19.7 C
תל אביב
11 בדצמבר 2019
ליכודניק
רשויות מקומיות

אלישע פלג התמודד בניגוד לחוקה.

דרישה לביטול מועמדותו של משיב 3 אלישע פלג כמועמד ברשימת הליכוד למועצת העיר ירושלים. וצו מניעה כנגד משיבים 1,2,4 האוסר עליהם להגיש לועדת הבחירות רשימה שמשיב 3 אלישע פלג כלול בה. ב"ה ‏כ"ד אלול תשס"ח

בפני:
בית הדין העליון
הליכוד

המבקש:
1. אבי מויאל
2. ניצה כהנא
על ידי עו"ד עמנואל ויזר

– נגד –

המשיבים:
1. תנועת הליכוד – אגף ארגון
2. תנועת הליכוד – ועדת היגוי
3. אלישע פלג
4. חה"כ גדעון סער ב"כ רשימת הליכוד

דרישה לביטול מועמדותו של משיב 3 אלישע פלג כמועמד ברשימת הליכוד למועצת העיר ירושלים. וצו מניעה כנגד משיבים 1,2,4 האוסר עליהם להגיש לועדת הבחירות רשימה שמשיב 3 אלישע פלג כלול בה.

בית הדין מתבקש בזאת להורות על:
א. ביטול מועמדתו של מר אלישע פלג כמועמד לרשימת הליכוד למועצת העיר בירושלים, והתאמת הרשימה בהתאם.
ב. להוציא צו מניעה האוסר על משיבים 1,2,4 להגיש לועדת הבחירות רשימה שמשיב 3 אלישע פלג כלול בתוכה.

נימוקי העתירה:

1. עותר 1 נבחר כמועמד יחיד לראשות רשימת הליכוד למועצת העיר, ומועמדתו הוסרה על ידי ועדת ההיגוי בהתאם להחלטת בית הדין.
2. עותרת 2 היא מועמדת לרשימת הליכוד למועצת העיר ירושלים.
3. משיב 3 מר אלישע פלג , לא היה חבר ליכוד בשנים האחרונות, ועל פי דבריו הצטרף חזרה לליכוד רק לפני זמן קצר.
4. ברשימת המועמדים למועצת העיר ירושלים שהתפרסמה באופן רשמי באתר הליכוד לא הופיע שמו של מר אלישע פלג, גם בזמן שהתקיימו הבחירות. צילום הרשימה מצ"ב בנספח מס' 1
5. העותרים הופתעו לראות בהגיעם לקלפי מועמד חדש שלא היה חבר ליכוד , אין לו ותק מינמאלי , ושמו לא פורסם ברשימת המועמדים.
6. העותרים יטענו כי על פי חוקת הליכוד סעיף 319 א חבר שאין לו ותק של 3 שנים לא יכול להיבחר לתפקיד של נציג התנועה למועצת העיר.
7. העותרים יטענו כי אין לשום גוף סמכות לקצר תקופת אכשרה האמורה בסעיף 6 למעט המזכירות בהמלצת היו"ר כאמור בסעיף 319 ב. היות ולא התקיימה שום ישיבת מזכירות בנושא קיצור תקופת האכשרה של אלישע פלג , לא תתכן בשום אופן מועמדתו.
8. למען הזהירות יטענו העותרים כי אפילו אם ועדת ההיגוי נתנה למשיב 3 רשות להתמודד , אין לרשות זו תוקף מהטעמים הבאים:
א. לועדת ההיגוי אין סמכות חוקית לקצר פז"מ של מתמודד.
ב. ועדת הבחירות לא פרסמה את שמו של מר אלישע פלג ברשימת המועמדים
ג. ועדת היגוי לא קיימה שימוע בנושא זה כפי המחוייב.
9. אשר על כן מתבקש בית הדין לפסול את מועמדתו של משיב 3 , ולהתאים את הרשימה הנבחרת בהתאם.
10. כמו כן מתבקש בית הדין לאסור על משיבים 1,2,4 להגיש רשימה שמשיב 3 נכלל בתוכה היות ועל פי האמור לעיל הוא אינו כשיר להתמודד בבחירות אלו.

Related posts

הליכוד חוזר לקדמת הבמה בעפולה : שלמה מליחי מונה למ"מ ראש העיר

אלי חזן

יותר מ- 500 משתתפים בהרמת הכוסית שקיים דוקורסקי לשנה החדשה

אריק זיו ויזר

פנייה נרגשת לראש הממשלה לקראת הבחירות המונציפליות

אלי חזן

אושר סל ההטבות לחיילי המילואים בכפ"ס– יוזמתו של אורן כהן

אריק זיו ויזר

תרגיל כולל ומקיף של פיקוד העורף ברעננה

אלי חזן

לוד מאיצה : מרציאנו מתארגן לבחירות המוניציפליות

אלי חזן

השאר תגובה

דילוג לתוכן