28 C
תל אביב
11 באוגוסט 2022
ליכודניק
כללי

לא רק טייבה, ועדה קרואה

הר אדר מתנהלת כמו עיר ערבית, בתוך שלוש שנים המועצה המקומית הר אדר הפכה להיות מועצה לקראת ועדה קרואה


מתוך כתבה שהופיעה באתר ניוז 1

תקציב המילואים של היישוב הר אדר נדחה בישיבת המועצה ביום ב’ 20.9.16, ברוב של חמישה חברים מן האופוזיציה נגד שניים מסיעתו של ראש המועצה מר חן פיליפוביץ’ מה משמעות הדבר? יש סבירות גבוהה לפיזור מועצת הר אדר בגלל ניהול כושל ומחפיר

פתח דבר

איך מתנהלת לה רשות מוניציפלית כ-2016

ישבתי בישיבת מועצת הר אדר ולצערי לא נכחו שם תושבים נוספים מלבדי. חבל מאוד, משום שנוכחותם הייתה מאלצת את ראש המועצה להתנהל אחרת, לפחות למראית עין.

ראש המועצה נתן לסגנו וממלא מקומו לנהל את הישיבה, ואני לא הבנתי למה. חשבתי, אולי נגמרו לו המילּים. בכנסת ישראל מקובל שאם היו”ר חייב לצאת מהישיבה, בין אם לשיחת טלפון חשובה, או ל’מקום חשוב’, הרי הוא מעביר את הניהול לסגנו. אבל כאן בישיבת המועצה המקומית, ישב ראש המועצה במשך 3 שעות וכמעט לא דיבר .

כאמור, תקציב המילואים של יישוב הר אדר נדחה בישיבת המועצה, ברוב של 5 אנשי אופוזיציה נגד 2 של סיעת ראש המועצה. ומה זה אומר? האם ‘יש מצב’ לפיזור מועצת הר אדר בגלל ניהול כושל ומחפיר?

הצגת תקציב המילואים

רק לקראת סוף הישיבה ביקש ראש המועצה מן המזכיר, שהוא גם הגזבר, להציג את תקציב המילואים. גזבר המועצה לא ידע מה להגיד. ככל הנראה היה שותף לתוכנית שהגה מראש: “למַלמֵל” משהו, דבר אחד או שניים, לאחר מכן לתת לחבֵרו הגזבר “לקַשְׁקֵש” שתיים-שלוש דקות, ולאחר מכן ראש המועצה יודיע כי הוא מבקש להעלות להצבעה את תקציב המילואים. בדיעבד, נתברר כי המשחק היה ‘מכוּר’ מראש.

למעשה, מה שהיה נדרש מראש המועצה, הוא לתת לגזבר להציג את תקציב המילואים בתחילת הערב ולא בסופו, חמש דקות לפני השעה 11 בלילה. אך ראש המועצה לא עשה כן. נראה בעליל, כי הוא לא רצה לקיים דיון בכלל, אלא לעבור להצבעה על-מנת לצאת ידי חובה בלבד, כלומר שהעניין כאילו יידון .

האמת היא, שבמוּדע הגזבר לא נכנס לעובי הקורה של תקציב המילואים. ככל הנראה הוא גם לא רצה בכך, בפרט כשהאופוזיציה דרשה ממנו לתת תשובות מפורטות שנשלחו אליו מראש. ראש המועצה לא היה מעוניין בכך, ולכן הורה לא לתת תשובות לחברי האפוזיציה .

בתגובה למה שהתרחש בישיבת המועצה, חבֵרת המועצה וסגנית לשעבר של ראש המועצה, גב’ ענת כנפו- יו”ר סיעת ‘קהילה’, וכן מר חיים מנדל שקד – יו”ר סיעת ‘תושב במרכז’, טענו שהם מבקשים לעבור על סעיף סעיף בתקציב המילואים, ולדון כל דבר לגופו וּלאַשֵּר (או לא ) לפי הצורך. כך, למשל, אם מבּחינתם נדרש לאשר בדחיפוּת תקציבים למשכורות, לחינוך וכיו”ב – הם היו מוכנים לעשות זאת בלא דיחוי.

אבל, ראש המועצה לא היה מוכן לדווח באופן מפורט ולא לקיים דיון על תקציב המילואים, אלא לומר משהו כללי וערטילאי מבלי להיכנס לפירוט, כדי שלא ייחשף קלונו ברבים, ורק בסוף הישיבה ביקש להעלות להצבעה את תקציב המילואים.

