15.5 C
תל אביב
9 בדצמבר 2021
ליכודניק
בארץ

מכתבו של חבר הפרלמנט היהודי האוסטרי דויד לזר

כבוד ראש הממשלה, אני מרשה לעצמי לפנות אליך, כראש ממשלת ישראל, ולא פחות מכך, כמנהיג העל של כלל הקהילות היהודיות בעולם, בתוקף תפקידי כחבר נבחר של מועצת עירית ווינה וכחבר הפרלמנט הווינאי מטעם מפלגת החופש האוסטרית, וכחבר הקהילה היהודית הווינאית – בעקבות המכתב ששלח אליך בתאריך 22.12.2010 יו”ר הקהילה היהודית, אריאל מוזיקנט, ואשר העתק המנו הגיע לידיי.

לכבוד

ראש ממשלת ישראל

מר בנימין נתניהו

קרית בנ גוריון

ירושלים 91950

ישראל

וינה, 26.12.2010

כבוד ראש הממשלה,

אני מרשה לעצמי לפנות אליך, כראש ממשלת ישראל, ולא פחות מכך, כמנהיג העל של כלל הקהילות היהודיות בעולם, בתוקף תפקידי כחבר נבחר של מועצת עירית ווינה וכחבר הפרלמנט הווינאי מטעם מפלגת החופש האוסטרית, וכחבר הקהילה היהודית הווינאית – בעקבות המכתב ששלח אליך בתאריך 22.12.2010 יו”ר הקהילה היהודית, אריאל מוזיקנט, ואשר העתק המנו הגיע לידיי.

ראשית, רצוני להביע את תדהמתי וצערי העמוק על כך שמר מוזיקנט ההין לכתוב אליךמכתב שכל כולו שזור בדברי פלסתר ובשקרים גסים, אותם טפל מר מוזיקנט על מפלגת החופש האוסטרית, באשר למהותה וזהותה הפרסונאלית והרעיונית של המפלגה.

לא פחות מכך, הריני מביע את צערי העמוק על עזות המצח של מר מוזיקנט לקרוא לך, אדוני, בהתבסס על דברי הבלע שבמכתבו הנ”ל, לפטר את כבוד סגן השר, ח”כ איוב קרא, על שנענה להזמנת אקדמיית החינוך החופשית האוסטרית לשאת סדרת הרצאות על נושאי התהליך המדיני ואיומי הטרור האיסלמי.

הגם שטענותיו השקריות ונטולות הבסיס של מר מוזיקנט אינן ראויות כלל לתגובה, הרי שבמנסיבות המחמירות של מכתבו הנ”ל אליך, אדוני, ואשר העתק ממנו נשלח באמצעות דואר אלקטרוני אל כלל חברי כנסת ישראל, הריני מוצא לעצמי לחובה חשובה ביותר להתייחס למכתב הנ”ל ולהשיב את האמת על מכונה.

מכתב הפלסתר הנ”ל של מר מוזיקנט מתבסס על שני טעונים עקריים עליהם אני חולק מכל וכל. על פי טעונים אלו, אליבא דמוזיקנט:

· מפלגת החופש האוסטרית הינה מפלגת ימין קיצונית בעלת אידיאולוגיה אנטישמית.

· מיסדי מפלגת החופש היו, רובם ככולם, פושעי מלחמה נאצים שנטלו חלק פעיל ברצח יהודים בשואה.

נולדתי בווינה להורים ניצולי שואה. אבי, שולם זיגפריד לזר, עליו השלום, שימש עד שנות השיבעים כיו”ר מפלגת החרות בווינה וכמוציא לאור של עיתון התנועה. על דבר קיומה של מפלגת החופש ומקומה בפוליטיקה האוסטרית למדתי עוד בבית אבא, שעודדני למעורבות והתערות במפלגה.

מפלגת החופש רואה את שורשיה הרעיוניים במהפכה האזרחית-דמוקרטית של 1848 ומגלמת בתוך כך, הן את רעיון הליברליזם והן את רעיון הלאומיות. מפלגת VDU (איחוד ההוגים הבלתי תלויים) שעליה מושתתת מפלגת החופש האוסטרית, הוקמה בשנת 1949 על ידי ההוגים ד”ר קראוס וד”ר ריימן. השניים נודעו באוסטריה בזמן מלחמת העולם השנייה כמתנגדי הנאציזם. ד”ר ריימן אף נמנה על מייסדי אחת מתנועות המחתרת האנטי-נאציות באוסטריה ונשלח בשל כך משנת 1940 עד סוף המלחמה לעבודות כפייה במחנה ריכוז.

מפלגת החופש השתלבה בנוף הפוליטי של אוסטריה כמפלגת מרכז החברה באינטרנציונל הליברלי. מפלגת החופש הצטרפה בין 1983 לבין 1986 לממשלותיהם של הסוציאליסטי סינובאץ וורניצקי. יו”ר מפלגת החופש דאז, שטגר, כיהן כסגן קנצלר.

להווי ידוע כי על כל המפלגות הדמוקרטיות שהוקמו ברפובליקה השנייה של אוסטריה לאחר מלחמת העולם השנייה, בלא יוצא מן הכלל, נמנו חברי מפלגה ונושאי משרות שהיו בעברם, בזמן מלחמת העולם השנייה, נאצים. בולטת במיוחד העובדה שהמפלגה הסוציאליסטית האוסטרית, המפלגה הגדולה ביותר באוסטריה, שראשיה איישו מאז כינון הרפובלקיה השנייה ועד היום, במשך רוב השנים, את תפקיד הקאנצלר- דווקא על שורותיה נמנו רוב החברים בעלי העבר הנאצי, בהשוואה למפלגות האחרות באוסטריה. תחקיר מיוחד שערכה המפלגה הסוציאליסטית ביוזמתה בנושא כאוב זה, הנקרא “כתמים חומים” ואשר התפרסם לפני כחמש שנים, קובע כי על חברי המפלגה ובעלי תפקידים שונים במפלגה, כולל בעלי תפקידים רמים, נמנו נאצים לשעבר. התחקיר אף מזכיר את אחד מבכירי המפלגה הסוציאליסטית שהיה מעורב אישית בזמן המלחמה בפשעים חמורים נגד האנושות.

ברם, הקריטריון החשוב ביותר על פיו נבחנות מפלגות פוליטיות מבחינת זיקתן הרעיונית ומהותן התכליתית הינו מצע המפלגה. כי כן, בחינה השוואתית של מצעה של מפלגת החופש מול מצעיהן של שלוש המפלגות הפוליטיות האחרות באוסטריה, קרי המפלגה הסוציאליסטית, מפלגת העם והמפלגה הירוקה, מלמדת כי מפלגת החופש אינה נופלת בהוויתה הדמוקרטית משאר המפלגות. יתרה מזו, מפלגת החופש היא המפלגה היחידה באוסטריה הקובעת במצעה (פרק 5, סעיף 1,1) כי הציויליזציה האירופית הושפעה במהלך ההיסטוריה, לא רק מן הנצרות אלא גם מן העולם היהודי.

העובדה שמפלגת החופש חרטה על דגלה להאבק בכל האמצעים הדמוקרטים העומדים לרשותה כדי שהאיסלם הקנאי הנשען על טרור ואלימות לא יכפה על תושבי אוסטריה את השריע -אינה הופכת את המפלגה לשונאת זרים וגזענית. נהפוך הוא! אוסטריה, בעבור מפלגת החופש, פתוחה בפני כל אדם נרדף המבקש למצוא בה מקלט מדיני – בתנאי שיקבל על על עצמו את עיקרון הפרדת הדת מן המדינה, את עיקרון עליונות החוק האזרחי על חוקי הדת וישתלב באופן מלא בחברה האוסטרית.

בשנת 2005 נבחר מר שטראכה ברוב קולות להנהיג את מפלגת החופש. שטראכה, חבר אישי שלי זה שנים רבות, שואף בכל מעודו להתקרב אל העם היהודי מתוך הכרה עמוקה בכובד אחריותה של אוסטריה לפשעי הנאצים ולשואה. מאז היבחרו לתפקיד יו”ר המפלגה יצא שטראכה בשורה ארוכה של הצהרות וראיונות בתקשורת האוסטרית המגדירות בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את אי היות השואה ופשעי הנאצים בני השוואה עם פשעים אחרים בהיסטוריה האנושית. שטראכה, כמתבקש מכך, מכיר באחריותה ההיסטורית המיוחדת של אוסטריה לבטחונה ולשלומה של מדינת ישראל.

הגם שמבחינה חוקתית אוסטריה מצווה לניטרליות בזירה הבינלאומית – הרי ששטראכה אינו רואה בכך מיגבלה בניהול מלחמת חורמה בטרור, בפרט זה הניזון מן הפונדמנליזם האיסלמי. לשם כך מכיר זטראכה בצורך בשיתוף פעולה בטחוני הדוק עם מדינת ישראל המהווה את קוו החזית של המערב במלחמה בטרור ובקנאות הדתית.

במהלך מבצע “עופרת יצוקה” בסוף 2008 , היה שטראכה הפוליטיקאי האוסטרי היחיד, אשר טען שלישראל זכות מלאה להגן על אזרחיה מפני הירי הבלתי פוסק של אלפי טילים שנורים על ידי החמאס מרצועת עזה.

