהישגיהם בתחומים אלה יהיו הגבוהים ביותר, המורים יהיו זכאים למענק חד פעמי על פי הדירוג:

דירוג בית הספר

סכום המענק למורה

10% מהגבוהים ביותר

8,000 ₪

10% הבאים לאחר מכן

6,000 ₪

10% הבאים לאחר מכן

4,000 ₪

10% הבאים לאחר מכן

3,000 ₪

 

 

 • ·       חוזים אישיים- משנת הלימודים תשע”ב ניתן יהיה להעסיק עד 1,500 עובדי הוראה, בכל שנת לימודים, בחוזה אישי מיוחד בהתאם לצרכי מערכת החינוך ולעידוד מציונות בהוראה בפריפריה ובמקצועות נדרשים. 
 • פיטורים פדגוגיים ומתן קביעות

קיצור הליך הפיטורים הפדגוגיים לשנה אחת בלבד במקום שנתיים בהתאם למתווה החדש.

הענקת קביעות למורה חדש מותנית בהערכה חיובית על אופן מילוי תפקידו ורמת ההוראה על פי מודל ההערכה החדש.

 

 • העצמת המנהל

עלייה בשכר המנהלים

הערכת מורים- המנהלים יעריכו מדי שנה את המורים בהתאם למודל הערכה שתפתח הרשות הארצית למדידה והערכה. הערכת המנהלים את המורים תביא לקידום המצוינות בהוראה באמצעות קידום בשכר, מענקי הצטיינות, מתן קביעות ופיטורים פדגוגיים, במידת הצורך.

קביעת הפיתוח המקצועי של המורים- מנהל בית הספר יוביל את תהליכי הפיתוח המקצועי של צוות המורים בהתאם להתמקצעותם ולצרכי בית הספר.

מבנה משרה המוכוון ניהול- הסדרת מבנה העסקת המנהלים, כך שיוכלו להקדיש את מרבית זמנם לניהול, לקידום תהליכי שיפור ומצוינות, להערכה ולפיתוח מקצועי של צוות המורים. 

 

 • שיפור התנאים הפיסיים

התאמת בתי הספר למסגרת שבוע העבודה החדש:שיפור סביבת העבודה למורים, הקמת פינות עבודה מתוקשבות למורים וחדרים ללמידה בקבוצות קטנות.

 

 • יישום הרפורמה יחל כבר בשנת הלימודים הקרובה

בשנת הלימודים הבאה הרפורמה תיושם במלואה ב- 50 בתי ספר מדגימים בכל רחבי הארץ ובמקביל יחל יישום הדרגתי בכל החטיבות העליונות- מדי שנה יתווספו שעות פרטניות ושעות תומכות הוראה.

בשנת הלימודים תשע”ה הרפורמה “עוז לתמורה” תיושם במלואה בכל החטיבות העליונות.

פריסת יישום הרפורמה:

שנה”ל

בתי ספר בהם יישום הרפורמה הינו הדרגתי

מספר בתי ספר בהם תיושם הרפורמה באופן מלא (מצטבר)

פרטניות

תומכות הוראה

סה”כ

תשע”ב

2

4

6

             50 מדגימים

תשע”ג

1

1

2

150

תשע”ד

2

2

4

450

תשע”ה

1

3

4

כולם

 

 • בשנת הלימודים תשע”ב- תשע”ד: הצטרפות עם הסכמה בכתב של 75% מעובדי ההוראה המועסקים בבית הספר והעומדים בתנאים להעסקה בתנאי הרפורמה.
 • בשנת הלימודים תשע”ב- תשע”ד- המורים יתוגמלו על פי היקף יישום הרפורמה באותו בית הספר.
 • החל משנת הלימודים תשע”ה יועסקו כל עובדי ההוראה לפי תנאי הרפורמה.

 

 אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

חיסולו של אוסמה בן לאדן הוא מפגן של יכולת מודיעינית ומבצעית גבוהה.

הגמלאים נוגעים ברגעים הגדולים: במכביה ה-18 ייקחו חלק גם הספורטאים המבוגרים

אריק זיו ויזר

יום הולדת לשר מיקי איתן – ליכודניק מאחל מזל טוב

אלי חזן

ניצולים, מתעדים, מספרים, יקירי מדינת ישראל

אריק זיו ויזר

שר החינוך ולע”מ מבהירים לכתבים הזרים את הדרוש הבהרה

אריק זיו ויזר

בני בגין חוגג את יום ירושלים בלונדון

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן