12.3 C
תל אביב
19 בפברואר 2020
ליכודניק
אבישי בר אושר

חודש ניסן:אביב וגאולה /אבישי בר-אושר

ראש וראשון

בשתי מעלות נתעטר חודש ניסן "ראש" ו"ראשון". שנאמר: "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". מנין חדשי השנה מתחיל מחודש ניסן. חודש ניסן הראשון לחדשי השנה וחודש אדר האחרון שבהם. אך מלבד היות חודש ניסן הראשון לחדשי השנה, הוא גם הראש, כמו בגוף האדם שהראש הוא האבר החשוב והמרכזי ביותר בו – אשר בו משכן המוח והנשמה. כן הוא חודש ניסן ראש הוא לכל חדשי השנה. נתונים בו כביכול המוח והנשמה של כל חדשי השנה.
"כשיצאו ישראל ממצרים, אמר להם הקב"ה: אין לכם חודש אחר גדול מזה לפיכך נאמר ראש חדשים" (שמות רבה פט"ו, א).

חודש הגאולה

העולם וכל אשר בו – סובב במהלך טבעי. חוק וזמן לכל דבר ומשטר טבעי לכל סדרי העולם והנמצא בו. ברם כל זה הוא הגוון החיצוני הנראה לעיניים. מאידך הפנימיות המוסתרת והבלתי נגלית – בה מהלכים על טבעיים וניסיים.

כל חדשי השנה מסלולם טבעי ברור ומובן – נגזר ממערכת המזלות וחוקיהם. אך חודש ניסן מהלכיו גנוזים ונסתרים והם מעבר ומעל לחוקי הטבע. זוהי גם הוראת שם החודש ניסן – על שם הניסים המתגלים בו.

בחודש זה הראה הבורא – קבל כל באי העולם, כי הוא שליט יחיד בבריאה, וכי הטבע וסדריו כפופים ומשועבדים לו, ברצונו הוא משדר מערכות הטבע באותות ובמופתים "נורא תהילות עושה פלא". שנו חכמים: "משבחר הקב"ה בעולמו – קבע בו ראשי חדשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגאלו ממצרים בו עתידין להגאל" (שמות רבה פט"ו).

לאור האמור, החדשים הנם שערים לגילויי תופעות הטבע וסדריו. אך חודש ניסן הוא שער לגילויים שמעל לטבע, לעולם של פלאות וניסים. הוא החודש בו נגאלו ישראל בעבר – ועתידים להיגאל בו במהרה בימינו.

שלש מתנות

שלש מתנות קיבלו ישראל בצאתם ממצרים: ענני כבוד, מן ובאר.

ענני כבוד – הקיפו את מחנה ישראל, מתנה זו היתה בזכות אהרן, ובפטירתו נסתלקו העננים.

מן – ירד לישראל, לחם מן השמים, מתנה זו נתקבלה בזכות משה, בפטירתו פסק המן מלירד.

באר – הוא סלע שהתגלגל עם ישראל במדבר, בכל מקומות לכתם, וממנו יצאו מים חיים. מתנה זו נתקבלה בזכות מרים, ונקראת על שמה "בארה של מרים", בפטירתה פסק הבאר מליתן מימיו.

הרי רמז נפלא: משה אהרן מרים – בגימטריה יציאת מצרים.

אחד בניסן – ראש השנה

באחד בניסן הוא ראש השנה לחמשה נושאים: למלכים, לרגלים, לחדשים, לעיבורים ולתרומת השקלים.

למלכים – למלכי ישראל, שמונין שנות מלכותם החל מחודש ניסן, כלומר: מלך ממלכי ישראל שמלך בחודש שבט או אדר, כאשר יגיע חודש ניסן מונים לו שנה שניה למלכותו. לפיכך נמצא כי שנות מלכים המופיעים בנביאים אינם שנים מלאות. בידיעת כלל זה נפתור סתירות רבות בכתובים.

לרגלים – הרגל שבחודש ניסן שהוא חג הפסח, הוא הרגל הראשון, שבועות השני, וסוכות השלישי. (דבר זה היה מעשי בזמן המקדש – כלפי חיוב הבאת הקרבנות שאדם נדר בביתו, עד כמה זמן יכול הוא להתאחר מלהביאם).

לחודשים – חודש ניסן הוא ראשון לחודשי השנה.

לעיבורים – אם מצאו בית דין לנכון, כפי חשבונם כי צריכים לעבר את השנה בחודש נוסף – יכלו לעשות זאת עד חודש ניסן בלבד. הגיע האחד בניסן ועדיין לא עיברו את השנה – שוב אינם יכולים לעבר.

לתרומת השקלים – קרבנות הציבור כגון תמידים ומוספי שבת וחג – לא יבואו החל מחודש זה אלא בכסף שקלים שנתרם בשנה זו. ולא שיירי תרומת שקלים של השנה שעברה.

ברכת החמה

פעם אחת בעשרים ושמונה שנה זה קורה-ברכת החמה. בערב פסח השנה,י"ד ניסן תשס"ט מברכים ברכת החמה לאחר עליתה בנץ החמה – משעה שנראה כל עיגולה וזמנה עד שלש שעות ביום. ברכה זו נוהגים לברכה ברוב עם – בשיר ושבח לבורא העולם, באמירת מזמורים ופזמונים להודות ולהלל על "טובים מאורות שברא אלהינו", ברכת החמה נאמרת כאשר מסיימת החמה מסלול הילוך שלם, וחוזרת למקום בו היתה בשעת תלייתה בשמי מרום בששת ימי המעשה. מסלול זה נקרא "מחזור" והוא תקופה של עשרים ושמונה שנה. השנה– מלאו לחמה 206 תקופות מחזור מיום תלייתה בגלגל ביום בריאתה.
( על פי מאמריו של הרה"ג משה כהן שאולי זצ"ל)

Related posts

נצחונה של ארץ ישראל/מאת:אבישי בר-אושר

לקראת ט"ו בשבט שבחה של ארץ ישראל /מאת:אבישי בר-אושר

אריק זיו ויזר

משנכנס אדר מרבין בשמחה/מאת: אבישי בר-אושר

אריק זיו ויזר

פרשת החודש – אבישי בר-אושר

אריק זיו ויזר

אירוע נדיר בערב פסח תשס"ט ברכת החמה /מאת:אבישי בר-אושר

אריק זיו ויזר

זכירת מעשה עמלק ומחייתו /מאת:אבישי בר-אושר

השאר תגובה

דילוג לתוכן