יו”ר סיעת ‘תושב במרכז’ חיים מנדל שקד, ביקש התייעצות סיעתית, לאור מה שהתרחש ב”דיוּן לא-דיוּן” הזה. אמת שכולם נערכו לאפשרויות הללו, אך לא הבינו מדוע ראש המועצה לא מאפשר להם לנמק ולומר (לפחות לפרוטוקול) מדוע הם מתנגדים לאישור תקציב המילואים, כפי שמחייב החוק .ואע”פ שהיו סעיפים בתקציב שהם כן היו מוכנים לתמוך בהם, בכל זאת ראש המועצה לא נתן להם לומר את דברם. על-כן הם יצאו להתייעצות, וכשחזרו, הם היו בהתלבטות מה לעשות.

ישיבת המועצה החלה בשעה שמונה וחצי ונמשכה כשלוש שעות. כאמור, לראש המועצה היו שני קולות בלבד ולאופוזיציה חמישה קולות. משום מה שני חברי סיעתו של ראש המועצה לא הגיעו לישיבה, אולי מחשש שהצבעה בעד תקציב מילואים בגרעון יוביל לחיובָם באופן אישי, ולכן הם נעדרו מראש, או שנאֱמר להם לא להגיע בכלל, כי הדיון הרי הולך להיות עָקר.

בפני חברי האופוזיציה עמדה ברירה: להיות נוכחים ולא להצביע, ולמחות על כך שלא נערך דיון מעמיק ואף לא ניתן להם להסביר מדוע הם מתנגדים לתקציב המילואים, או להיות נוכחים ולהצביע נגד. שתי האפשרויות לא נראו להם טובות, כנראה משום שראש המועצה יצר מצב בלתי נסבל, שהיה מאלץ אותם להיות נוכחים ולהצביע נגד. אגב: נשקלה גם האפשרות לנטוש את הישיבה בהפגנתיות, אולם מהלך כזה שמוּר רק למקרים מאוד קיצוניים.

לחברי האופוזיציה היה חשוב להגיד שהם מתנגדים, כדי שהממונה יֵדע שלא היה אישור לתקציב ותוך הצגת טענותיהם בפניו, שכן ראש המועצה מבקש להציג את חברי האופוזיציה כ”לעומתיים” ובדרך זו לקבל את הסכמת הממונה במשרד הפנים למהלכיו .

סגנית ראש המועצה לשעבר, גב’ ענת כנפו, חתמה את הדיון ואמרה: “זו התנהלות כושלת ומחפירה של ראש המועצה. לא רק שהיא מזלזלת בנבחרי ציבור, אלא זו גם התנהלות בלתי חוקית”.

חבר האופוזיציה חיים מנדל שקד צייץ בדף הפייסבוק שלו את הדברים הבאים: “תושבים יקרים, הערב (יום ב 20.9.16) התקיים דיון במליאת המועצה על עידכון התקציב השנתי. הִגשנו הסתייגויות על: חריגות בהיקפים של מאות אלפי שקלים, העברת כספים ללא בקרה, הֶעדר פיקוח על שעות נוספות של עובדי המועצה בהיקף של למעלה מחצי מיליון שקל, אי-הפרדה בין הוצאות הצהרונים והגיל הרך שבמימון הורי הילדים להוצאות גני הילדים שהמועצה אמורה לממן מתקציבהּ והמשך פגיעה בחינוך הפורמלי והלא פורמלי.

גם הפעם סירב ראש המועצה לדון בתקציב ולא התקיים דיון על התקציב כנדרש בחוק. ויתרה מכך, ראש המועצה לא נתן מענה לשאלות שהוגשו לו על ידנו לפני כשבועיים. לא ברורה לנו התנהגותו של ראש המועצה, שבמקום לדאוג לציבור, מחפש לקבוע בכוח מדיניות עקומה.

לצערנו, נאלצנו להתנגד לתקציב, אף על-פי שהוא מכיל סעיפים חשובים שיכולים להשפיע על כל אחד מאתנו. חשוב לציין, שבתקציב שהוצג תמכו רק ראש המועצה וממלא מקומו. אנו נפעל בכל הכוח למַזעֵר את הפגיעה בתושבים עקב התנהגותו של ראש המועצה.

