20.1 C
תל אביב
28 בפברואר 2024
ליכודניק
ממשלה

אביעד ויסולי במכתב נגד מינוי שושני למנכ"ל משרד החינוך

עו"ד אביעד ויסולי B.Sc.I.E. MBA LLB Adv. Aviad Visoly

דישראלי 36 חיפה 3433436 Disraeli St. טל': 8256359 – 04 5791746 – 050 Tel.:

פקס: 8243490 – 04 Fax: אימייל: [email protected] Email:

בס"ד מבלי לפגוע בזכויות

יט ניסן התשס"ט 13.4.09

לכב'

ח"כ גדעון סער, שר החינוך

לשכת שר החינוך

ירושלים

הנדון: התנגדות למינוי מר שמשון שושני למנכ"ל משרד החינוך

מרשי, המטה למען ארץ ישראל, ע"ר וארגונים נוספים מילאו את ידי לפנות אליך בנדון, כדלקמן:

1. ביום 12.4.09 הודיע דובר משרד החינוך על כוונתך למנות את מר שמשון שושני למנכ"ל משרד החינוך.

2. מר שושני הינו אדם בן 72, אשר מילא את תפקיד מנכ"ל משרד החינוך בסוף שנות ה – 80 ותחילת שנות ה – 90 של המאה שעברה, תחת שרי החינוך דאז יצחק נבון, שולמית אלוני ואמנון רובינשטיין. ב -10 השנים האחרונות הוא היה מנהל "פרויקט תגלית" אשר מומן ברובו על ידי המיליארדר מר שלדון אדלסון.

3. מינויו של מר שושני למשרת מנכ"ל משרד החינוך הינו בלתי סביר, בלתי חוקי, מפלה, בלתי שיוויוני ופסול מטעמי מינויים פוליטיים. מדובר במורה ומנהל ותיק שלימד בפעם האחרונה כיתה של תלמידים לפני כ – 40 שנה וניהל בית ספר בפעם האחרונה בשנת 1971. למעלה מ – 15 שנה עברו מאז הוא עזב את משרד החינוך לגמרי. האם זוהי הדמות החינוכית עימה יזדהו התלמידים והמורים של היום? כמות הזמן שיעבור עד שמר שושני יתעדכן בתכניות הלימודים, בהתקדמות המדע ובבעיות החמורות של מערכת החינוך היא בלתי סבירה בעליל. מערכת החינוך הבעייתית ממילא ותלמידי ישראל יצטרכו לשאת בתוצאות "עקומת הלמידה" שלו במשך חודשים רבים, אף בהנחה שהוא אדם מוכשר במיוחד.

4. גיל הפרישה על פי חוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004 הינו 67. עמדתה של נציבות שירות המדינה בנושא מינוי אנשים שעברו את גיל הפרישה לתפקידים בכירים בחוזים מיוחדים היא שניתן לעשות זאת אך ורק אם לא נמצאו מועמדים מתאימים לתפקיד מתחת לגיל הפרישה (ראה לדוגמא עב' (תל-אביב-יפו) 6512/01 – מרדכי אנגלמן ואח' נ' נציב שירות המדינה ואח' . תק-עב 2002(1), 4143 או עב' (תל-אביב-יפו) 6422/03 – בנימין קלנר נ' נציב שירות המדינה ואח' . תק-עב 2004(4), 5213. במקרה זה אין חולק כי קיימים מועמדים מתאימים ואולי אף מעודכנים ומעורים הרבה יותר במערכת החינוך של היום מאשר מר שושני, בכל הכבוד.

5. מדינת ישראל מחייבת כל עובד מדינה לפרוש משרות המדינה בגיל 67 בהתאם לסעיף 4 לחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004 גם אם הוא בכושר מעולה ובעל יכולות עדכניות וכישורים מדהימים. כאשר המדינה מחייבת עובדים לפרוש בגיל 67 אך ורק בשל גילם, מינוי עובד בן 72 למשרה בכירה ביותר בשרות הציבורי מהווה הפליה פסולה והפרה בוטה של עקרון השוויון. בית המשפט העליון ביקר תופעות אלה בחריפות רבה, לדוגמא בבג"ץ 2671/98 – שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה . פ"ד נב(3), 630 ,עמ' 654-655.

"עקרון מן הראשונים במלכות – משיכמו ומעלה גבוה מכל שאר עקרונות – הוא עקרון השוויון; ובשמו האחר: עקרון איסור ההפלייה. השוויון הוא "נשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו" (השופט לנדוי בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר, פ"ד כג(1) 698 ,693); כך הוא במשפט הציבורי וכך הוא בכל נימה ונימה של חיינו בחברה. "עקרון השוויון, הוא היה בראשית, בו תחילת התחילות, ואידך אינו אלא פירוש והארה" (בג"ץ 8195 ,7111/95 מרכז השלטון המקומי נ' הכנסת, פ"ד נ (3) 501 ,485)…בג"ץ 953/87 פורז נ' ראש עיריית תל-אביב יפו, פ"ד מב(2)309, 332: " אין לך גורם הרסני יותר לחברה, מאשר תחושת בניה ובנותיה כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר השוויון היא מהקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה. היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם"."

