28 C
תל אביב
19 ביולי 2024
ליכודניק
מדד העברינות
הזמנות ואירועים

אשכול אכיפה 2009

בשנת 2009 הציב המשרד להגנת הסביבה כיעד מרכזי את הגברת האכיפה ושיפור יכולת ההרתעה כנגד מזהמים.

פעילות האכיפה עליה אחראי אשכול אכיפה של המשרד להגנת הסביבה, הניבה הישגים במגוון רחב של תחומים, הודות לפעילות פיקוח ואכיפה שוטפים, בשילוב עם ריכוזי מאמץ ומבצעי אכיפה.

 

כמו כן, פעל האשכול ליצירת אחידות ושוויוניות מרבית בהליכי האכיפה הכלל משרדיים באמצעות נוהל אכיפה מחייב לכלל גורמי המשרד. נוהל זה משפר את הממשק בין האכיפה המנהלית לאכיפה הפלילית ומגביר את יעילות מערך האכיפה לצורך סילוק מפגעים סביבתיים ו/או הסדרתם.

 

המשטרה הירוקה – הינה הזרוע המרכזית של המשרד להגנת הסביבה, מפקחיה אמונים על אכיפת מגוון רחב של מפגעים סביבתיים באמצעות מגוון רחב של כלי אכיפה.

 

בשנת 2009 נפתחו 217 תיקי חקירה ע”י המשטרה הירוקה (לעומת 170 תיקי חקירה בשנת 2008)

 

פילוח תיקי החקירה ע”פ הגורם המעוול

 

 

מדד העברינות

 

יעדי אכיפה

 

פסולת בניין

במהלך השנה הרחיב האשכול את פעילותו בתחום, בין היתר:  איגום כוחות וסמכויות בשת”פ עם המדור להגנת הסביבה במשטרת ישראל (שיתוף פעולה זה הניב תפיסתם של 126 כלים בשנת 2009), בפעילות של יחידת יהלום ברט”ג ובהרחבת הסמכויות של רשות מפקחי המשטרה הירוקה במסירת צווי ניקוי בשטח לעבריינים סביבתיים שנצפו כאשר הם מבצעים השלכת פסולת ברשות הרבים.

 

על מנת לאפשר טיפול מיידי במפגעי פסולת, הוכנס לשימוש כלי אכיפה חדש – מסירת צווי ניקוי בשטח בעת אירועי השלכת פסולת ברשות הרבים המתרחשים לנגד עיניו של המפקח.

כלי זה מאפשר אכיפה יעילה המחייב את המזהם לנקות את השטח המזוהם בפרק זמן נקוב. במהלך השנה החולפת נמסרו 26  צווי ניקוי ע”י המפקחים.

 

תפיסת כלים – בשנת 2007 החלה המשטרה הירוקה, באמצעות המדור להגנת הסביבה, לתפוס כלים שבאמצעותם נעברו עבירות סביבתיות.

השימוש באמצעי זה מסתמן כמכפלת כח ממשית והתוצאות, שמשמעותן צמצום עבירות של השלכת פסולת ברשות הרבים בתא שטח נתון, ניכרות בשטח.

 

 

זיהום אוויר מכלי רכב

מהווה גורם עיקרי  לחריגות מתקני איכות האוויר בערים הגדולות. על מנת לצמצם את המפגע הנגרם מכלי רכב בלתי תקינים מזהמים, מפעיל המשרד להגנת הסביבה מערך של שש ניידות הפועלות בצד הדרך לצורך אכיפת תקני הפליטה מכלי רכב בחלוקה הבאה:

א.      ארבע ניידות מופעלות על ידי המשטרה הירוקה.

ב.      ניידת אחת ממומנת במשותף עם עיריית ירושלים ומופעלת על ידי חברת טסטליין.

ג.        ניידת אחת ממומנת במשותף עם הרשויות המקומיות בגוש דן ומופעלת על ידי עמותת מלר”ז.

