8.1 C
תל אביב
21 בינואר 2022
ליכודניק

קטגוריה : במצודה והמוסדות

במצודה והמוסדות

הנחיות המבקר בנושא ניהול חשבונות ודיווחים

אריק זיו ויזר
מפלגות הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), תשס”ז-2007* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28יט(א)(2) ו-28כג לחוק המפלגות, התשנ”ב-1992, כנוסחם בחוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת...
דילוג לתוכן