13 C
תל אביב
29 במרץ 2020
ליכודניק
במצודה והמוסדות

החלטות ועדת הבחירות בנושא:גיא יפרח,שגיב אסולין,ושראל

עזריאל יפים, טייר – גיא יפרח

העותרים עתרו לועדת הבחירות המרכזית כנגד שיבוצו של המשיב, מר גיא יפרח, במחוז המועצות האזוריות ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת ה-18.

העתירה נסמכת על הטענה לפיה המשיב אינו עומד במבחן התושבות, באשר הוא תושב רחובות ואין הוא תושב של ישוב מישובי מועצה אזורית כלשהי בישראל. לפיכך מבקשים העותרים להורות על פסילת הבחירות המקדימות במשבצת המועצות האזוריות, או לחילופין להורות כי הקולות שניתנו למשיב יחולקו שווה בשווה בין שאר המועמדים.

הדברים אמורים בעתירה שהוגשה רק לאחר קיום הבחירות המקדימות, שעה שהעותרים ידעו על השיבוץ האמור, אך בחרו להמתין עד לתוצאות הבחירות כדי להגיש את ערעורם.

בנסיבות האמורות החליטה ועדת הבחירות המרכזית פה אחד, לאחר שמיעת טיעוני העותרים מזה והמשיב מזה, כי אין הצדקה להיעתר לעתירה זו והיא נדחית בזאת.

היום: 14.12.08

——————————–
יהושע גרוס, שופט (בדימוס)
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
————————————————————————————————-
שגיב אסולין

העותר, מר שגיב אסולין, התמודד בבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה – 18 במגזר הצעירים. מר שגיב עתר לועדת הבחירות המרכזית לשינוי השיבוץ ברשימה
טענות העותר נסמכות על תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-18 (להלן "התקנון")

הטענה היא כי מאחר והתבטל הצורך בהבטחת הייצוג לנשים, יש להפעיל את הוראת סעיף 27 לתקנון ולקדם את הרשימה כולה בהתאמה ללא שינוי פנימי אחר בגין הביטול.

טענה זו נבחנה על ידי ועדת הבחירות וניתו לגביה החלטות מנומקות בערעור שהוגש ע"י ה"ה אופיר אקוניס ודוד אבן צור, וכן בערעור שהגישו המועמדות מירי רגב וקרן ברק.
החלטות אלה מצורפות להחלטה זו וכוחן יפה גם לגבי ערעור זה.

ניתן היום: 14.12.08

——————————–
יהושע גרוס, שופט (בדימוס)
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

——————————————————————————————————–

שמעון שראל

הדברים אמורים בעתירה לביטול הבחירות המקדימות הנוגעות למחוז חיפה ולעריכה חוזרת של הבחירות באזור זה.

העותר הציג את מועמדותו במשבצת מחוז חיפה וקיבל כמועמד את המספר 348. לדבריו מסר את תמונתו כנדרש למשרדי הליכוד, אך כאשר התייצב בקלפי ביום הבחירות המקדימות הסתבר לו, להפתעתו, כי במקום תמונתו הופיעה תמונה של אדם אחר עטור זקן שאינו דומה כלל לעותר.
הטענה היא כי בשל הפגם שנפל בהצגת תמונתו נמנעו רבים מהבוחרים להצביע עבורו, באשר רבים מביניהם אינם שולטים היטב בשפה העברית ובדרכי הפעלת המחשב והקושי שבזיהויו עקב החלפת התמונה גרם לו עוול וקיפח את זכויותיו. מדובר בפגם מהותי שמנע שויון הזדמנויות בבחירה.

לאחר עיון בבקשה ובתמונות שהוגשו לועדה, הגיעה ועדת הבחירות למסקנה כי אין הצדקה לביטול הבחירות המקדימות לגבי מחוז חיפה. הבוחרים המממשים את זכותם באזור ההצבעה מצביעים על פי מספר המועמד ושמו, ואלה הוצגו בבירור לגבי העותר. אין גם לומר כי התמונה שהוצגה בצד שמו אינה דומה לו כלל, אף שיש שוני מסויים בפרט לגבי הזקן המתנוסס על פני המועמד שבתמונה. יש לציין כי גם לאור בחינת ההפרשים הניכרים שבקולות שניתנו לעותר לבין המועמדים האחרים שברשימת מחוז חיפה, אין לעותר כל סיכוי להביא לשינוי התוצאה לטובתו באורח ריאלי.

לפיכך יש לדחות את העתירה. עם זאת, לנוכח עוגמת הנפש שנגרמה לעותר, אנו מורים להחזיר לו את סכום הכסף ששילם בעת הרשמת מועמדותו.

ניתן היום: 14.12.08

——————————–
יהושע גרוס, שופט (בדימוס)
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

Related posts

רשימת המועמדים בסניף בני ברק

אריק זיו ויזר

רשימת המועמדים בסניף ת"א התקוה

אריק זיו ויזר

בלעדי: על מה הדיון במזכירות המפלגה?

עינר אביב

שטרית התנצל בפני אבן ודולגין

אלי חזן

השר ארדן נפגש עם פעילי ליכוד מרכזיים בכפר סבא

אריק זיו ויזר

איתן שוב לא מרוצה מצעדי נתניהו

אלי חזן

השאר תגובה

דילוג לתוכן