25.9 C
תל אביב
19 ביולי 2024
ליכודניק
במצודה והמוסדות

הצעת תקנון בחירות עו”ד עמנואל ויזר

נוסח הצעת התקנון שפורסם לפני מספר ימים, מעלה חשש כבד כי יש כוונה לשלול את יכולת ההתמודדות ממועמדים חדשים והפיכת הליכוד ממפלגה דמוקרטית למפלגת “הון, שלטון ומקורבים”. החשש עוד מתגבר נוכח השתיקה המתמשכת מצד מנגנון הליכוד שטרם הודיע על כינוס וועדת החוקה והמרכז כדי להביא לאישור תקנון. התנהלות זו תביא לכך שהתקנון יובא לאישור רק בדקה ה- 90 כשבפני המרכז לא תהיה ברירה אלא לאשר אותו. לכן, התארגנה קבוצה של מועמדים מהמחוזות והמגזרים בשיתוף עם פעילי שטח, וגיבשו הצעת תקנון. תקנון זה מבוסס בעיקרו על התקנון שהיה נהוג בליכוד בעבר, כשהשינויים העיקריים בו הם:
1. מאחר והמצביעים הפעם הם כלל חברי הליכוד, דרוג המחוזות יעשה לפי מספר המתפקדים שבכל מחוז (בעבר הדירוג נעשה ע”פ מספר חברי המרכז).
2. נשמר העיקרון לפיו מספר המקומות המשוריינים לרשימה הארצית הינו שני שלישים ממספר חברי הכנסת המכהנים (בבחירות הקודמות היתה סטייה קלה מעיקרון זה ומספר המקומות לרשימה הארצית היה שלושה רבעים ממספר חברי הכנסת המכהנים) ובהתאם הופחת מספר זה ל 8 מקומות.
3. הוגדל מספר המקומות המשוריינים לנשים עד המקום ה 40 (6 מקומות משוריינים לעומת 5 בתקנון הקודם.
4. מועמד יתמודד במחוז בו הוא מתגורר ע”פ כתובתו בתעודת הזהות כפי שהיתה ביום 1.10.08. זאת ע”מ למנוע שינויי כתובת פיקטיביים ומעברים מסניף לסניף רק לצורך בחירה.
להלן נוסח התקנון:

תקנון
לבחירת רשימת הליכוד לכנסת

א. בתקנון זה כל המונחים כהגדרתם בחוקת התנועה.

ב. הבחירות בליכוד
(1) חברי הליכוד יצביעו עבור 8 מועמדים בדיוק, מבין כלל המועמדים לבחירה.
(2) הצבעתו של בוחר שיחרוג מהוראת סעיף קטן (1) לעיל – לא תימנה במניין הקולות הכשרים בספירת הקולות.
(3) קיבלו 2 מועמדים או יותר מספר קולות זהה – ייקבע דירוגם בהגרלה שתיערך בנוכחות המועמדים הנוגעים בדבר או נציגיהם ותנוהל ע”י יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, לכל המאוחר 24 שעות מיום הפרסום הרשמי של תוצאות הבחירות.

ג. סדר האזורים
דירוג האזורים ייעשה בסדר יורד, על בסיס חישוב מספר חברי הליכוד המשתייכים לסניפים המפורטים בנספח לתקנון, נכון ליום הקובע, כאשר האזור המונה את המספר הגדול ביותר של חברי מרכז הוא הראשון.

