13.9 C
תל אביב
13 בדצמבר 2019
ליכודניק
באנר ראשי בארץ

פרשת תולדות : מקור השנאה של עשיו ליעקב

אחד הנושאים המרכזיים בפרשת השבוע, הוא המאבק בין יעקב לעשו. מערכת זו, של אהבה ושנאה מתחילה בהורים: "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב".
עשיו מכר את בכורתו ליעקב, וממילא גם הברכות מגיעות לו ולא לעשיו. עשו אינו מספר לאביו שאיננו עוד בכורו. יעקב נוטל בדין את הברכות, שיצחק רצה להעניק לעשיו. אך עשו אינו מקבל את העובדה שיעקב מצא דרך לקבל את שלו, והופך להיות לשונאו של יעקב. "וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו…". יעקב נאלץ להימלט מפני אחיו לפדן ארם. השנאה בין האחים היא סמל לשנאה בין העמים לדורות. כך מברך יצחק את יעקב: "יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים", ואת עשו הוא מברך: "ואת אחיך תעבוד". עשיו – אדום הופך לסמל השנאה של העמים לישראל. עשיו הוא הרודף הגדול שמלחמתו ורדיפתו אינה פוסקת לעולם. הידיעה הברורה ש"עשיו שונא ליעקב" אינה מונעת את יעקב מן הניסיון לרצות את עשיו. יחסו של יעקב לעשו איננו נובע רק מפחד, שהרי גם בשעה שידו של יעקב על העליונה, אין הוא מכה בעשיו ללא רחם. יעקב אינו מגלה שנאה תחת שנאה. מערכת זו, של אהבה ושנאה מתחילה בהורים: "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב". ההורים צריכים מאוד להיזהר שלא לעשות הבדל בין הילדים ,לקרב את כולם בצורה שווה ותת יחס דומה ואהבה לכולם.
שבת שלום ומבורך
מירושלים עיר הנצח
אלי כהן

Related posts

כשח״כ נאוה בוקר הגיעה לביקור אצל טלבי רונית

ליכודניק

חמישה חברי קונגרס מארצות הברית סיירו בהתיישבות בשומרון

אריק זיו ויזר

מינוי חדש בלשכת השכל : דורון אטיאס הוא יועצה הפוליטי החדש

אריק זיו ויזר

הכירו את המועמד : ד"ר שלמה קרעי

אריק זיו

הרשימה המשותפת והמציאות

עינר אביב

1500 משתתפות בערב נשים יוזמות בשומרון

אריק זיו ויזר

השאר תגובה

דילוג לתוכן