13.6 C
תל אביב
26 בפברואר 2020
ליכודניק
באנר ראשי דעות

פרשת צו: מה בין ישראל לעמים

" וידבר ה' אל משה לאמר. צו את אהרון ואת בניו לאמר, זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה  וכ"ו.(ויקרא ו,א-ב)

פרשת צו ממשיכה לעסוק בקורבנות, קורבן מלשון קירבה מקרבים את האדם אל ה'.

הראשון מהקורבנות הוא קורבן עולה ,שבא לכפר על הרהור הלב העולה במחשבה ," העולה על רוחכם". יש דרישה שהמחשבה תהיה קדושה ונקיה .

במדרש מובא רעיון על הפסוק "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש", האומה היהודית שונה משאר העמים. למרות שהיהודי והגוי שווים בכך ששניהם בעלי גוף, מכל מקום הגוי נקרא "גוי" מלשון – גויה משום שחייו הם חיי גוף מקדש את הגשמיות בלבד.

עם ישראל נדרש ממנו להיות "גוי קדוש" היינו להלביש את הקדושה הרוחנית על הגשמיות על חיי הגוף. הקשר בין גשמיות ורוחניות מצוי רק אצל עם ה' ישראל.

רק אצל עם ישראל יודעים לאכול ולשתות לשם שמחה של מצוה כלומר להוציא חיים רוחניים מתוך הגשמיות .אצל הגוי המציאות הפוכה ,כדי להתעלות ברוחניות  צריך להתנזר ולפרוש מהנאות העולם הזה להסתגף סיגופים, לעומת זאת אצלנו היהדות מדריכה את האדם להפוך חיים גשמיים לרוחניים.

לצערי הרב כפי שחזינו השבוע בטבח האיום והנורא שהיה בסוריה הרוחניות נעדרת כשהגוי מקדש את הגשמיות ולכן הגשמיות מובילה להתבהמות ולטירוף חייתי היא המכתיבה את המהות ומביאה למעשים חייתיים ומפלצתיים שכאלה.

שבת שלום ומבורך

פסח שמח וכשר

אלי כהן מירושלים עיר הנצח

Related posts

ברכת שנה טובה מח"כ נורית קורן

עינר אביב

חסינות איננה הודאה באשמה

חיים פוזן

Brexit as an Opportunity

Eli Vered Hazan

חטא היהירות ועונשו

אריק זיו ויזר

המלחמה ללא כלי נשק

צריך לומר את האמת לנחום ברנע…

עובד קראוס

השאר תגובה

דילוג לתוכן