22.4 C
תל אביב
23 באוקטובר 2019
ליכודניק
ליכוד ירוק

השר ארדן עשוי להפסיק פעילותן של אנטנות סלולאריות

זאת, אם בשבוע הקרוב לא יתקינו חברות הסלולאר את מערכת הפיקוח שתבטיח פעילות תקינה של האנטנות שברשותן

במכתב שהפיץ מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ד"ר יוסי ענבר למנכ"לי חברות הסלולאר, הוא מודיע כי אם עד ליום 5 באוגוסט 2010, לא יתקינו החברות את מערכת הפיקוח שמאפשרת מעקב רציף ובזמן אמת, ייאלץ המשרד להגנת הסביבה לשקול ביטול היתרי הפעלה לחברות, על פי סעיף 11 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו – 2006. הודעה זו באה בעקבות סירובן המתמשך של החברות להתקין מערכת פיקוח זו, ולאחר הפסקת מתן ההיתרים להקמת אנטנות חדשות שהוציא המשרד לפני כשבועיים.

השר להגנת הסביבה: "סירובן של חברות הסלולאר להתקין את המערכת  שנמשך גם לאחר הפסקת מתן ההיתרים להקמה של אנטנות חדשות, לא מותירה בפנינו ברירה ולהודיע כי בכוונתנו להפסיק פעילות של אנטנות סלולאריות קיימות. עמדתן העיקשת והבלתי מוצדקת של החברות מאלצות אותנו להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותנו שנועדו להבטיח כי החברות לא מסתירות מידע על הקרינה האפשרית הנגרמת מהאנטנות."

 

רקע

מאז ינואר 2010 פועל המשרד, ליישום פיקוח רציף על עמידת כל אחת ממעל-30,000 אנטנות הפועלות ברשתות הסלולאריות בישראל בתנאים שנקבעו בהיתרים. בהעדר יכולת לבצע פיקוח יעיל, ולאחר שהתברר לממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה שנעשו שינויים מבניים באתרי שידור רבים ללא היתר כמתחייב, הנחה השר לפני שבועיים את ראש האגף למניעת רעש וקרינה להפסיק לתת היתרים לאנטנות חדשות ו/או לשינויים באנטנות הקיימות ולרכז מאמצים בפיקוח על בטיחות האנטנות הפועלות בריכוזי אוכלוסייה, אולם עד כה ללא הואיל.

 

על מערכת הפיקוח: מערכת ה- Guardian Government של חברת Wave Guard מאפשרת למשרד להגנת הסביבה מעקב רציף (On-Line) ובו-זמני אחר האנטנות הסלולאריות הפרוסות במדינה. המערכת מנטרת ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר, כפי שנקלטים במחשבי הבקרה של ספקי השירות הסלולארי, מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה.

Related posts

שלב נוסף בדרך לפינוי האסבסט בצפון

אריק זיו ויזר

השר גלעד ארדן הורה לפתוח בחקירה נגד 'חוד מתכות'

אריק זיו ויזר

התנגדות השר ארדן לתזכיר חוק התכנון והבניה

השר להגנת הסביבה מינה ועדת מומחים ציבורית לגיבוש תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל

אריק זיו ויזר

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן: "על מערכת הביטחון להקצות משאבים ניכרים לטיפול בסוגיות הסביבתיות בצה"ל"

אריק זיו ויזר

מפעל מיחזור הצמיגים הגדול בישראל נחנך היום בצפון השומרון

אריק זיו ויזר

השאר תגובה

דילוג לתוכן