ד. מיקום המועמדים ברשימה
יו”ר התנועה ומועמדה לראשות הממשלה הוא הראשון ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת. 1.
החל במקום ה- 2 ברשימה ועד המקום ה- 8 (כולל) ישובצו הנבחרים בסדר יורד, על פי מספר הקולות הכשרים שקיבלו, ובכפוף להוראות סעיף ה (1) בדבר הבטחת ייצוג למגזר הנשים במקום ה 5. 2.
החל במקום ה- 9 ברשימה ועד למקום ה- 18 ישובצו 10 הנבחרים הראשונים המשתייכים לאזורי הבחירה על-פי סדר הופעתם ברשימה שנערכה לפי סעיף ג לעיל ובכפוף להוראות סעיף ה (1) בדבר הבטחת ייצוג למגזר הנשים ולהוראות סעיף ה(2) בדבר הבטחת ייצוג למגזר הלא-יהודי. 3.
החל במקום ה- 19 ברשימה ועד המקום ה- 29 ידורגו, בסדר יורד, הנבחרים הנוספים שהתמודדו ברשימה הארצית, בכפוף להוראות סעיף ה בדבר הבטחת ייצוג למגזרים. 4.
על אף האמור בס’ ד.4. לעיל, יהיה יו”ר התנועה רשאי לשבץ עד שלושה מועמדים ע”פ בחירתו, במקומות 27,26,ו- 28. ניצל יו”ר התנועה את זכותו זו, ירד מיקומם של שאר המועמדים שברשימה בהתאם. 5.
(א) מי שכיהן כשר, כסגן שר או כחבר כנסת, בכנסת יוצאת או באחת הכנסות הקודמות או הממשלות הקודמות ונבחר, לפי מספר הקולות הכשרים שבהם זכה, למקום ה- 9 ואילך – תידחה בחירתו מפני בחירתם של המשתייכים לאזורי הבחירה ומפני שיבוצם של נבחרים לפי סעיף ה בדבר הבטחת ייצוג למגזרים.
(ב) ואולם מי שכיהן כאמור לאחר ששובץ ברשימת הליכוד בהתאם להוראות סעיף ה באשר להבטחת ייצוג למגזר פלוני וחזר ונבחר לאחד המקומות 2 עד 8, תמצה בחירה זו את הצורך בהבטחת ייצוג לאותו מגזר. 6.

ה. הבטחת ייצוג למגזרים
הבטחת ייצוג -מגזר הנשים
א. לא נבחרו לפחות 5 מועמדות ב- 40 המקומות הראשונים ברשימה – ישובצו 5 מועמדות במקומות הבאים:
– מקום 5 ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת.
– מקום 15 ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת.
– מקום 25 ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת.
– מקום 30 ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת.
– מקום 35 ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת.
ב. המועמדות שיקודמו למקומות שפורטו לעיל תהיינה, מקרב אלו שהגישו מועמדותן, על-פי סדר הופעתן ברשימת הנבחרים.
ג. הבטחת הייצוג למועמדות תיעשה באופן המפורט להלן:
1. לא נבחרה מועמדת בין 9 הנבחרים הראשונים ברשימה – תקודם המועמדת הראשונה מבין המועמדות למקום ה- 10 ברשימה לכנסת.
2. לאחר שנבחרה מועמדת בין 9 הנחרים הראשונים ברשימה, או לאחר שקודמה מועמדת כאמור לעיל, ולא נבחרה מועמדת נוספת עד למקום ה- 15 ברשימה – תקודם המועמדת הבאה מבין המועמדות למקום ה- 15 ברשימה לכנסת.
3. לא נבחרה מועמדת שלישית עד למקום ה- 25 ברשימה – תקודם המועמדת הבאה מבין המועמדות למקום ה-25 ברשימה לכנסת, בתנאי שלא כיהנה כשר, כסגן שר או כחבר כנסת, בכנסת יוצאת או באחת הכנסות הקודמות או הממשלות הקודמות.
4. לא נבחרה מועמדת רביעית עד למקום ה- 30 ברשימה – תקודם המועמדת הבאה מבין המועמדות למקום ה- 30 ברשימה לכנסת, בתנאי כאמור.
5. לא נבחרה מועמדת חמישית עד למקום ה- 35 ברשימה – תקודם המועמדת הבאה מבין המועמדות למקום ה- 35 ברשימה לכנסת, בתנאי כאמור.
6. כמו כן, תשובצנה מועמדות, בסדר יורד עפ”י מיקומן ברשימת הנבחרים, במקומות הבאים:40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ו- 110. 1.
הבטחת ייצוג – המגזר הלא יהודי
א. “לא יהודי” -אזרח ישראלי, שביום הקובע לעניין הזכות לבחור ולהיבחר לא היה רשום כיהודי במרשם האוכלוסין ולא היה עולה חדש.
ב. לא נבחר מועמד לא-יהודי לאחד מ- 18 המקומות הראשונים ברשימה – ישובץ במקום ה- 19 ברשימה לכנסת המועמד שעונה להגדרה המפורטת לעיל בסעיף-קטן (א), ושנבחר במקום הגבוה ביותר בין המועמדים הלא יהודים שהציגו מועמדותם. 2.
הבטחת ייצוג – מגזר “עולים חדשים”
א. “עולה חדש” – מי שעלה לישראל וזכה לתעודת עולה, לא לפני 1.1.90.
ב. לא נבחר עולה חדש לאחד מ- 18 המקומות הראשונים ברשימה – ישובץ במקום ה- 24 ברשימה לכנסת המועמד שעונה להגדרה המפורטת לעיל בסעיף קטן (א), ושנבחר במקום הגבוה ביותר בין העולים החדשים שהציגו מועמדותם. 3.
הבטחת ייצוג – מגזר צעירים
א. “צעיר” – מי שביום הקובע לעניין הזכות לבחור ולהיבחר היה בן 21 שנים לפחות וטרם מלאו לו 35 שנים.
ב. לא נבחר צעיר לאחד מ- 18 המקומות הראשונים ברשימה – ישובץ במקום ה- 21, ברשימה לכנסת המועמד שעונה להגדרה המפורטת לעיל בסעיף קטן (א), ושנבחר במקום הגבוה ביותר בין הצעירים שהציגו מועמדותם. 4.