בעקבות ארועי המשט לעזה שיזם ארגון הטרור הטוקרי IHH בסוף מאי השנה, היה זה שוב שטראכה הפוליטיקאי האוסטרי היחיד שהגן על ישראל ודחה על הסף את ההצעות לסדר שהעלו חברי הסייעה הסוציאליסטית בפרלמנט הווינאי לפיהן יש להטיל על מדינת ישראל סנקציות חמורות. שטראכה גם היה היחיד בארצנו שקרא לשרת הפנים ללכת בדרכו של שר הפנים הגרמני ולהוציא את ארגון הטרור IHH אל מחוץ לחוק באוסטריה.

בעקבות ארועי המשט, המשיכו חברי פרלמנט ווינאי מן המפלגה הסוציאליסטית להתסיס את הציבור המוסלמי בווינה ולהסיתו נגד מידנת ישראל והעם היהודי. בתחילת יוני נערכה בווינה בראש חוצות, תהלוכה איסלמיסטית אנטישמית עליה ניצח חבר הפרלמנט הסוציאליסטי ממוצא ערבי AL RAWI.

בתהלוכה זו הונפו פלקטים צעקניים בלשון “היטלר התעורר!” וכן כאלו המשווים בין מגן דוד לבין צלב הקרס. גם במקרה חמור זה היה שטראכה הפוליטיקאי האוסטרי היחיד שגינה בחריפות גילויים חמורים אלו של אנטישמיות ברחובות ווינה.

אני מציין בגאווה את העובדה, כי בביקורו האחרון של שטראכה בישראל, בתחילת חודש זה, שכלל מפגשים עם חברי כנסת, ראשי ערים, נשיאי מכללות, מתיישבים ביהודה ושומרון, רבנים ולוחמים ביחידות צה”ליות – הונחו היסודות להעמקת שיתוף הפעולה בין מפלגת החופש האוסטרית לבין מדינת ישראל.

כואבת ופוגענית במיחוד הינה הערתו משוללת היסוד של מר מוזיקנט במכתבו הנ”ל, לפיה עצם העובדה כי שטראכה חבש בביקורו במוסד “יד ושם” כיסוי ראש מסויים, מהווה אליבא דמוזיקנט הוכחה לכך כי שטראכה הינו “ניאו-נאצי”. המדובר בכיסוי ראש המכונה “BIERTONNE” ואשר מקובל בקרב כל ארגוני הסטודנטים בגרמניה ובאוסטריה, על כל הזרמים, מאז אמצע המאה הי”ט ועד היום.

בעקבות הביקור הנ”ל בישראל הוזמן לסדרת הרצאות באוסטריה מטעם האקדמיה החופשית לחינוך שלייד מפלגת החופש, כבוד סגן השר, ח”כ איוב קרא. ההרצאות והדיונים בעקבותיהן נסובו סביב סוגיית הטרור הפונדמנטליסטי והשפעותיו על יציבותה של אירופה והתהליך המדיני במזרח התיכון. במהלך ביקור של סגן השר קרא נדונו גם סוגיות כלכליות חשובות בתחום הפיתוח האזורי וכן נבחנו אפיקים לסיוע מיחוד לישראל בסוגיות הומניטריות.

לאור האמור לעיל, נקל לך לשער, כבוד ראש הממשלה, עד כמה מקוממת ומתסכלת העובדה כי כל שמצא לנכון מר מוזיקנט, בתוקף תפקידו כראש קהילתנו, זה לפנות אליךבבקשה כי תפטר את כבוד סגן השר קרא על “שפשע פשע בל יימחה” בהעתרו להזמנתנו לבקר באוסטריה.

אני מסיים מכתבי זה אליך, כבוד ראש ממשלת ישראל, תוך הבעת רגשי כבוד עמוקים כלפי חבר ממשלתך, סגן השר ח”כ קרא, אשר גילה בביקורו בשבוע שעבר אצלנו, אחריות ציבורית וזקיפות קומה לאומית ישראלית מן המעלה הראשונה, להם אנו, יהודי התפוצות, כה משוועים להם כיום.

בכבוד רב

ובהערכה עמוקה

דוד לזראתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

עוזי כהן ז”ל חברים מתגעגעים

אריק זיו ויזר

איוב קרא והרומן הקנייתי

אלי חזן

דואגים לגמלאים בשומרון

אריק זיו ויזר

תנופה עצורה – סיפורו של מפונה מגוש קטיף

אלי חזן

1500 משתתפות בערב נשים יוזמות בשומרון

אריק זיו ויזר

לא לסרבנות, כן לכאב – לזה באמת בנט התכוון

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן