10.4 C
תל אביב
17 בפברואר 2020
ליכודניק
באנר ראשי בארץ

פרשת נח – כישלון מנהיגותי ?

אלי כהן עם פרשת השבוע

אפשר אם כן לקרוא את סיפורו של נח כסיפורו של כישלון מנהיגותי. נח היה צדיק, אך לא מנהיג. הוא היה איש טוב וחסר השפעה.

כאשר ה' אמר לנח( בראשית ו,י"ג) : *"ויאמר ה' לנח קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ"*נח היה צריך להזדעזע ולהשתדל בכל כוחו להגן על דורו.

יתכן שהיה עליו להוכיחם בכל כוחותיו, או להתפלל מעמק הלב עליהם, ויתכן שכל פעולותיו לא היו נושאות פרי והמבול היה למרות הכל, אולם כנראה שהוא לא עשה את המוטל עליו, ומכאן נובעת התביעה, מדוע לא עמד בפרץ ומדוע לא הוכיח את אהבתו לבני דורו .

נח הוא המקרה הקלאסי של צדיק שאיננו מנהיג. בעידן הרה אסון, כאשר העולם כולו נשחת ונמלא חמס, נח היה איש טוב בזמן רע. אולם השפעתו על חייהם של בני זמנו שאפה לאפס.

הדבר מרומז בדברי אלוהים, *"כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"* (בראשית ז,א').בעצם העובדה שרק נח ומשפחתו ניצלו עם בעלי החיים. יש מקום לסברה ששתי העובדות הללו — צדיקותו של נח וחוסר השפעתו — כרוכות זו בזו. נח שמר על מידותיו הטובות על ידי כך שהתבדל מסביבתו. כך הוא נשאר שפוי בעולם שהשתגע.

אצל אברהם אבינו הוא נהג בצורה שונה כלפי סדום ועמורה , למרות רשעותם אברהם מסר את נפשו עליהם : ( בראשית יח, כה) *"חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע, והיה כדציק כרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט"*. זוהי מסירות נפש למען הזולת.

נח היה צדיק תמים רק יחסית לאמות המידה הנמוכות של דורותיו. אילו חי בדורו של אברהם לא הייתה לנו סיבה להתעניין בו.

*מנהיג צריך להשפיע ,להוביל לשמש דוגמא, ואיש שמגן על בני דורו ועמו ,ואם צריך להוכיח את בני דורו צריך לעשות ללא פחד ויראה*.

שבת שלום ומבורך
אלי כהן ירושלים לנצח

Related posts

ההילולה הגדולה של הטריפוליטאים אצל יואב דבוש

אלי חזן

הנחת אבן הפינה לפרוייקט השכרת הדירות בשכונת "נאות עוזי" בעיר רעננה

אלי חזן

רק החזק יכול לקבל שלום

אריק זיו ויזר

"הסחר הסודי"

מנדי ספדי

המלבין של מכבי תל אביב, אריה עמית – אריק זיו

אריק זיו ויזר

ספרייה ביתית פתוחה לקהל

אריק זיו

השאר תגובה

דילוג לתוכן