15.6 C
תל אביב
1 באפריל 2020
ליכודניק
באנר ראשי בארץ

פרשת נח – כישלון מנהיגותי ?

אלי כהן עם פרשת השבוע

אפשר אם כן לקרוא את סיפורו של נח כסיפורו של כישלון מנהיגותי. נח היה צדיק, אך לא מנהיג. הוא היה איש טוב וחסר השפעה.

כאשר ה' אמר לנח( בראשית ו,י"ג) : *"ויאמר ה' לנח קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ"*נח היה צריך להזדעזע ולהשתדל בכל כוחו להגן על דורו.

יתכן שהיה עליו להוכיחם בכל כוחותיו, או להתפלל מעמק הלב עליהם, ויתכן שכל פעולותיו לא היו נושאות פרי והמבול היה למרות הכל, אולם כנראה שהוא לא עשה את המוטל עליו, ומכאן נובעת התביעה, מדוע לא עמד בפרץ ומדוע לא הוכיח את אהבתו לבני דורו .

נח הוא המקרה הקלאסי של צדיק שאיננו מנהיג. בעידן הרה אסון, כאשר העולם כולו נשחת ונמלא חמס, נח היה איש טוב בזמן רע. אולם השפעתו על חייהם של בני זמנו שאפה לאפס.

הדבר מרומז בדברי אלוהים, *"כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"* (בראשית ז,א').בעצם העובדה שרק נח ומשפחתו ניצלו עם בעלי החיים. יש מקום לסברה ששתי העובדות הללו — צדיקותו של נח וחוסר השפעתו — כרוכות זו בזו. נח שמר על מידותיו הטובות על ידי כך שהתבדל מסביבתו. כך הוא נשאר שפוי בעולם שהשתגע.

אצל אברהם אבינו הוא נהג בצורה שונה כלפי סדום ועמורה , למרות רשעותם אברהם מסר את נפשו עליהם : ( בראשית יח, כה) *"חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע, והיה כדציק כרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט"*. זוהי מסירות נפש למען הזולת.

נח היה צדיק תמים רק יחסית לאמות המידה הנמוכות של דורותיו. אילו חי בדורו של אברהם לא הייתה לנו סיבה להתעניין בו.

*מנהיג צריך להשפיע ,להוביל לשמש דוגמא, ואיש שמגן על בני דורו ועמו ,ואם צריך להוכיח את בני דורו צריך לעשות ללא פחד ויראה*.

שבת שלום ומבורך
אלי כהן ירושלים לנצח

Related posts

אקדמיה לאומית בשומרון

אלי חזן

רב אזורי לשומרון: הרב אליקים לבנון

אריק זיו ויזר

הצוק(ית) של הליכוד באירוע חנוכה

עינר אביב

הליכוד נדרש לדון בסוגיית המצוקה של תושבי דרום תל אביב

אריק זיו ויזר

אלימות ברוטאלית של תומכי שמאל בהתיישבות ביו"ש

אלי חזן

יום השביעי של פסח – מידה כנגד מידה

אלי כהן

השאר תגובה

דילוג לתוכן