23.4 C
תל אביב
26 באוקטובר 2021
ליכודניק
הכנסת

מחר בכנסת

תוכנית ארועים שבועית

יום שני, ח’ בחשוון תש”ע,2.10.2009

בשעה 10:30 בלשכת יושב-ראש הכנסת:

יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין ייפגש
עם משלחת מנהיגות מטעם ארגון בני ברית העולמי

ישיבות ועדות הכנסת

יום שני, ח’ חשוון תש”ע, (26/10/2009)

– מ ע ו ד כ ן –

במליאה בשעה 16:00 –

הצעת סיעות קדימה, חד”ש-רע”מ-תע”ל ובל”ד להביע אי אמון בממשלה בשל:

א. נתניהו מוביל למפולת מדינית של ישראל (קדימה)

ב. הפעלת יחידת מסתערבים סודית חדשה בקרב אזרחי המדינה הערבים (חד”ש – רע”מ-תע”ל ובל”ד)

ועדת הכנסת
יום שני
בשעה 10:30 – 1. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: “זיהום האוויר באזור חיפה ואחוזי התחלואה הגבוהים בקרב תושבי באזור ובמיוחד בקרב הילדים”, של חברי הכנסת רחל אדטו, דב חנין, דוד אזולאי, משה גפני וסעיד נאפע

2. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום הבאות:

א. בנושא: “הטבח בעם הארמני”, של חה”כ חיים אורון

ב. בנושא: “שביתת הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות”, של חה”כ מגלי והבה וחמד עמאר

3. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

א. הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס”ט-2009 (פ/18/905), של חה”כ צחי הנגבי

ב. הצעת חוק מסירת מידע להורה, התשס”ט-2009 (פ/18/806), של חה”כ דב חנין, אורית זוארץ, יריב לוין וקב’ ח”כים

4. עדכון בנושא “מתן מענה לשאילתות ע”י שרי הממשלה”

5. עדכון באשר למועדי הדיון בעניין תיקונים לתקנון הכנסת

ועדת הכספים
יום שני
בשעה 10:00
בשעה 10:30 – 1. הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס’ 3), התשס”ו-2006 (מ/237)

2. שינויים בתקציב לשנת 2009

ועדת הכלכלה
יום שני
בשעה 09:30 – הצעת חוק שידורי טלוויזיה (תיקוני חקיקה), התשס”ט-2009 (מ/436)

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, רשות ההגבלים העסקיים, רשות השידור, חברת רשת, חברת קשת, ישראל 10, חברת הוט, חברת יס, הטלוויזיה החינוכית, ערוץ המוסיקה הישראלית , ערוץ ישראל פלוס, ארגוני יוצרים ומבצעים, נציגי אולפנים, איגוד חברות הפרסום, איגוד השיווק הישראלי, ערוץ הספורט, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות, גלי צה”ל, ארגוני צרכנים, האגודה לזכות הציבור לדעת, חברת החדשות של ערוץ 2, טלעד

בשעה 11:30 – 1. הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון- מיזם חקלאי-תיירותי בנגב), התשס”ט-2009 של חה”כ ישראל חסון, חה”כ שלמה מולה (פ/716/18)

2. הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון – מיזם חקלאי-תיירותי בנגב), התשס”ט-2009 של חה”כ רוברט אילטוב (פ/1342/18)

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, רשות לפיתוח הנגב , מינהל מקרקעי ישראל, בעלי חוות בודדים בנגב, מרכז המועצות האזוריות, קרן קיימת לישראל, הסוכנות היהודית, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב – אל-עונה, ארגונים להגנה על הסביבה, האיחוד החקלאי, תנועת רגבים – שמירת אדמות ישראל

ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני
בשעה 11:30 – הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (איסור תרומה של בעלי עניין ברשות מקומית), התשס”ט-2009 של חה”כ אופיר פינס-פז (פ/274/18) – הכנה לקריאה ראשונה

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, רשם העמותות, מרכז השלטון המקומי, ארגון הקבלנים והבונים בישראל, רשם המפלגות, פורום חברי מועצות , לשכת עו”ד

בשעה 13:00 – דרוזים תושבי רמת הגולן – הצעה לדיון מהיר של חה”כ מגלי והבה

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, ראשי רשויות דרוזיות בגולן

ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שני
בשעה 09:00 – הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – הוצאה אסורה), התשס”ט-2009 של חה”כ אלכס מילר (פ/1403/18) – הכנה לקריאה ראשונה – דיון (אם יסתיים הדיון תתקיים הצבעה)