מדי שנה הניידות בודקות יותר מ- 25,000 כלי רכב ברחבי הארץ ומתוכם כ- 10% נכשלים בבדיקה. כלי רכב שנמצאים בלתי תקינים נקנסים. במידה ולניידת מצוות שוטר בוחן, הרכב מקבל הודעת איסור שימוש ומורד מהכביש לצורך תיקון.

 

על מנת להגביר את האכיפה וההרתעה ולצמצם את המפגע הנגרם מכלי הרכב, בכוונת המשרד  להרחיב את היקף האכיפה על מזהם זה באופן הבא:

1. שלוש ניידות שיממונו ויופעלו במשותף עם הרשויות המקומיות

2. שלוש ניידות שיופעלו וימומנו באופן בלעדי על ידי המשרד להגנת הסביבה בפריסה ארצית. לאחר הרחבת מספר הניידות יופעלו 7 ניידות על ידי המשטרה הירוקה ו- 5 ניידות במשותף עם הרשויות המקומיות. 12 ניידות אלו יוכלו לבדוק כל שנה כ- 80,000 כלי רכב (3% מסך כלי הרכב בארץ) וליצור אכיפה יעילה ומרתיעה אשר תוביל לשינוי אמיתי במצב התחזוקה של צי הרכב בארץ.

 

בימים אלה אנו נערכים ליישום סמכויות חדשות (מתוקף שינויים שנעשו בחוק שמירת הניקיון, זאת במסגרת מהלך רחב של “המזהם משלם” ובהמשך מתוקף הצעת חוק מפקחי הגנת הסביבה המסדיר ומגדיר את סמכויות המפקחים) שנועדו להעניק למפקחים סל סמכויות קבוע ומוגדר בחוק, לצורך אכיפת החקיקה הסביבתית השונה. הסמכויות החדשות יאפשרו למפקחים לתת הודעות איסור מנהלי על שימוש ברכב לתקופה של 30 יום לכל היותר וסמכות לתפוס חפץ שבוצעה באמצעותו עבירה (סמכות מקבילה לזו שמתוקף סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי המיושם היום).

אכיפה ופיקוח על הים והחופים

במסגרת קידום השיפור באיכויות הזרמה לים ופעולות למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, הוחמרה המדיניות למתן היתרים להטלה/להזרמה.

הקשחת המדיניות הובילה להישגים הבולטים הבאים:

  • בסיסי חיל הים בעתלית ובאשדוד חדלו להזרים לים. שפכי הבסיס בעתלית מוזרמים למט”ש במועצה המקומית עתלית ומשם להשבה חקלאית.
    • פז בתי זיקוק אשדוד – הוחל בהפעלת מתקן טיפול ביולוגי בשפכים. הפחתה ניכרת בעומס המזהמים המוזרמים לים.
    • שפד”ן – בוצה: השלמת מערך הסמכה/סחיטה לקראת העברת הבוצה לשימוש יבשתי במהלך 2012.

לצד הקשחת המדיניות, פעל האשכול לשפר את נגישות הציבור למידע באמצעות חובת פרסום קבלת היתר הזרמה/הטלה בעיתונות הארצית והמקומית. כל ההיתרים מפורסמים באתר המשרד להגנת הסביבה.

במסגרת היערכות ומוכנות לטיפול בזיהום ים בשמן, הוחל בתהליך כתיבת תכניות מקומיות על ידי יועץ שנשכר לצורך כך לרשויות המקומיות, צה”ל, ורט”ג. בסך הכל נמצאות בהכנה 22 תכניות מוכנות מקומיות שצפויות להסתיים בשלושת החודשים הקרובים.

מפגעי רעש

בשנת 2009 נפתחו לראשונה תיקי חקירה שעניינם הפרת תנאי רישוי עסקים הנוגעים להתקני מד רעש באולמות שמחה.

אכיפה מנהלית בחתך מחוזי

האכיפה המנהלית נועדה להביא להסדרת המפגע הסביבתי מול המעוול, מבלי שנזדקק לסנקציות פליליות. במסגרת מסלול אכיפה זה, מאפשר למעוול להשיב את המצב לקדמותו בפרק זמן מוגבל. בעקבות ההליכים המנהליים הוסדרו לפחות מחצית מהמפגעים, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים המופיעים להלן:

מחוז צפון –  בוצעו 202 הליכי אכיפה מנהליים מתוכם 78 מפגעים הוסרו.

יצאו 113 התראות- מתוכן 43 מפגעים הוסדרו ו- 70 מההתראות המשיכו לאכיפה מנהלית.

יצאו 41 צווים מנהליים- מתוכם 27 מפגעים הוסדרו ו- 14המשיכו להליכי אכיפה.

נערכו 48 שימועים- בעקבותיהם 8 מפגעים הוסרו ו- 40 המשיכו להליכי אכיפה מתקדמים.

מחוז מרכז – יצאו 90 התראות – מתוכן 72 מפגעים הוסדרו ו- 18 מההתראות המשיכו לאכיפה מנהלית.יצאו 6 צווים- מתוכם 4 מפגעים הוסדרו ו- 2 מהצווים המשיכו להליכי אכיפה.

נערכו 90 שימועים- בעקבותיהם 72 מפגעים הוסרו ו- 18 המשיכו להליכי אכיפה מתקדמים.

מחוז ת”א- יצאו 111 התראות – מתוכן 84 מפגעים הוסדרו ו- 27 מההתראות המשיכו לאכיפה מנהלית.

יצאו 15 צווים- מתוכם 11 מפגעים הוסדרו, 3 בתהליך ו- 1 מהצווים המשיך להליכי אכיפה.

נערכו 30 שימועים- בעקבותיהם 22 מפגעים הוסרו ו- 8 המשיכו להליכי אכיפה מתקדמים.

מחוז חיפה- המחוז ביצע 51 הליכי אכיפה מתוכם 26 מפגעים לא הוסדרו.

מחוז דרום-  יצאו 106 התראות, 15 צווים ונערכו 61 שימועים.

 

כלי אכיפה מרכזיים המצויים בידי גורמי האכיפה:

 

הודעות, תשלום קנס, דוחות עבירה, תפיסות כלים ניהול תיקי חקירה והרחבת סמכויות האכיפה.

 

מערך ברירות משפט -הגוף המקשר בין גורמי האכיפה בשטח למשרד, באמצעות הזנה, קליטה והפקה של דוחות עבירה ודוחות ידניים.

(לרבות, משטרה ירוקה, משטרת ישראל, נאמני ניקיון, רשות הטבע והגנים הלאומיים ורשויות מקומיות ועמותות נוספות).

סה”כ דוחות שהתקבלו במערך ברירות משפט בשנת 2009 : 23,416 .

 

מערך הגבייה – בשנת 2009 ניכר גידול של 38% בהעברת תיקי חוב שהועברו לטיפול שתי חברות  הגבייה כ – 22,000 תיקי חוב (לעומת כ-16,000 תיקים בשנת 2008 )

סך הגבייה מרצון:  4 מלש”ח

סך הגבייה באמצעות חברות הגבייה : כ-3 מלש”ח

 

 

מערך נאמני ניקיון  – בשנת  2009 הוסמכו ע”י המערך: כ- 1,900 נאמני ניקיון

נאמני הניקיון אחראיים על 75% מסך כל הדוחות שניתנו בשנת 2009 (10,742 דוחות).אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

חגיגות המימונה בליכוד

אריק זיו ויזר

האזכרה של שולמית פלוט

אריק זיו ויזר

ערב על נסיכי הליכוד בעקבות ספרו של גיל סמסונוב

אריק זיו ויזר

פיניאן ואקוניס בכנס ביקנעם

אריק זיו ויזר

הגם גלילאו בירוקים?

אריק זיו ויזר

‘חוד מתכות’ יורחק מריכוזי אוכלוסייה

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן