14.1 C
תל אביב
17 בפברואר 2020
ליכודניק
הכנסת

ח"כ יריב לוין: דגל שחור של חוסר שפיטות ניצב מעל העתירות לבג"ץ בעניין חוק האזרחות

בתגובה לדיון העתיד להתקיים היום בבג"ץ בעניין התיקון לחוק האזרחות, מגיש ח"כ יריב לוין (הליכוד) הצעת חוק הקובעת כי הוראות השעה הנדונות בבג"ץ תהפוכנה להוראות חוק קבועות, על מנת לשמור על אופיה וצביונה של ישראל כמדינה יהודית בעלת רוב יהודי מוצק.

ח"כ לוין הוסיף: "הוראות החוק המגבילות את מתן האזרחות, הישיבה והשהייה בישראל של ערבים תושבי יהודה, שומרון, עזה ומדינות אוייב הן חסם אחרון בפני מימוש בדלת האחורית של זכות השיבה."

ח"כ לוין הדגיש בעניינן של העתירות: "דגל שחור של חוסר שפיטות ניצב מעל העתירות לבג"ץ בעניין חוק האזרחות. על בג"ץ להימנע מלפלוש לתחומה של הרשות המחוקקת ועליו לדחות את העתירות. החלטה אחרת תפגע באופן אנוש בעקרון הפרדת הרשויות, באמון הציבור במערכת המשפט ובצביון היהודי והציוני של המדינה."
הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת יריב לוין

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הגבלות על אזרחות, ישיבה ושהיה בישראל)

תיקון חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג – 1993 1. בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג – 1993 –
(1) בשם החוק, במקום המלים: "(הוראת שעה)" יבוא: "(הגבלות על אזרחות, ישיבה ושהייה בישראל)";
(2) בסעיף 2 – המלים: "בתקופת תוקפו של חוק זה" – יימחקו;
(3) סעיף 5 – יימחק ובמקומו יבוא: "תוקפו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת."

דברי הסבר

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג – 1993 (להלן: "החוק העיקרי") קובע תנאים למתן אזרחות, אישור לישיבה בישראל ואישור לשהיה בישראל, בכל הנוגע לתושבי יהודה, שומרון וחבל עזה ותושבי מדינות אוייב המבקשים להיכנס לישראל, לשהות בה ולהשתקע בה. הוראות החוק קובעות מגבלות שונות לעניין מתן אזרחות ואישורי ישיבה ושהייה בישראל, אשר נקבעו לצרכי ביטחון ומניעת כניסתם ושהייתם בישראל של אנשים העלולים לקחת חלק בפעולות טרור.

אלא, שתכליתו הביטחונית של החוק העיקרי, היא רק טעם אחד לצורך בקיומן של הוראות אלה. למעשה, הוראות החוק העיקרי משרתות מטרה ראשונה במעלה נוספת – מניעת הגירה המונית של אוכלוסייה ערבית עויינת לשטח ישראל, העלולה לגרום לשינוי מרחיק לכת במבנה הדמוגרפי של המדינה ולערער את הרוב היהודי בה.

מדינת ישראל, בהיותה מדינה דמוקרטית, מקפידה הקפדה יתרה על שמירה על כבוד האדם, חירותו וזכויותיו. עם זאת, מדינת ישראל היא בראש ובראשונה מדינתו של העם היהודי. האופי והצביון היהודי של המדינה הם ערך עליון, המחייב הגנה מלאה בחקיקה, שאם לא כן יועמד עצם קיומה של המדינה כמדינה יהודית בסכנה של ממש.

הוראות החוק העיקרי, שנחקקו מלכתחילה מטעמים של צרכי בטחון, הינן הוראות החיוניות להגנה על אופיה וצביונה היהודי של המדינה, והן מהוות חסם אחרון בפני הצפת המדינה במהגרים אשר ישנו את הרכבה הדמוגרפי מן היסוד ויסכנו את עצם קיומה. למעשה, הוראות החוק העיקרי הינן חסם אחרון בפני מימוש הלכה למעשה, בדלת האחורית, של זכות השיבה המדומה הנדרשת על ידי אוכלוסיות ערביות שונות. משכך, אין מקום לקשור בין הוראות אלה לבין צרכי ביטחון זמניים ומשתנים, וראוי לקבוע הוראות אלה כהוראות חוק קבועות, העומדות בפני עצמן ללא תלות במצב ביטחוני זמני כזה או אחר.

ראוי לציין, כי בעיית ההגירה הינה בעיה כלל עולמית, ומדינות דמוקרטיות רבות מטילות מגבלות של ממש על הגירה אליהן. הוראות החוק העיקרי עולות בקנה אחד עם גישה זו, בהיותן מידתיות וכוללות פתרונות הולמים לבעיות מיוחדות דוגמת מקרים הומניטאריים. זאת, בשעה שסכנת ההגירה של אוכלוסייה עויינת העלולה לשנות את המאזן הדמוגרפי במדינה, מצדיקה על פניה אף נקיטת הגבלות חמורות יותר. זוהי זכותה, כמו גם חובתה, של מדינת ישראל להתגונן מפני סכנה מעין זו.

על כן , מוצע לעגן את הוראות החוק העיקרי, שהינו הוראת שעה, כהוראות קבועות המשתלבות בדיני האזרחות וההגירה הקיימים, ומתקנות אותם כך שיתאמו את הזכות והחובה לשמור על אופיה וצביונה היהודי של מדינת ישראל.

Related posts

יו"ר הכנסת : יש לעגן בחקיקה איזונים רחבים ביחס לחוק חופש המידע

אלי חזן

ח"כ דני דנון בתגובה לדרישות אובמה:

אריק זיו ויזר

דמוגרפיה ומשפחה זה לא צחוק

אלי חזן

השר סילבן שלום נטל חלק בטקס הפרידה מאבי חסון ז"ל

אלי חזן

אדוני הנשיא, ברוך הבא!

אלי חזן

שנה לדו"ח ועדת החקירה על הטיפול במפוני גוש קטיף

אריק זיו ויזר

השאר תגובה

דילוג לתוכן