ניתוח מצב

האם הממונה יאשר לראש המועצה את תקציב המילואים למרות ההתנגדות המאסיבית של חברי המועצה? נראה לי שבמצב כזה יצטרך הממונה לשמוע את חברי המועצה ואת ראש המועצה וידרוש ממנו הסברים על מה שאירע. תושבים רבים סבורים, שאם ראש המועצה במשך 3 שנים לא למד לנהל את מועצת היישוב בצורה נכונה, לא יעזרו לו גם השנתיים הקרובות, משום שאין לו הכישורים לכך, ולכן ישנה אפשרות שהממונה ימליץ בפני הגורמים המוסמכים לפזר את המועצה וּלמַנּוֹת ליישוב הר אדר ועדה קרואה. כמובן, אפשרות זו אינה רצויה בעיני התושבים. גם האפשרות לבחירות חדשות בקרוב – אינה נשללת.

מה זאת ועדה קרואה? גוף ניהולי מטעם המדינה, שמחליף את מועצת העיר עד לבחירות המוניציפליות הבאות, במקרים בהם המועצה הקיימת איננה מתפקדת.

האגדה מספרת:

לאחרונה נשמעה דאגה ב”חוּנטָה” המקומית שהריצה את ראש המועצה הנוכחי, שמא צוות של משרד הפנים יחקור ויבדוק את התנהלות המועצה בתקופת ראש המועצה הנוכחי וילך ויעמיק עד לראש המועצה הקודם שכיהן כשתי קדנציות ביד רמה, ואז יוחלט למַנּוֹת ליישוב הר אדר ועדה קרואה. עד עתה אותה חוּנטה לא הייתה מוטרדת, שכן הם דאגו להריץ גם הראש המועצה הקודם ובתוך כך (כפי שכתבתי בעבר) “לטפל” באנשים המתנגדים למחנה שלהם .

איך מזהים אותם? באמצעות שלטים הנתלים על בתי המתנגדים. ומה עושה ראש המועצה? תחילה אנשיו מחייבים אותם בחיובים שונים על-פי טענות ותואנות שווא. אחר כך רואים אם הם ממשיכים בהתנגדותם להצטרף למחנה שלהם.טופלים עליהם האשמות שווא. אני שואל את בן-שיחי, מה מרוויחים אנשי אותה חונטה מכל הסיפור, והוא עונה לי: את אנשי שלומם הם פוטרים מחיוב ארנונה במאות ואלפי שקלים .ולכן הם יעשו הכל כדי לשמור על ראש המועצה הנוכחי שלא יודח ושלא תמוּנֶּה ועדת קרואה. אחרת חוקרי משרד משרד הפנים ומבקר המדינה עשויים להגיע אליהם ולדרוש את כספי הארנונה משָּנים עבָרוּ, ואף עשויים לחייב אותם ואת ראש המועצה הקודם בחיוב אישי בגין אותם כספים.

שאלתי אחדים מוותיקי היישוב מי היא אותה חונטה? הם חששו לציינם במפורש, ורק אמרו שאותה קבוצה פועלת כמו מַאפְייה, הֵריצה את ראש המועצה הקודם ואת זה האחרון, ויתרה על גביית מיסי ארנונה מאותם מקורבים, ויתור שהוסיף עוד מיליוני שקלים לגרעונות היישוב. כך פעלו במשך כ-15 שנים, תקופה המשתרעת על-פני שלוש קדנציות כמעט.

הקשיתי על איש שיחי: ממה אתם חוששים ? והוא ענה לי: אם ייוודע להם, יבוּלע לנו. עוד אמר לי אותו מקור כי יש חדירה למחשבים הפרטיים של אותם מתנגדים, ואפילו חדירה לטלפון הסלולרי שלהם תוך ביצוע הקלטות .

סוף דבר הכול נשמע: שאלתי את עצמי: האם כך מתנהלת לה רשות מקומית במדינת ישראל, במדינה דמוקרטית? אם זה לא הפקרות אז מה זה?

סגן ראש המועצה במודע ממשיך להוביל את ראש המועצה לתחתית. כנראה הוא רוצה לעשות לו ‘וידוא הריגה’, כדי שלא תהיה לו תקומה בעתיד והוא עצמו יוכל בבחירות הקרובות לרוץ לראשות המועצה.

ככל הנראה, שאם גם התקציב הבא לא יאושר, הדבר יגרום לפיזורה של מועצת הר אדר ויוביל להקמת ועדה קרואה על-ידי משרד הפנים.אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

העוצמה האמיתית של ישראל

חיים פוזן

עו״ד אייל בסרגליק מתמודד בחוף השרון

מערכת ליכודניק

ליכודניק אמיתי מצביע מחל בדימונה

אריק זיו ויזר

שלומי וריאט מתמודד הגליל ועמקים

מערכת ליכודניק

זוכרים את פעילות האצ”ל בירושלים

עינר אביב

שולי מועלם: מחוייבת לימין בליכוד

מערכת ליכודניק
דילוג לתוכן