17 C
תל אביב
21 בנובמבר 2019
ליכודניק
באנר ראשי דעות

פרשת השבוע של אלי כהן – תרומה

פרשת השבוע : "תרומה" – מתן תרומה מסייעת לנותן עצמו

" דבר אל בנ"י ויקחו לי תרומה, מאת כל איש ידבנו לבו תקחו את תרומתי" ( שמות כ"ה,ב') 

נשאלת השאלה היה צריך לכתוב אחרת, "ויתנו לי תרומה" ,תרומה נותנים ולא לוקחים.

הרבה תשובות יש לכך . אם נתבונן בעולמנו ניווכח יש אנשים הממעטים לתת צדקה וסוגרים את ידם, וזה ניכר גם בבני ביתם פנימה מידה של קמצנות המתבטאת גם לאיש עצמו למשפחתו ולבני ביתו, ילדיו ואשתו סובלים לא פעם מגישה זו.

שתי סיבות להתנהגות זו . הראשונה תכונת נפש וכוחות הנפש אינם נותנים לו להוציא הוצאות בעבור דברים חיוניים לעצמו קל וחומר לזולתו.

סיבה שנייה היא כוח ההרגל, מי שהורגל שלא לתת לאחרים וסירב פעמים רבות לפתוח את ידו , ההרגל חודר לתוך ביתו והוא " ישכב על שקליו" ויסרב להשתמש  בהם עבור משפחתו .

הקב"ה העניק לאדם כל טוב כדי להשתמש בו ,ומי שבגלל תכונת נפש רעה מונע עצמו ממתנת שמים עתיד להענש על כך.

יסוד חשוב נרמז במילים "ויקחו לי תרומה" נתינה בעבור עצמכם ע"י הנתינה לאחרים הנכם לוקחים לעצמכם. אדם שירגיל עצמו בתרומה במעשי חסד וצדקה סופו שיצא נשכר בעצמו,  ממילא יתרגל " לקחת" לעצמו ולבני משפחתו את כל צרכם. לכן נאמר : "יקחו לי תרומה"

נתינה היא עבור עצמכם .

שבת שלום ומבורך "עולם חסד יבנה"

אלי כהן מירושלים עיר הנצח

 

 

 

Related posts

מתקרבת לליכוד ואף מעבר לכך

עינר אביב

כדאי לכם לעקוב אחרי גל הירש

ליכודניק

באיחור קצת, אבל כנגד כל הסיכויים : אני רואה תעודת בגרות באופק

דביר זיו

אדון ליאון אינו גזירה משמיים

אלי חזן

קובעים בסוכץ

עינר אביב

המתיחות הביטחונית מבית ומחוץ

חיים פוזן

השאר תגובה

דילוג לתוכן