ו. משמעות הבטחת ייצוג
יישום סעיף ה’ דוחק לאחור, בהתאמה, מועמדים שקודם לפעולת הבטחת הייצוג הוצבו במקומות גבוהים יותר ברשימה, ואולם מיקומם של מועמדים ששובצו ע”י יו”ר הליכוד לא ישתנה..

ז. תנאי להבטחת ייצוג
מועמד החפץ בכך, יציין בטופס הגשת המועמדות בסעיף “הבטחת ייצוג” את אזור הבחירה (ע”פ הסניף בו היה רשום ביום 1.10.07) או המגזר אליו הוא משתייך. 1.
מועמד שלא ציין את בחירתו כמפורט לעיל, או שציין יותר מבחירה אחת, יחשב כמי שבחר להתמודד ברשימה הארצית. 2.

ח. סייג להבטחת ייצוג לאזורים
נבחר בין המקומות 2 עד 9, כמפורט בסעיף ד(2), מועמד שציין בטופס הגשת המועמדות את אזור מגוריו בסעיף “הבטחת ייצוג” – תיחשב בחירתו כמבטיחה ייצוג לאזור מגוריו, ולאזור זה לא יינתן עוד ייצוג נוסף במסגרת “הבטחת ייצוג” ובלבד שהמועמד אינו מכהן ולא כיהן בעבר כשר, סגן שר או חבר כנסת. 1.
בוטל הצורך בהבטחת ייצוג לאזור מן האזורים כאמור בסעיף ג, בשל התקיים הבחירה כפי שפורט לעיל בסעיף קטן (1) – תתקדם הרשימה כולה בהתאמה, ללא שינוי פנימי אחר בגין הביטול. 2.

ט. סייג להבטחת ייצוג למגזרים
בחר בין המקומות 2 עד 9, כמפורט בסעיף ד(2), מועמד שציין בטופס הגשת המועמדות בסעיף “הבטחת ייצוג” כי הוא משתייך למגזר הלא-יהודי, למגזר העולים החדשים או למגזר הצעירים, תיחשב בחירתו כמבטיחה ייצוג למגזר זה, ולא יינתן עוד ייצוג נוסף למגזר זה במסגרת “הבטחת ייצוג” ובלבד שהמועמד אינו מכהן ולא כיהן בעבר כשר, סגן שר או חבר כנסת. 1.
בוטל הצורך בהבטחת ייצוג למגזר מן המגזרים המנויים בסעיף ה(2), (3) ו-(4), בשל התקיים הבחירה כפי שפורט לעיל בסעיף קטן (1) – תתקדם הרשימה כולה בהתאמה, ללא שינוי פנימי אחר בגין הביטול. 2.

י”א. ועדת הבחירות המרכזית
סמכויותיה ותפקידה של ועדת הבחירות המרכזית, לעניין בחירת מועמדי הליכוד לכנסת, יהיו כשל תפקידיה וסמכויותיה לעניין בחירת יושב ראש תנועת הליכוד, צירי הועידה וחברי מועצות הסניפים, בשינויים המחויבים. 1.
ועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע תשלום דמי השתתפות שלא יעלו על סך 5000 ₪, כתנאי להגשת מועמדות לרשימת הליכוד לכנסת. 2.