6. ככל הנראה, ניתן להסביר את המינוי התמוה והפסול של מר שושני לא בכישוריו הבעייתיים אלא בקשריו הפוליטיים – כלכליים עם בעלי הון. כידוע, מר שושני מונה למשרת מנהל "פרויקט תגלית" אשר מומן ברובו על ידי המיליארדר שלדון אדלסון ובמשך השנים הוא היה מאד מקורב אליו ואל תורמים נוספים שכמותו. כידוע, מר אדלסון הוא הבעלים של העיתון "ישראל היום" שסייע רבות לבחירתך ולמינוייך כשר החינוך. ניתן לראות במינויו של מר שושני למנכ"ל משרד החינוך את השיקולים הפוליטיים שמטרתם הבעת תודה מצידך לתמיכתו של מר אדלסון בך, ו/או רצונך לקרב אליך אדם בעל קשרים הדוקים עם תורמים "כבדים" בבחינת "שלח לחמך על פני המים". מכל מקום שיקולים אלה הינם שיקולים פסולים בתכלית למינוי כל אדם למשרה ציבורית, קל וחומר מנכ"ל משרד ממשלתי, קל וחומר בן בנו של קל וחומר מנכ"ל משרד החינוך אשר אמור להיות דמות חינוכית למופת עימה יזדהו ילדי ישראל.

7. בית המשפט העליון יצא בתקיפות נגד מינויים פוליטיים כדוגמת זה, למשל בבג"ץ 154/98 – הסתדרות העובדים הכללית נ' מדינת ישראל . פ"ד נב(5), 111:

" "רשות ציבורית הממנה עובד בשירות הציבור, פועלת כנאמן הציבור וכלל גדול בידינו שנאמנות זו תופעל בהגינות, ביושר, ללא שיקולים זרים ולטובת הציבור שמכוחו למענו מסורה סמכות המינוי בידי הרשות הממנה (בג"ץ 4556/90 דקל נ' שר האוצר, פ"ד מה(1) 32 ,28)" (להלן: פס"ד דקל).

ניתן לסכם פרק זה, תוך ציון המאפיינים ההופכים את המינוי הפוליטי לבלתי ראוי בכל מובן אפשרי. המינוי הפוליטי מהווה הפרת אמון של הרשות המבצעת כרשות ציבורית, כלפי הציבור; הוא עלול לפגוע באמון הציבור בשירות הציבורי; הוא פוגע בעקרון השוויון; הוא פוגע ברמה המקצועית של עובדי הציבור שאינם נדרשים להוכיח, במסגרת מכרז, את היותם הטובים ביותר; הוא עלול להביא לתופעה בה הקשרים קודמים לכישורים, והפוליטיקה במובן הצר הופכת לגורם המרכזי למינוי; הוא עלול להביא לניפוח המערכת על מנת לקלוט "מיודעים", ולגרום ליצירת תפקידים חדשים שלא לצורך ולקידום מהיר של מי שרוצים ביקרו; הוא עלול להסיט את שיקולי הרשות משיקולים ענייניים; הוא מביא לניגוד עניינים ולחשש לשקילת שיקולים זרים על ידי העדפת מפלגה או עניין מפלגתי על אינטרס ציבורי; הוא עלול להביא להשחתת המוסר הציבורי; הוא עלול לגרום לתחלופה בשירות הציבורי כל אימת שמתחלף הדרג הפוליטי, ולגרום על ידי כך לחוסר יציבות ולחוסר מקצועיות; הוא עלול לפגוע בסדרי מינהל תקין ובטוהר המידות; הוא עלול לפגוע במורל העובדים בשירות הציבורי, להשפיע על איכותו של השירות ולפגוע בדימויו. על ידי כל אלה, פוגע המינוי הפוליטי בעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית, של תפיסתנו הערכית את מהותו של השירות הציבורי ושל האמנה החברתית שהיא בסיס הווייתנו כחברה מתוקנת."

8. מכל טעמים האמורים, למצער, מינויו של מר שושני למשרת מנכ"ל משרד החינוך הינו פסול בתכלית ואין להביאו לאישור הממשלה. הינך מתבקש לבטל את הכוונה למנותו. נבקשך להודיענו את תגובתך לנאמר לעיל עד יום ה' 16.4.09.

9. במידה ובקשת מרשי לביטול המינוי לא תיענה, ישקלו מרשי פנייה מיידית לערכאות משפטיות לביטול ו/או לעצירת תהליך המינוי.

בכבוד רב,

אביעד ויסולי, עו"ד

העתקים: שרי הממשלה (באמצעות מזכיר הממשלה)

היועץ המשפטי לממשלה

נציב שירות המדינה

מר שמשון שושני (באמצעות לשכת שר החינוך)אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

מגדל העמק עושה כבוד לותיקים הודות לנס

אריק זיו ויזר

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן הוציא על "צו אישי" חדש לחברת החשמל המורה לה להתקין סולקנים בתחנת הכוח חדרה

אריק זיו ויזר

שוב : כחלון מעמיד את העושקים במקומם

אלי חזן

הממשלה מאשרת בניית כיתות ביו"ש

אריק זיו ויזר

בוגי: "פני הפלסטינאים לא לשלום"

אלי חזן

השר פלד לתלמידים: אתם והוריכם מהווים דוגמה למהי ציונות אמיתית

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן