28.6 C
תל אביב
26 ביוני 2022
ליכודניק
הכנסת

ישיבות ועדות הכנסת

יום שני, כ”ב חשוון תש”ע, (9/11/2009)

במליאה בשעה 16:00 –

הצעת סיעות קדימה, מרצ – בל”ד – רע”מ-תע”ל וחד”ש להביע אי אמון בממשלה בשל:

א. היטל הבצורת – מס למימון לשכות השרים לענייני כלום וסגני השרים לשום דבר (קדימה)

ב. פיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה (מרצ – בל”ד – רע”מ-תע”ל – חד”ש)

ועדת הכנסת
יום שני
בשעה 10:30 – 1. הרכב ועדת הפירושים – לפי סעיף 149(ב) לתקנון הכנסת

2. ערעורו של חה”כ בן-ארי על החלטת יו”ר הכנסת לבטל את הצעתו הרגילה לסדר היום שכבר אושרה, ודיון עקרוני בסוגיית הגבלת תוכן הנושאים שחבר כנסת רשאי להעלות במסגרת הצעה לסדר היום

3. בקשת יו”ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק איסור הפלייה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – קביעת תנאים שלא ממין העניין), התשס”ט-2009 (פ/1040/18), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הכלכלה

ועדת הכספים
יום שני
בשעה 10:00 – 1. מסקנות צוות הבדיקה להיטל בשל צריכת מים עודפת

בהשתתפות: מנכ”ל משרד ראש הממשלה

– 2. הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – חידוש ההקלות במס), התשס”ט-2009 (כ/283)

3. תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס’), התשס”ט-2009

בשעה 11:00 – ועדת המשנה להצ”ח לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(מס’ 3), התשס”ו-2006 (מ/237)

ועדת הכלכלה
יום שני
בשעה 10:00 – התייקרות הדירות בישראל – השלכות ודרכי התמודדות

בהשתתפות: שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, מינהל מקרקעי ישראל, בנק ישראל, איגוד הבנקים, בנקים למשכנתאות, נציגי הבנקים, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות ארצית של בוני ומפתחי ישראל, מרכז השלטון המקומי, טכניון , עמותת קול בשכונות ופורום הדיור הציבורי, ארגון ארצי יציג להגנת הדייר, ארגוני סיוע לדיירים, לשכת שמאי מקרקעין, מלד”ן, אוניברסיטת תל-אביב, שונות

*הישיבה תתקיים בחדר ההרצאות (אולם “גליל”) ותשודר בערוץ הכנסת*

בשעה 12:30 – תקנות מקורות אנרגיה (צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמל ביתי), התשס”ט-2009

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, איגוד לשכות המסחר, מכון התקנים הישראלי, ערוץ הקניות, ארגוני הסוחרים בישראל, התאחדות הסוחרים, איגוד ארצי למסחר, ארגוני הצרכנים, ארגונים להגנה על הסביבה

בשעה 13:15 – הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס’ 19)(פטור מתשלום אגרה לחייל בודד), התשס”ח-2008 של חה”כ אלכס מילר (כ/235)(פ/1978/17) – דיון בהחלת דין רציפות

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, איגוד לשכות המסחר, מכון התקנים הישראלי, ערוץ הקניות, ארגוני הסוחרים בישראל, התאחדות הסוחרים, איגוד ארצי למסחר, ארגוני הצרכנים, ארגונים להגנה על הסביבה

ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני
בשעה 09:00 – הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס’ 13) (העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס”ט-2009 (מ/426) – הכנה לקריאה שניה ושלישית

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, האגודה לזכויות האזרח, מוקד סיוע לעובדים זרים, “קו לעובד”, התאחדות התעשיינים, התאחדות הקבלנים, חברות כח אדם

בשעה 11:30 – הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (רחובות), התשס”ט-2009 של חה”כ אריה אלדד (פ/1164/18) – הכנה לקריאה ראשונה

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, מרכז השלטון המקומי

בשעה 13:30 – הצעת חוק איזור התעשייה קיסריה (שיפוט וניהול), התשס”ח-2008 של חה”כ אורי אריאל (כ/240)(פ/2182/18) – הכנה לקריאה שניה ושלישית

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, החברה לפיתוח קיסריה, הועד המקומי קיסריה, עיריית אור עקיבא, מועצה אזורית חוף הכרמל , מועצה מקומית בנימינה

ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שני
בשעה 10:00 – הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס’ 14), התשס”ח-2008 (מ/383) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון (אם יסתיים הדיון תתקיים הצבעה)

ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני
בשעה 09:30 – 1. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי), התש”ע-2009

2. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון למסלול מירוץ קבוע), התש”ע-2009

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, עמותת נהגי המרוצים, מוזמנים נוספים

בשעה 11:00 – הקיצוץ העמוק בחינוך הציוני דתי

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, רשתות חינוך, ארגוני הורים, ארגוני מורים, מוזמנים נוספים

הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שני
בשעה 09:30 – חוות דעת מבקר המדינה על יישום החלטות הממשלה באשר לעליית בני הפלשמורה (אלול התשס”ח – ספטמבר 2008) – ישיבת מעקב

מוזמנים: משרד מבקר המדינה, נציגי משרדי הממשלה, הרבנות הראשית לישראל, ארגוני עולים מאתיופיה, הסוכנות היהודית לא”י וההסתדרות הציונית העולמית, ג’ויינט ישראל, מוזמנים נוספים