נספח לתקנון

הגליל והעמקים
בית ג’ן, בית שאן, בקעת בית הכרם סחנין, ג’ולס, חצור הגלילית, חרפיש, טבריה, יבנאל, יזרעאל-בית נטופה, ייסוד המעלה, יפיע / כפר כנא, יקנעם עילית, ירכא, כנרת (מושבה), כסרא, סמיע, ינוח, כרמיאל, מגאר, מגדל, מגדל העמק, מטולה, מנחמיה, מעלות-תרשיחא, נצרת, נצרת עילית, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, ראמה, רמת ישי.

חיפה
דליה / עוספיה, חיפה, טירת הכרמל, נהריה, נשר, עכו, עתלית, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית ים, קרית מוצקין, שלומי, שפרעם.

מישור החוף
אבן יהודה, אור עקיבא, אליכין, בנימינה, גבעת עדה, הרצליה, זכרון יעקב, חדרה, טייבה, כוכב יאיר, כפר יונה, כפר סבא, נחל עירון, נתניה, פרדס חנה-כרכור, פרדסיה, קדימה, רמת השרון, רעננה, תל מונד.

תל אביב
אזור, בת ים, חולון, ת”א דרום, ת”א הדר יוסף, ת”א הכרם, ת”א התקווה, ת”א יד אליהו, ת”א יפו, ת”א כפר שלם, ת”א מרכז, ת”א נווה אביבים, ת”א נווה שרת, ת”א צפון, ת”א צפון מזרח, ת”א רמת אביב, ת”א רמת החייל.

דן
אור יהודה, בני ברק, גבעת שמואל, גבעתיים, גני תקווה, הוד השרון, יהוד, סביון-גני יהודה, פתח תקווה, קרית אונו, ראש העין, רמת גן, שוהם.

ירושלים
בית שמש, ירושלים, מבשרת ציון.

שפלה
אשדוד, באר יעקב, בית דגן, בני עי”ש, גדרה, גן יבנה, יבנה, לוד, מודיעין, מזכרת בתיה, מכבים-רעות, נס ציונה, קרית עקרון, ראשון לציון, רחובות, רמלה.

הנגב
אופקים, אילת, אשקלון, באר שבע, דימונה, ירוחם, מצפה רמון, נתיבות, עומר, ערד, קרית גת, קרית מלאכי, רהט, שדרות.

יש”ע
אורנית, אלפי מנשה, אלקנה, אפרתה, אריאל, בית אריה, גבעת זאב, מ.א. גוש עציון, מ.א. חברון, מ.א. חוף עזה, מ.א. מטה בנימין, מ.א. שומרון, מ.א. ערבות הירדן, מעלה אדומים, מעלה אפרים, קדומים, קרית ארבע, קרני שומרון.

מועצות אזוריות
מ.א. אלונה, מ.א. אפעל, מ.א. אשכול, מ.א. באר טוביה, מ.א. בית שאן, מ.א. בני שמעון, מ.א. ברנר, מ.א. גדרות, מ.א. גולן, מ.א. גזר, מ.א. הגלבוע, מ.א. זבולון, מ.א. חבל יבנה, מ.א. חוף הכרמל, מ.א. חוף השרון, מ.א. יואב, מ.א. לב השרון, מ.א. לכיש, מ.א. מגידו, מ.א. מגילות, מ.א. מודיעים, מ.א. מטה אשר, מ.א. מטה יהודה, מ.א. מנשה, מ.א. מעלה יוסף, מ.א. מרחבים, מ.א. משגב, מ.א. משוש, מ.א. נחל שורק, מ.א. עזתה, מ.א. עמק חפר, מ.א. עמק לוד, מ.א. רמת נגב, מ.א. שער הנגב, מ.א. שפיר, מ.א. תמר, מ.א. גליל עליון, מ.א. גליל תחתון, מ.א. דרום השרון, מ.א. הערבה התיכונה, מ.א. חוף אשקלון, מ.א. מבואות החרמון, מ.א. מרום הגליל, מ.א. עמק הירדן, מ.א. עמק יזרעאל.אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

המאסטרו שי גלילי : המנגנון הובס

אלי חזן

נתניהו הסתכל לגדי בלבן של העיניים

קטי שטרית רשמים על מרכז הליכוד

אריק זיו ויזר

האתיופי נזרק,הרוסי נכנס/מאת:אריק זיו

אריק זיו ויזר

דנון : “הועידה תחזק את התנועה לקראת הבחירות הכלליות”

אלי חזן

סניף כפר סבא הרים כוסית עם איש השנה של ליכודניק,השר כחלון

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן