17 C
תל אביב
29 במרץ 2020
ליכודניק
ליכוד ירוק

שודרג מעמדם של מפקחי המשרד להגנת הסביבה

חוק אכיפה סביבתית המסדיר ומחזק את מעמדם של מפקחי המשרד להגנת הסביבה ומכפיף  את מוסדות המדינה לפיקוח של המשרד, אושר פה אחד בכנסת בקריאה ראשונה

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "חוק אכיפה סביבתית שיאפשר לראשונה לפקח ולבקר את המדינה ומוסדותיה, ישים סוף להתחמקות של מזהמים בחסות החוק ויוביל לשיפור משמעותי בסביבה"

הצעת חוק אכיפה סביבתית שיזם המשרד להגנת הסביבה, עברה אתמול (יום ב') בכנסת בקריאה ראשונה. הצעת החוק מבקשת להחיל סמכויות פיקוח של המשרד גם על המדינה ומוסדותיה, בעיקר בנוגע לצה"ל וגופי הביטחון (להם יקבע נוהל אכיפה נפרד). כמו כן, מבקשת הצעת החוק להרחיב את סמכויות המפקחים, בין היתר בסמכות להיכנס למקום, ליטול דוגמאות ולערוך מדידות, לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה סביבתית, וכן לערוך חקירות.

 

השר גלעד ארדן: "חקיקת חוק אכיפה סביבתית שמשרדי מוביל הינו חלק ממדיניות כוללת של המשרד להגנת הסביבה לגלות אפס סובלנות כלפי מזהמים. לדאבוני, אנו נתקלים לא אחת במקרים שבהם גופים שונים של המדינה מתחמקים מקבלת אחריות על הזיהום שהם יוצרים ולא מאפשרים למפקחי המשרד לעשות עבודתם נאמנה. אין גורם במדינה שעומד מעל לחוק, בטח בכל הקשור בשמירה על הסביבה של כולנו ולכן אני רואה חשיבות רבה בסיום הליך החקיקה של חוק חשוב זה שמסדיר את סמכויות מפקחי המשרד ומאפשר להם לבקר גם את פעילות המדינה ומוסדותיה"

 

השר ארדן הוסיף כי בכל הנוגע לגופים ביטחוניים כמו הצבא, מפעלים ביטחוניים, המשטרה ושאר גופים בעלי אופי פעילות מבצעי ומודיעיני רגיש, פעילות האכיפה תתבצע לפי נוהל שיקבע, אשר יסדיר את האכיפה כלפי גופים אלה, תוך התחשבות במאפייני פעילותם המיוחדים ובצורך לשמור על אבטחת מידע.

 

רקע: בשנת 1991 החלה לפעול במשרד להגנת הסביבה "המשטרה הירוקה". תפקידה הוא אכיפת חוקים, תקנות וצווים בנושא איכות הסביבה בישראל, וכל זאת יחד עם גוף אוכף נוסף במשרד להגנת הסביבה שהוא "אגף ים וחופים", האמון על פיקוח ואכיפה של החוקים למניעת זיהום הים והחופים. עובדי גופים אלה הינם עובדי המשרד להגנת הסביבה, אשר השר להגנת הסביבה הסמיך אותם בסמכויות פיקוח ואכיפה לפי החוקים השונים. כאמור, למפקחים עובדי המשרד להגנת הסביבה סמכויות לפי מספר רב של חוקים, כאשר סוג הסמכויות ומהותן משתנה מחוק לחוק.

כאמור, הצעת חוק אכיפה סביבתית נועד לרכז את סמכויות הפיקוח והאכיפה תחת חוק אחד, תוך הרחבת הסמכויות הקיימות של מפקחי המשרד.

Related posts

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: יש לייעד את הקרקעות הנמצאות בסמיכות לנחל הקישון כשטחים פתוחים לטובת הציבור

אריק זיו ויזר

דוקטור דוד טטרסקי מועמד לכהן כיושב ראש הנהלת רשות נחל קישון מטעם השר להגנת הסביבה

אריק זיו ויזר

השר ארדן ימנה את אהוד יתום ליו"ר רשות הטבע והגנים

אריק זיו ויזר

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן בנאומו הערב באו"ם: "ישראל מדינה מפותחת בעלת כלכלה חזקה – יש לקבוע מחיר פיננסי לפליטות גזי חממה"

אריק זיו ויזר

חוק הפקדון החדש למיכלי משקה

אריק זיו ויזר

נהריה מוכת סרטן בשל האסבסט בשטחה – ד"ר לאה נס

אריק זיו ויזר

השאר תגובה

דילוג לתוכן