15 C
תל אביב
10 באפריל 2020
ליכודניק
באנר ראשי דעות

פרשת שמיני –מאכלים אסורים מטמטמים את רוח האדם

"אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם"  ( ויקרא יא,מ"ג)

בפרשה שלנו יש פרק נרחב אלו מאכלים מתור לאכול ואלו שאסור לאכול. המאכלות אסורים  גורמים לטומאת הנפש ולא הגוף ,הם קובעים את הרוחניות של האדם ושל העם כולו. מי שמקפיד לאכול אך ורק מאכלים כשרים הוא מקדש את נשמתו ואת גופו .
אחד מפרשני התנ"ך ר' יצחק אברבאל הספרדי מסביר שאין הכוונה של התורה למנוע מאכלים מסוימים ,שהדבר נובע רק  מטעמי רפואה ובריאות, אין התורה ספר רפואות ,שהרי יש באומות העולם  אוכלים את כל הבא לפה והם בריאים ואין באות עליהם מחלות כתוצאה מאכילת דברים אסורים ,ההיפך הם שיאני עולם ובריאים בגופם ,כלומר התורה אינה באה לרפא את הגוף בלבד, מטרתה היא לדאוג לבריאות הנפש לרפא אותה ממחלות רוחניים של הנשמה. המאכלים האסורים  פוגעים בקדושת הנפש כנאמר" אל תשקצו את נפשותיכם" ולא נאמר את גופכם משמע הפגיעה היא ברוחניות בנפש האדם צריך לקרוא את "ונטמתם" במובן של  טמטום ,פירושו אטימות וסתימות הלב, המשפיעים השפעה עמוקה על פנימיות , שהרי הגוף והנשמה קשורים יחד כדי להביא את האדם לתכליתו .
שבת שלום ברכת ה' עליכם
אלי כהן מירושלים עיר הנצח

Related posts

קנוניית השמאל והטירור הבינלאומי

אריק זיו ויזר

מו"מ עם מדינות ערב – פרדוקס הסחטן

אריק זיו ויזר

הסיפור על הרקטות שטועות בדרכן

יוזמת השנה : הסברה צעירה בליכוד

אריק זיו

ההבדל בין ישראל כץ וניקי היילי

אלי חזן

חג השבועות – חג מתן תורתנו הקדושה

אריק זיו ויזר

השאר תגובה

דילוג לתוכן