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני
בשעה 12:00 – לציון יום הקשיש בכנסת:

1. סיוע דחוף ורטרואקטיבי לעולים קשישים משלמי משכנתאות, בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 2941, מיום 13/1/08

2. מצב הדיור הציבורי

3. ניתוב כספי מכירת דירות עמידר לבניית דיור ציבורי חדש – עפ”י חוק הדיור הציבורי

בהשתתפות: שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה , המוסד לביטוח לאומי, אגוד הבנקים – בנקים למשכנתאות, חברת עמידר, חברת עמיגור, מרכז הארגונים של ניצולי השואה, מועצת ארגוני עולים, עמותת ידיד

*הישיבה תתקיים בחדר ההרצאות (אולם “גליל”) ותשודר בערוץ הכנסת*

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני
בשעה 09:30 – הצעת חוק מתן הטבות והנחות למקבלי פנסיה (תיקוני חקיקה), התשס”ט-2009, של חה”כ חיים כץ, חה”כ מרינה סולודקין (פ/421) – הכנה לקריאה ראשונה

*הישיבה נדחתה – על מועד חדש תבוא הודעה*

בשעה 10:30 – הצעה לסדר ב”דיון מהיר” של חברי הכנסת: רחל אדטו, אריה אלדד, אחמד טיבי בנושא: מוכנות מערכת הבריאות בנושא שפעת החורף ומדיניות חיסוני ה H1N1

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, ההסתדרות הרפואית, נציגי קופות החולים, איגוד מנהלי בתי חולים, האגודה לזכויות החולה, צב”י, איגוד לשכות המסחר, מוזמנים שונים

בשעה 11:15 – הצעה לסדר היום ב”דיון מהיר” של חברי הכנסת רחל אדטו, שלי יחימוביץ, וחיים אורון בנושא: עיכוב הקמת מרכז הפריה חוץ גופנית לנשים נשאיות HIV

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, הרבנות הראשית לישראל, המוסד לביטוח לאומי, ההסתדרות הרפואית, נציגי קופות החולים, איגוד מנהלי בתי חולים, צב”י, האגודה לזכויות החולה, עמותת חן לפריון, אשה לאשה, ארגוני נשים, מכון פוע”ה, מכון ברוקדייל, האגודה הישראלית לחקר הפוריות, איגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה, היחידה לפוריות והפריה המרכז הרפואי סורוקה, מוזמנים שונים

בשעה 12:00 – 1. תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות), התשס”ט 2009

2. תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (נושאי בחינות), התשס”ט-2009

3. תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית), התשס”ט-2009

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, מל”ג, ההסתדרות הרפואית, איגוד מנהלי בתי חולים, נציגי קופות החולים, האוניברסיטה העברית , אוניברסיטת חיפה, טכניון , אוניברסיטת תל אביב , אוניברסיטת בן גוריון, מכללה אקדמית יהודה ושומרון, מכללה אקדמית בתל חי, מכללת אורט, מכללת דוד ילין, האיגודים הפרה רפואיים, צב”י, העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל, האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת, הלשכה למקצועות בריאות משלימים, עמותת עתיד, העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק, המועצה להשכלה גבוהה, מוזמנים שונים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – המשך…

בשעה 13:00 – ועדת המשנה להצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס”ט-2008 – הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס”ט-2008, מח/269, של חה”כ אריה אלדד, חה”כ חיים אמסלם, חה”כ אחמד טיבי, חה”כ אברהם מיכאלי, חה”כ יצחק וקנין, חה”כ נסים זאב, חה”כ דוד אזולאי, חה”כ אלכס מילר – הכנה לקריאה שניה ושלישית – המקצועות שיידונו בישיבה: קרימינולוגיה קלינית; פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית; כירופרקטיקה; פיזיותרפיה; ריפוי בעיסוק; הפרעות תקשורת; תזונה-דיאטה

מוזמנים: נציגי משרדי הממשלה, מל”ג, ור”מ, ההסתדרות הרפואית, איגוד מנהלי בתי חולים, נציגי קופ”ח, האוניברסיטה העברית , אוניברסיטת תל אביב , אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, מכללה אקדמית יהודה ושומרון, מכללה אקדמית בתל חי, מכללת אורט, מכללת דוד ילין, האיגודים הפרה רפואיים, צב”י, הלשכה למקצועות בריאות משלימים, איגוד הפודיאטרים, עמותת הפודיאטרים והכירופודיסטים, האגודה הישראלית לכירופרקטיקה, האגודה לקרמינולוגיה קלינית, איגוד הקרמינולוגים הקליניים, המועצה המדעית של הקרמינולוגים הקליניים, עמותת עתיד, העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל, האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת, העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק, ארגון המרפאים בעיסוק, המועצה להשכלה גבוהה, מוזמנים שוניםאתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

“פטירתו מהווה כאב על לכתו של דור, דור שהשקיע את כל מעיניו בהקמתה של מדינת ישראל וביסוסה כמדינה איתנה וחזקה”

אלי חזן

גם החודש כחלון השר הפופלרי

אריק זיו ויזר

ביקורת חריפה של ריבלין ואלקין על דברי בייניש

אריק זיו ויזר

לעצור את הבלוף של הלוטו

אריק זיו ויזר

המסמרטט – בן זאב

אריק זיו ויזר

אחדות דעים בתנועת הליכוד

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן