18.6 C
תל אביב
3 ביוני 2020
ליכודניק
במצודה והמוסדות

רק המתפקדים יכולים

שלוש זכויות\סמכויות יש למתפקדים שנאלצים לעבור תקופת אכשרה של 16 חודשים


 • בחירת רשימת הליכוד לכנסת.
 • בחירת יו"ר התנועה ומועמדה לראשות הממשלה.
 • בחירת חברי מרכז התנועה.
מרכז המפלגה מאיים לחסל את שלושתן.

הצעה להעביר את בחירת הרשימה למרכז.

הצעה להגביל את בחירת יו"ר התנועה.

המרכז לא מקיים בחירות חדשות למרכז כקבוע בחוקה (הבחירות למרכז החדש צריכות להתקיים בינואר 2016, עוד קצת יותר מחצי שנה, וזה לא יקרה).
העתירה יוצאת להגן על הדמוקרטיה בליכוד, מאחר וגורמים במרכז המפלגה פועלים לחיסול מוסד המתפקדים.
ואני מזכיר, אלו רק שתיים מן ההצעות לתיקוני חוקה, לפני כשנה נאבקתי בדנון שניסה לגזול את סמכויות יו"ר התנועה, ועוד מצפות עתירות נוספות.
ושוב פעם, המדהים הוא שהמרכז הזה אמור לסיים את כהונתו בעוד 9 חודשים (גם על כך תוגש עתירה).

אגב, ההצעה שמרכז יבחר את רשימת הליכוד לכנסת פעם אחת בלבד (בהנחה שהכוח עובר למרכז) היא הצעה מעולה שנועדה למנוע השחתה של המרכז, הינה הצעה של אריק זיו שבעד החזרת הכוח למרכז.

 

 

בבית הדין העליון של תנועת הליכוד

15\

 

העותרים:

 1. משה איפרגן, חבר מרכז הליכוד, ירושלים
  (פרטים להתקשרות מצויים בסוף העתירה)

 

 

המשיבים:

 1. תנועת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית.
 2. יו"ר מרכז הליכוד, ח"כ דני דנון.

 

הסעד המבוקש:

בית הדין הנכבד מתבקש לקבוע:

 1. שינויי החוקה המשנים את הגוף הבוחר את רשימת הליכוד לכנסת ייכנסו לתוקפם רק בתקופת כהונת המרכז הבא.
  לחלופין,
 2. לקבוע שלמרכז אין סמכות כלל ליטול את זכות הבחירה מן הגוף שבחר אותו.

  בנוסף,

 3. לקבוע שגם בעת תחולת השינוי, קרי במרכז הבא, לא יתקיים מצב שבו אותו מרכז בוחר יותר מפעם אחת את רשימת הליכוד לכנסת.
  בנוסף,
 4. לקבוע כי ההצעה להגדיל את אחוז הקולות הכשרים להן זקוק יו"ר התנועה המתמודד לכהונה שלישית איננה חוקתית ומהווה פגיעה חמורה, נוספת, בזכות המתפקדים לבחור.

הנימוקים:

 1. הגוף הבוחר את חברי מרכז התנועה הם מתפקדי התנועה, מתפקדים שלהם גם הזכות להיבחר כחברים במרכז.
 2. ביום ה- 30.1.2012 התקיימו הבחירות לוועידה\למרכז, בזמן זה מערכת השיקולים שעמדה בפני מתפקדי התנועה ששקלו להתמודד הייתה שמרכז התנועה לא בוחר את מועמדי הליכוד לכנסת ובהתאם לכך כלכלו את החלטתם, חלקם החליטו שלא להתמודד – העברת הכוח לבחור את רשימת הליכוד למרכז לאחר הבחירות למרכז היא הפרה בוטה של הזכות להיבחר של חברי התנועה!
 3. שינוי שיטת הבחירות המוצעת הופכת את חבר המרכז לבעל עוצמה פוליטית החזקה פי כמה מאשר בשיטה הקיימת, מדובר בשינוי מהותי ודרמטי, אשר לא עמד לנגד עיניהם של כלל המתמודדים הפוטנציאליים בשנת 2012, ערב הבחירות למרכז הנוכחי.

 

 1. בנוסף, המרכז נבחר ע"י מתפקדי התנועה, מן הראוי שחברי המרכז המציגים את מועמדותם בעת הבחירות למרכז, יציבו בפני המתפקדים את כוונתם לגזול מהם את הסמכות הגדולה ביותר שלהם, קרי הזכות לבחור את רשימת הליכוד לכנסת; זאת בכדי לאפשר להם לפעול נגד, הן באמצעות התמודדות והן באמצעות בחירת נציגים שיתחייבו שלא לבצע זאת – שינו מהותי ודרמטי זה בדיעבד מהווה פגיעה חמורה ביותר בזכות לבחור של מתפקדי התנועה.

 

 1. אם-כן, ההצעות לשינוי שיטת הבחירות של רשימת הליכוד לכנסת מהוות פגיעה אנושה בשתי זכויות יסוד של חברי התנועה, הזכות לבחור והזכות להיבחר, על כן על בית הדין להודיע כעת, טרם הצבעה, כי כל שינוי שיעבור יחול אך ורק מהמרכז הבא.

 

 1. 6. הסיבה שיש להודיע על כך טרם הבאת השינויים להצבעה, היא בכדי לאפשר לחברי המרכז לשקול את הצבעתם בהתאם לכך, על כן נדרש דיון בעתירה זאת קודם להצבעת המרכז על ההצעות לשינוי שיטת בחירת רשימת הליכוד לכנסת.

 

 1. אני סבור כי מרכז התנועה אינו רשאי כלל ליטול את הזכות מאת המתפקדים.
  המתפקדים (חברי התנועה) משלמים מיסי חבר ועוברים תקופת אכשרה ארוכה וייחודית בישראל על מנת לזכות בזכותם לבחור, ותקופת אכשרה ארוכה יותר על מנת לזכות בזכות להיבחר; הם הגוף הבוחר הרחב ביותר של התנועה, על כן יש להתייחס אליהם כאל מוסד נפרד שעל בית הדין להגן על זכויותיו.
  הוויתור על הזכות לבחור לא יכולה להיות נתונה בידיו של מוסד הנבחר ע"י המתפקדים, על-כן, מן הראוי להביא החלטה כזאת בפני המתפקדים עצמם.
 2. בנוסף, מעבר להיבטים חוקתיים יסודיים ביותר כפי שציינתי לעיל, הרי שאם דרך זאת תצלח, דרך העברת סמכויות בדיעבד, הרי שתנועת הליכוד תמצא עצמה במלחמת סמכויות בלתי נגמרת, אשר תפורר את התנועה מבפנים.
 3. תחת ההנחה, כי בחירת רשימת הליכוד לכנסת תתבצע ע"י מרכז התנועה, בצורה חלקית או מלאה, על בית הדין להבהיר כי לא יתקיים מצב בו אותו מרכז בוחר את רשימת הליכוד לכנסת יותר מפעם אחת.
  נטייתו הבלתי ראויה של מרכז התנועה להאריך את תקופת כהונתו סותרת את לב ההליך הדמוקרטי, קרי קיומן של בחירות אחת לזמן מוגדר, מבלי יכולת לחרוג מסעיף זה. דווקא היותו של מרכז הליכוד "המוסד העליון" של התנועה עם סמכויות כה רחבות, מחייב הקפדה מלאה על סעיף זה, והנה דווקא סעיף זה מופר ברגל גסה.
  בשנת 2002 נבחר מרכז ובשנת 2012, קרי עשור במקום ארבע שנים.
  ע"פ החוקה, הבחירות למרכז הבא צריכות להתקיים בעוד כתשעה חדשים, אך לא נראה שכך יקרה.
  מרכז התנועה דוחה את הבחירות אצלו באמתלות משפטיות ופוליטיות מפותלות, אך אין זה משנה את העובדה שהתוצאה חמורה, ובחטאו של המרכז נענשים חברי התנועה שזכותם להיבחר למוסדות נרמסת ברגל גסה.

 

10.   לא בכדי נקבעה תקופה של ארבע שנים, היא נקבעה בהתאם לתקופת כהונתה המקסימלית של כנסת נבחרת; ע"פ התכלית הזאת כל מרכז מצביע בתקופת כהונתו פעם אחת לרשימת הליכוד לכנסת.

 

11.  מצב שבו תקופת כהונתו של המרכז תלויה בו והיא מתארכת מבלי יכולת לנבא מתי יתרחשו הבחירות הבאות, ובמקביל תקופת כהונתן של כנסות בישראל מתקצרת, מביא לתוצאות חמורות מבחינה דמוקרטית.
יתירה מכך, ריכוז כוח כה עצום מביא לתופעות קשות של השחתה בתנועה, מה שגם פוגע בתנועה עצמה מבחינה ציבורית.

 

12. על-כן, בית הדין מתבקש להודיע שבמידה ושינוי החוקה יעבור, מרכז יוכל להצביע רק פעם אחת, ואם ימשיך לכהן בעת בחירות חדשות, תועבר סמכותו באופן אוטומטי למתפקדי התנועה, זאת עד לבחירת מרכז חדש.

13.  מעבר לכך, אני מנצל את ההזדמנות לבקש סעד נוסף, קביעה כי ההצעה להגדיל את אחוז הקולות הכשרים להן זקוק יו"ר התנועה המתמודד לכהונה שלישית איננה חוקתית.

 

14.  הצעה זאת פוגעת בזכותם של המתפקדים לבחור את המועמד הראוי ביותר מבחינתם לכהן כיו"ר תנועה וכראש ממשלה (סעיף 85 בחוקה: "יושב ראש הליכוד הוא מועמד הליכוד לכהונת ראש ממשלת ישראל").

 

15.  רצונם של המתפקדים לבחור יו"ר תנועה לרוחם פעם אחר פעם מוכיחה שהוא ממלא את תפקידו כראוי, להקשות על חברי התנועה לבחור בו שוב מהווה פגיעה כפולה בזכותם הדמוקרטית.

 

16.  הצעות מסוג זה יש בהן טעם חמור לפגם, הם מהוות פתח לפגיעה במתמודדים על ראשות התנועה ובזכותם להיבחר.

מבט ממעוף הציפור:

 

17.  למתפקדי התנועה שלוש זכויות\סמכויות: לבחור את יו"ר התנועה, לבחור את רשימת הליכוד לכנסת ולבחור את חברי מרכז התנועה.
עתירה זאת מתייחסת אך ורק לשתי הצעות העומדות כרגע על הפרק, בשתיים מני רבות, ומה אנו מוצאים בהן?
העברת הבחירה של רשימת הליכוד לכנסת לידי המרכז.
הגבלת הזכות של המתפקדים לבחור יו"ר תנועה והגבלת הזכות להיבחר של המועמדים.
בנוסף לכך, כהונה מתמשכת הרבה מעבר לקבוע בחוקה של מרכז התנועה.

 

18.  במבט כולל ניתן לראות בוודאות, כי אנו עדים למהלך אחד גדול: פגיעה אנושה בדמוקרטיה בליכוד, כנגד זה עתירה זאת מבקשת להיאבק ומבקשת מבית הדין להיענות לסעדים המבוקשים.

 

משה איפרגן,
רח' שאר ישוב 4\10
מיקוד 9728040, ירושלים.
נייד: 050-8753029
פקס' 15325870669

 

אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

Related posts

מרכז הליכוד ידון בהקפאת הבנייה

אריק זיו ויזר

לוח מועדים לבחירות בסניפים

אריק זיו ויזר

לדבר כמו נתניהו

עינר אביב

רשימת המועמדים בסניף רשימת המועמדים בסניף ת"א מרכז

אריק זיו ויזר

המסע השני של מזוז

אריק זיו ויזר

איילה שטגמן מתמודדת לבחירות לוועדת החוקה

אלי חזן

תגובה 1

ינאי בראז 4 ביוני 2015 at 13:27

צביעות וקשקוש!!!!
רק המרכז מנהל את ענייני התנועה, מחליט על מצע ודרך ובוחר את נציגי המפלגה לכנסת!!!!!
המתפקדים תפקידם לבחור את יו"ר התנועה, את חברי המרכז ואת מועצות הסניפים. כמובן שהדבר היחידי שמשה צודק בו זה שאין בחירות למרכז על פי החוקה, אבל שום דבר לא מתנהל על פי החוקה! המוסדות לא מתכנסים על פי החוקה, כל דבר שאתה רוצה לעשות על פי החוקה אתה חייב לפנות לבית משפט חיצוני.
רק החזרת הכוח למרכז יחזיר את הדמוקרטיה לתנועה ויציל אותה ממשטר הדיקטטורה שהושלט עליה מאז ששמיר סיים את תפקידו.

הגב

השאר תגובה

דילוג לתוכן