11.6 C
תל אביב
14 בדצמבר 2019
ליכודניק
תקשורת

שר התקשורת החליט להפוך את בנק הדואר לבנק חברתי

שר התקשורת משה כחלון: "המהלך ייתן מענה לאוכלוסיות חלשות ולעסקים זעירים, אשר מסיבות כלכליות שונות, אין להם נגישות לאשראי בנקאי. ראוי לתמוך במאות האלפים הללו ולספק להם שירותים פיננסיים בסיסיים וזולים".

לראשונה,תיקון החוק יאפשרהרחבת השירותים הכספיים  שיותרו לבנק הדואר לספק, ובראשם  האפשרות לשלם ללקוחות בנק הדואר ריבית זכות על פיקדונותיהם  ולהפיץ אשראי לציבור
 
==================================
 
בהתאם לחזונו של שר התקשורת, משה כחלון, מפיץ היום משרד התקשורת את  תזכיר החוק לתיקון חוק הדואר שיעצב את בנק הדואר כ"בנק החברתי" הראשון בישראל.
בתזכיר מוצע להרחיב את  השירותים הכספיים  שיותר לבנק הדואר לספק , ובראשם  לשלם ריבית לזכות פיקדונות הלקוחות  ולשמש פלטפורמה להפצת אשראי  לציבור, בדגש על הפריפריה ("מיקרו מימון").
 
בנוסף, יתאפשר מתן שירותים פיננסים לציבור, קבלת ייעוץ בנוגע לשירותים כספיים, בהם ייעוץ פנסיוני וייעוץ השקעות. כ"כ  תורחב  נגישות הציבור לשירותים הכספיים, לשם קידום מטרות בנק הדואר,  כאשר כוונת השר היא מתן שירותים כספיים לאוכלוסיות חלשות ובאזורים שונים בהם נעדרת פעילות של  התאגידים הבנקאיים. במסגרת זו יוכל השר להורות לבנק הדואר להעניק שירותים אלו, בפרט באזורי הפריפריה.
 
בעקבות הרחבת השירותים הכספיים, ולאור העובדה כי בנק הדואר מחזיק בידיו כספי ציבור,  נקבעו בתזכיר החוק הוראות צרכניות שתכליתן למנוע פגיעה בציבור הצרכנים בישראל, וביניהן, איסור התניית תנאים בלתי סבירים למתן שירות כספי, איסור הטעיה במתן שירות כספי, גילוי נאות ללקוח, פירוט מקיף ללקוח בנושאים כספיים כגון תוכן, היקף, תנאים, מחיר והסיכון הכרוכים בקבלת השירות, מידע מלא על תעריפים ואיסור התניית שירות בשירות, בדומה לחובות החלות על תאגידים בנקאיים. בנוסף יוגבר הפיקוח על בנק הדואר ויוסרו מגבלות שונות החלות על בנק הדואר ופעילותו, כך שיותר לו להקים תשתית ארגונית עצמאית.
 
בעקבות מהלך זה, צפויה חברת הדואר ליהנות ממקור הכנסה נוסף העשוי לתרום לאיתנות הפיננסית של חברת הדואר.
 
שר התקשורת משהכחלון: "המהלך ייתן מענה לאוכלוסיות חלשות וגם לעסקים זעירים, שמסיבות כלכליות שונות, אשראי בנקאי אינו זמין עבורם. ראוי לתמוך במאות האלפים הללו ולספק להם כלים פיננסיים בסיסיים וזולים. לדוגמא: ישנם עסקים-קטנים רבים, הבנויים סביב אדם אחד או שניים, שהלוואה עסקית קטנה, יכולה לחזק אותם כלכלית. במיוחד כשאנו רואים שתופעת ההחזרים של מיקרו מימון בעולם, מלמדת שאחוזים גבוהים מהמקבלים הלוואה עסקית קטנה עומדים בהחזריה".
 
להלן נתונים והבהרות אודות בנק הדואר:
 
·         חברת הדואר פועלת באמצעות כ- 700 יחידות דואר הפרוסות בכל הארץ.
·         ב- 170 יישובים המונים כ- 600 אלף תושבים, ישנו סניף דואר אך אין סניף בנק. משמע, השירות הבנקאי היחיד שניתן במקום הוא באמצעות בנק הדואר.
·         ב- 1,200 יישובים אין סניף של בנק, ואליהם מגיעים רק שירותי הדואר הנע.
·         250,000 לקוחות מקבלים את השירות הבנקאי רק מבנק הדואר.
·         הלקוחות החלשים פיננסית, אינם הלקוחות המועדפים על ידי הבנקים  התאגידים – היתרון של הדואר טמון בפריסת הסניפים ובשירות הזול.
 
 

Related posts

הצעת חוק: הענקת הכשרה אזרחית ליוצאי צבא

אריאל אילוז

חמשת האתגרים של נתניהו

אריק זיו ויזר

אישור לחברת חשמל לספק תשתית אינטרנט מהיר

אריק זיו ויזר

שר התקשורת החליט : הקץ לקנסות היציאה שגובות חברות הסלולר

אריק זיו ויזר

שר התקשורת משה כחלון מקדם את רפורמת רשות תקשורת

אריק זיו ויזר

הפגישה הסודית בין שר האוצר לפיד למיליארדר אדלסון

השאר תגובה

דילוג לתוכן