בשעה 11:00 – הצעת חוק העונשין (תיקון – סייג לאחריות פלילית של עובד ציבור), התשס”ט-2009 של חה”כ אריה אלדד (פ/868/18) – הכנה לקריאה ראשונה – דיון (אם יסתיים הדיון תתקיים הצבעה)

ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני
בשעה 11:00 – פתיחת שנת הלימודים האקדמית

בהשתתפות: שר החינוך

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, מל”ג, ות”ת, ור”ה, רמ”א, האוניברסיטה הפתוחה, ארגוני סטודנטים, מוזמנים נוספים

*הישיבה תתקיים באולם ההרצאות (“אולם גליל”) ותשודר בערוץ הכנסת*

הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שני
בשעה 09:30 – 1. הצבעה על שינוי בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ”י סע’ 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא: מערך הכליאה בצה”ל, לאור הודעת המבקר כי הנושא נבדק על ידו

2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ”י סע’ 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: הזרמת כספים לחברות בבעלות קודמת של שר הביטחון אהוד ברק

מוזמנים: משרד מבקר המדינה, נציגי משרדי הממשלה, התנועה לאיכות השלטון, עמותת “אומץ”, לשכת המבקרים הפנימיים

*הישיבה תתקיים באולם ההרצאות (“אולם גליל”) ותשודר בערוץ הכנסת*

בשעה 11:00 – רישוי מתקנים היוצרים קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו והפיקוח עליהם – דוח מבקר המדינה 59ב’, עמ’ 565 – 582

מוזמנים: משרד מבקר המדינה, נציגי משרדי הממשלה, מרכז השלטון המקומי, ארגון “חיים וסביבה”, הרשות להגנת הצרכן, עיריית מודיעין-מכבים-רעות, עיריית הרצליה, תנו לעבוד בכבוד

הוועדה לקידום מעמד האישה
יום שני
בשעה 12:00 – המשך דיון – מעקב אחר יישום החלטת הממשלה לעידוד תעסוקת אמהות לילדים בגילאי 5-0

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, הרשות לקידום מעמד האשה, נציבות שירות המדינה, מרכז השלטון המקומי, מפעל הפיס, ארגון נעמ”ת, שדולת הנשים בישראל, ויצ”ו ישראל, אמונה, הדסה ישראל, עמותת נשים ונערות נגד אלימות, עמותת ידיד, מוזמנים נוספים

ועדת המדע והטכנולוגיה
יום שני
בשעה 10:30 – דיווח המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה על פעילות משרדו והתמיכה במו”פ התעשייתי – בהשתתפות ד”ר אלי אופר, המדען הראשי במשרד התמ”ת

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני
בשעה 12:00 – פרויקט הישג ציוני: עולים צעירים ששרתו כחיילים בודדים, השתייכו לקרן הישג וכעת מבקשים להשתקע בישראל ולתרום להגשמת החלום הציוני

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית, מינהל מקרקעי ישראל, משכן הנשיא, קרן “הישג” – חיילים בודדים משוחררים, “ידידים”, מוזמנים שונים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני
בשעה 09:30 – החלת דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ניכוי השתתפות בביטוח סיעודי), התשס”ו-2006, של חה”כ זבולון אורלב

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, המוסד לביטוח לאומי

בשעה 09:45 – החלת דין רציפות על הצעת חוק התגמולים לנפגעי איבה (תיקון – ילדים שהתייתמו מאב ואם), התשס”ז-2007, של חה”כ זבולון אורלב

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, המוסד לביטוח לאומי

בשעה 10:00 – הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סמכות בית הדין לעבודה להאריך מועדים להגשה), התשס”ט-2009, של חה”כ דב חנין ואח’ (פ/752) – הכנה לקריאה ראשונה

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, בית הדין הארצי לעבודה, המוסד לביטוח לאומי, לשכת עורכי הדין, האגודה לזכויות האזרח בישראל, מוזמנים שונים

בשעה 11:30 – תיקון מס’ 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר, הסתדרות הגמלאים, ההסתדרות הכללית החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, מוזמנים שוניםאתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

ח”כ לימור לבנת בתגובה לחוק פינוי פיצוי:

אריק זיו ויזר

האיחוד:בין הימור מסוכן לבין פוטנציאל גדול

אלי חזן

נוסחת השלום של יו”ר הכנסת

אלי חזן

“דחיית הבחירות – ניצחון לחמאס”

אריק זיו ויזר

יקיר העיר חצור – ח”כ ציון פיניאן

אריק זיו ויזר

אקוניס ממשיך לאתגר את חברות הסלולאר

אלי חזן
דילוג לתוכן