14.9 C
תל אביב
1 באפריל 2020
ליכודניק
הזמנות ואירועים

קורס להכשרת דירקטורים

בשיתוף – תנועת הליכוד

אנו שמחים להגיש לך את נושאי הקורס להכשרת דירקטורים וטופס ההרשמה לקורס.

נושאי לימוד*
רכז אקדמי : עו"ד ירון ברדה

15 מפגשים שבועיים בני 4 שעות אקדמיות כ"א סה"כ 60 שעות

נושאים משפטיים
• מבנה חברה ותפקיד הדירקטור
• החברה הממשלתית לעומת החברה העסקית
• דירקטורים על חלוקת השליטה והניהול
• היחסים בין הוועדות לדירקטוריון
• דיני חברות
• אחראיות דירקטורים
• ניהול ישיבות דירקטוריון
• יחסי עבודה בתאגידים והסכמי עבודה
נושאים חשבונאים
• החשבונאות ככלי ניהולי
• חשבונאות קונבנציונאלית
• דוחות פיננסים
• חשבונאות העלות, תמחיר, תקציב, תזרים מזומנים
• שוק ההון
• וועדת בקורת
נושאים ניהוליים
• סוגיות מעשיות בעבודת הדירקטור
מרצים מובילים:
צוות המרצים מיומן בעלי תארים מתקדמים וניסיון עשיר בשוק העסקי והציבורי ובהעברת קורסי הכשרת דירקטורים/יות, עומדים תחת פיקוחה של הוועדה האקדמית אוניברסיטת בר – אילן.
עו"ד י. ברדה – מרצה מוביל בתחום המשפטי במרכז השתלמויות בר – אילן, מרצה בקורסי הכשרת דירקטורים ברחבי הארץ
מר ע. כהן – M.B.A – מרצה במגוון מוסדות אקדמיים וארגוניים, מרצה בקורסי הכשרת דירקטורים ברחבי הארץ
מר ק. לוריא – מרכז ומרצה במגמת ניהול עסקי, בעל חברה לייעוץ וניהול פרויקטים בארץ ובעולם, דירקטור בחברות שונות
* ייתכנו שינויים
© כל הזכויות שמורות למרכז השתלמויות בר אילן

תנועת הליכוד – בשיתוף – המרכז להשתלמויות אונ' בר אילן
טופס הרשמה לקורס דירקטורים – מצודת זאב, נובמבר 2009

להבהרות וקבלת פרטים יש לפנות למרים מסרי – טל. 054-5203655 פקס: 03-6701035
דואר אלקטרוני : mmasry@netvision.net – יש לשלוח את הטופס לפקס או לדואר האלקטרוני

הנני מבקש הירשם לקורס הדירקטורים מטעם הליכוד:

שם משפחה:…………………………………..שם פרטי:…………………………….ת.ז.:………………………………………………

כתובת: מלאה …………………………………………………………………………. ………… מיקוד:…………………………………

טל' נייד:……………………………………טל' בית:………………………………….. טל' עבודה:…………………………………….

דואר אלקטרוני:…………………………………………………………………………..פקס:……………………………………………..

תאריך לידה:…………………………………….השכלה:……………………………………………מקצוע:……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
תאריך פתיחת הקורס יום ד' 04/11/09, משעה 17:00 – 21:00 (4 שעות אקדמיות בני 45 דקות כ"א)
במצודת זאב, רח' המלך ג'ורג' 38, קומה 14.

תאריכים:
04/11/09 09/12/09 13/01/2010
11/11/09 16/12/09 – ה' חנוכה) 20/01/2010
18/11/09 23/12/09 27/01/2010
25/11/09 30/12/09 03/02/2010
02/12/09 06/01/2010- שנה אזרחית חדשה 10/02/2010

מחיר הקורס למשתתף/ת 1,900 ₪ כולל מע"מ בלבד
למבקש להירשם – יש לשלוח המחאה ע"ס 100 ₪ כדמי רצינות , תאריך פרעון 25/10/09 למוטב בלבד

ועוד 3 המחאות על סכום של 600 ₪ כ"א לתאריכים הנקובים – 4/11/09 – 4/12/09 – 04/01/2010
על ההמחאות ירשם למוטב בלבד .
ההמחאות יישלחו לכתובת : מרים מסרי , רח' קרניצי 80/25 רמת גן , מיקוד 562601 ולא יאוחר מיום 25/10/09

תאריך:__________________שם מלא של המשתתף בקורס ________________ חתימה ________________

במידה ולא יתקבלו התשלומים במועדים הנקובים אין אנו מתחייבים לשמירת מקום בקורס.
בהצלחה מרים מסרי
לתשומת לבכם: פתיחת הקורס מותנת בהרשמה של 25 איש לפחות- -יש להגיע כ-15 דקות לפני התחלת הקורס.

Related posts

בארץ האפשרויות הפוליטיות המאד מוגבלות

אלי חזן

כנס הסברה במעמד שר התקשורת ח"כ משה כחלון

הזמנה:לאירוע תקשורת בנושא "ילדים בסיכון – לאן?"

אריק זיו ויזר

כנס בנתניה ביום שלישי הקרוב

אריק זיו ויזר

ביטול הרמת כוסית בירושלים

אריק זיו ויזר

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, בתגובה להחלטת המועצה הארצית לתכנון לאשר תוואי הרכבת באמצעות גשר מעל נחל יתלה:

אריק זיו ויזר

השאר תגובה

דילוג לתוכן