24.2 C
תל אביב
5 באפריל 2020
ליכודניק
דעות

פרשת האזינו

השאלה מי בהאזנה? בפרשה זו  שהיא שירה וסיכום תמציתי של מהותו ודרכו של עם ישראל בעולם.

 

בשירה זו יש סקירה של העבר, ההווה ואף של עתידו של עם ישראל לדורי דורות.  

השאלה מדוע אין הקב"ה פונה לעם ישראל בראשית השירה אלא הוא פונה לשמים ולארץ? הפרשה פותחת כך:" האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי ". אמנם בסוף הפרשה הקודמת אומר הקב"ה שהוא יעיד על עמו את השמים ואת הארץ אך עדיין מדוע אין פנייה ישירה לעם ישראל?

נראה שהתשובה לכך קשורה לעובדה שהשירה הזו פונה לעם ישראל בעת שהוא רחוק מה' ובעת שאין קולו של ה' נשמע אצלו כלל. על מנת להבין דבר זה עלינו לשוב למקור של הופעת קולו של ה' בעולם. ניתן לומר שהפסוק הפותח את פרשת האזינו מחזיר אותנו לפסוק הראשון בתורה:" בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ ". באותם רגעים לא היה קיים דבר בעולם מלבד שמים וארץ ורוח אלוקים המרחפת על פני המים. באותם רגעים בקע קולו של ה' בעולם:" ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור". קול זה המשיך להופיע בעולם בגנו של ה' גן עדן:" וישמעו את קול ה' אלוקים מתהלך בגן לרוח היום". כבר אז קרא ה' לאדם שהתחבא בפניו בעקבות חטאו. השיא של בריאת העולם ושל חידוש הקשר בין האדם לה' היה הרגע בו שוב בקע קולו של הקב"ה לעולם במעמד הר סיני:"

ויהי קול השופר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלוקים יעננו בקול ". באותו מעמד התעלו עם ישראל למדרגה של שומעי דבר ה' ואמרו:" נעשה ונשמע ".

אולם לא לעולם חוסן, וברבות הימים מבשרת התורה שלעתיד יסטה עם ישראל מדרכו של ה' לפרקי זמן ממושכים. מסיבה זו חוזר הקב"ה לנקודת ההתחלה והוא חוזר ומשמיע את דברו כלפי השמים והארץ. כביכול בסוף התורה ישנה סגירת מעגל. בראשית הדרך הקשיבו ושמעו את ה' השמים והארץ והם אלה שימשיכו לשמוע אותו גם לנצח כאשר איש מלבדם לא מקשיב ולא שומע. המסר המובא בפסוקים אלה הינו מסר חשוב ביותר.

בראש השנה אנו  אמרנו בתפילה בעת תקיעת השופר בסיום ברכה השופרות אומרים אנו על ה' שהוא:" שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך ". ה' מאזין לנו ומצפה שנאזין גם לו. אם תתעצם האזנה זו בוודאי נזכה לכך שה' ישמיע את קולו בגאון ויחזרו להאזין כל באי עולם לדבר ה'. 

בזמנים בהם יש חוסר הקשבה מצדנו מגלה לנו הקב"ה שהשמים והארץ ממשיכים להקשיב לדבר ה' כדי להמחיש את העובדה שהקול הוא אותו קול והשאלה היא רק מי מקשיב.

שבת שלום ומבורך

אלי כהן ירושלים לנצח

Related posts

גבאי ותחבורה ציבורית בשבת : הונאה פוליטית

אלי חזן

שוב אונסק"ו

אביגדור הדר

הציבור רצה שינוי ולא מהפכה

אריק זיו ויזר

הערת שוליים: קוראים לזה טרפת. החלום והאימה .סולם הצרכים.

אריאל אילוז

האמת של התנגדות המפלגות החרדיות לשוויון בנטל

אלי חזן

למה לי פוליטיקה עכשיו

אלי חזן

השאר תגובה

דילוג לתוכן